Savivaldybių švietimo padalinių specialistai Ugdymo sode

SavivaldybėŠvietimo specialistai
Akmenės r. sav.Violeta Karalienė, violeta.karaliene@akmene.lt
Nijolė Lukauskaitė, nijole.lukauskaite@akmene.lt
Nijolė Liaudanskienė, nijole.liaudanskiene@akmene.lt 861252803
Alytaus r. sav.Vytautas Paškevičius, vytautas.paskevicius@arsa.lt
AlytusDalia Milkevičienė, dalia.milkeviciene@ams.lt
Daiva Pasaravičienė, daiva.pasaraviciene@alytus.lt
Anykščių r. sav.Daiva Žiogienė, metodininkeaspt@gmail.com
Nila [LOCK 2017-04-03] Mėlynienė, nila.melyniene@anyksciai.lt[LOCK 2017-04-03]
Zita Vilkončienė, zita.vilkonciene@anyksciai.lt
Vida Dičiūnaitė, vida.diciunaite@anyksciai.lt
Jolanta Bakšienė , baksiene.jolanta@gmail.com
Nijolė Pranckevičienė, nijole.pranckeviciene@anyksciai.lt
Birštono sav.Angelė Žiūraitienė, angele.ziuraitiene@birstonas.lt
Kristina Leonavičienė, kristina.leonaviciene@birstonas.lt
Vida Gadliauskienė, vida.gadliauskiene@birstonas.lt
Biržų r. sav.Dalia Kėželienė, dalios.pastas@gmail.com 845043117
Stasė[LOCK 2017-04-03] Šereikienė, stase.sv@gmail.com[LOCK 2017-04-03]
Gintutė Žagarienė, gintute.zagariene@birzai.lt
Genovaitė Gutauskienė, genovaite.gutauskiene@birzai.lt
DruskininkaiLina Gražulienė, lina.g@druskininkai.lt
Lina Černiauskienė, lina.c@druskininkai.lt
Diana [LOCK 2017-04-03] Brown, diana.brown@druskininkai.lt[LOCK 2017-04-03]
Elektrėnų sav.Giedrė Ignatavičienė, giedre.ignataviciene@elektrenai.lt
Lina[LOCK 2017-04-03] Viktoravičienė, lina.vikt@gmail.com[LOCK 2017-04-03] +37061069461
Ramunė Veronika[LOCK 2017-04-03] Sadauskienė, ramunevera@gmail.com[LOCK 2017-04-03]
Janina Kielienė, janina.kieliene@elektrenai.lt 867243161
Ignalinos r. sav.Rita Gasiukevičienė, rita.gasiukeviciene@ignalina.lt
Gražina Mackonienė, grazinorama@gmail.com
Danguolė Vaitkevičienė , danguole.vaitkeviciene@ignalina.lt
Jonavos r. sav.Danguolė Deikienė, danguole.deikiene@jonava.lt
Danutė Ragelienė, danute.rageliene@jonava.lt
Jovita Narkauskienė, jovita.narkauskiene@jonava.lt
Joniškio r. sav.Ramutė Grigaliūnienė, mok.centras@sc.joniskis.lm.lt
Ingrida[LOCK 2017-04-03] Mačiulienė, ingrida.maciuliene@joniskis.lt[LOCK 2017-04-03]
Helena Pidkovienė, helena.pidkoviene@joniskis.lt
Daina Armonavičienė, daina.armonaviciene@joniskis.lt
Jurbarko r. sav.Antanas Gvildys, a.gvildys@jurbarkas.lt
Genovaitė Grigucevičienė, g.griguceviciene@jurbarkas.lt
Zita Tytmonienė, z.tytmoniene@jurbarkas.lt
Genovaitė Pocevičienė, genovaite.poceviciene@jurbarkas.lt
Kaišiadorių r. sav.Edita Navickienė, edita.navickiene@kaisiadorys.lt
Rimutė[LOCK 2017-04-03] Arlauskienė, rimute.arlauskiene@kaisiadorys.lt[LOCK 2017-04-03]
Vida[LOCK 2017-04-03] Veliuonienė, vida.veliuoniene@gmail.com[LOCK 2017-04-03]
Virginija Batutienė, virginija.batutiene@kaisiadorys.lt 865639626
Kalvarijos sav.Vida Vasiliauskienė, svietimas@kalvarija.lt
Gintaras Bujauskas, g.bujauskas@kalvarija.lt
Marija Kabelkienė, kabelkiene.marija@gmail.com
KaunasJolanta Jankauskienė, jolant.jankauskiene@gmail.com
Ilona[LOCK 2017-04-03] Vitkauskienė, ilona.vitkauskiene@kaunas.lt[LOCK 2017-04-03]
Vilija Adaškevičienė, vilija111@gmail.com 868740750
Vida Kučiauskienė, vida.kuciauskiene@kaunas.lt
Antanas[LOCK 2017-04-03] Bagdonas, antanas.bagdonas@kaunas.lt[LOCK 2017-04-03]
Zita Blėdienė, zita.blediene@kaunas.lt
Vida Bliumbergienė, vida.bliumbergiene@kaunas.lt
Gintaras Balčiūnas, gintaras.balciunas@kaunas.lt
Nerija Baltrėnienė, nerija.baltreniene@kaunas.lt
Audronė Bukmanaitė, audrone.bukmanaite@kaunas.lt
Raimonda Jančauskienė, raimonda.jancauskiene@kaunas.lt
Gražina Jablonskienė, grazina.jablonskiene@kaunas.lt
Leonardas Kęstutis Lukoševičius, leonardas.lukosevicius@kaunas.lt
Edita Mikelionienė, edita.mikelioniene@kaunas.lt
Alvyda[LOCK 2017-04-03] Panfilaitė, alvyda.panfilaite@kaunas.lt[LOCK 2017-04-03] +37064513245
Kęstutis Navickas, kestutis.navickas@kaunas.lt
Edvardas Starkus, edvardas.starkus@kaunas.lt
Violeta Starkuvienė, violeta.starkuviene@kaunas.lt
Dileta[LOCK 2017-04-03] Tindžiulienė, dileta.tindziuliene@kaunas.lt[LOCK 2017-04-03]
Vera Vasiljeva, vera.vasiljeva@kaunas.lt
Ona Visockienė, ona.visockiene@kaunas.lt
Birutė[LOCK 2017-04-03] Žeimienė, birute.zeimiene@kaunas.lt[LOCK 2017-04-03]
Ilmantė Bagdonė, direktore@varpas.kaunas.lm.lt
Asta Paliokaitė, asta.paliokaite@kaunas.lt
Asta Keruckė, asta.kerucke@kaunas.lt
Virginijus Mažeika, virginijus.mazeika@kaunas.lt
Kauno r. sav.Sondra[LOCK 2017-04-03] Pakalnienė, sondra.pakalniene@gmail.com[LOCK 2017-04-03]
Irena Marcinkevičienė, vedejas@kaunorkss.lt
Nijolė Benikienė, pavaduotoja@kaunorkss.lt
Jolanta Jankauskienė_, jchudinskiene@gmail.com
Jolanta Jankauskienė, jolant.jankauskiene@gmail.com
Regina Šležienė, reginasleziene@yahoo.com
Dalia Brazienė, braziene@gmail.com
Jūratė[LOCK 2017-04-03] Chudinskienė, jchudinskiene@gmail.com[LOCK 2017-04-03]
Asta[LOCK 2017-04-03] Simanauskienė, simanauskieneasta@gmail.com[LOCK 2017-04-03] 865573885
Kazlų RūdaRita Janina Pleseckienė, rita.pleseckiene@kazluruda.lt
Daiva[LOCK 2017-04-03] Valaitienė, daiva.valaitiene@kazluruda.lt[LOCK 2017-04-03]
Beta[LOCK 2017-04-03] Zaveckienė, beta.zaveckiene@kazluruda.lt[LOCK 2017-04-03]
Kėdainių r. sav.Rytas Tamašauskas, rytas.tamasauskas@kedainiai.lt
Skinutė Jankevičienė, skina.jankeviciene@kedainiai.lt
Audronė[LOCK 2017-04-03] Stadalnykienė, audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt[LOCK 2017-04-03]
Kęstutis[LOCK 2017-04-03] Stadalnykas, kestutis.stadalnykas@kedainiai.lt[LOCK 2017-04-03]
Rasa Petrėtienė, rasa.petretiene@kedainiai.lt
Kelmės r. sav.Irena Janušienė, irena.janusiene@kelme.lt 868778925
Daiva Stonienė, daiva.stoniene@kelme.lt
Vijoleta Norkutė, vijoleta.norkute@kelme.lt
Zita Barakauskienė, zita.barakauskiene@kelme.lt 860412010
Saulius Michailovas, smichailovas@gmail.com
KlaipėdaAsta[LOCK 2017-04-03] Beržinskienė, asta.trusaite@gmail.com[LOCK 2017-04-03]
Edita Kučinskienė, edita.kucinskiene@klaipeda.lt
Vida Bubliauskienė, vida.bubliauskiene@klaipeda.lt
Danguolė Andrijauskienė, danguole.andrijauskiene@klaipeda.lt
Rūta Rimkuvienė, ruta.rimkuviene@klaipeda.lt 868692851
Raimonda Stirbienė, stirbieneraimonda@gmail.com
Danutė Tamulionienė, danute.tamulioniene@klaipeda.lt
Stefanija Vancevičienė, stefanija.vanceviciene@klaipeda.lt
Virginija Kazakauskienė, virginija.kazakauskiene@klaipeda.lt
Klaipėdos r. sav.Vilma Gudzevičienė, vilma.gudzeviciene@klaipedos-r.lt 846452463
Nijolė Gotlibienė, nijole.gotlibiene@klaipedos-r.lt 846452054
Genovaitė Jurevičienė, gjureviciene@gmail.com 861119602
Irena Barbšienė, irena.barbsiene@klaipedos-r.lt
Algirdas Petravičius, algirdas.petravicius@klaipedos-r.lt
Rasa Žvaginienė, rasa.zvaginiene@klaipedos-r.lt 846452346
Kretingos r. sav.Rima Ramoškienė, rm.ramoskiene@gmail.com
Jolanta Jurgutienė, jolanta.jurgutiene@kretinga.lt 861447533
Liucija Lengvinienė, pavaduotoja@azuoliukas.kretinga.lm.lt
Antanas Sungaila, antanas.sungaila@kretinga.lt 861038612
Kupiškio r. sav.Rimutė Balzarevičienė, rimute.balzareviciene@kupiskis.lt 868214279
Irena Mockuvienė, irena.mockuviene@kupiskis.lt
Rimantas[LOCK 2017-04-03] Jocius, rimantas.jocius@kupiskis.lt[LOCK 2017-04-03]
Vytautas Knizikevičius, vytautas.knizikevicius@kupiskis.lt
Jurgita Trifeldienė, jurgita.trifeldiene@gmail.com
Lazdijų r. sav.Auksė Stirbienė, auksestirbiene@gmail.com 861466745
Jūratė Jasiulevičienė, jurate.jasiuleviciene@lazdijai.lt
Asta Zablackienė, asta.zablackiene@lazdijai.lt
Jonas Gudžiauskas, jonas.gudziauskas@lazdijai.lt +37031866124
Neringa Rasiulienė, neringa.rasiuliene@lazdijai.lt
Asta[LOCK 2017-04-03] Zablackienė, a.zablackiene@gmail.com[LOCK 2017-04-03] 861297406
Dalius Mockevičius, dalius.mockevicius@lazdijai.lt
Marijampolės r. sav
Marijampolės sav.Laimutė Jakevičienė, laimute.jakeviciene@marijampole.lt
Valdimantas Kvietkauskas, valdimantas.kvietkauskas@marijampole.lt 865607495
Angelė Mikulienė, angele.m@marijampole.lt
Saulius Pangonis, saulius.p@marijampole.lt
Asta Vaznienė, asta.k@marijampole.lt
Laimutė Jackevičienė, laimute.jackeviciene@marijampole.lt
Vygantas Dilys, vygantas.dilys@gmail.com 868215825
Mažeikių r. sav.Loreta[LOCK 2017-04-03] Rubežienė, loreta.rubeziene@mazeikiai.lt[LOCK 2017-04-03]
Violenita Juškevičiūtė, violenita.juskeviciute@mazeikiai.lt
Aušra Čėsnienė, a.cesniene@mazeikiai.lt
Ana Kelpšienė, ana.kelpsiene@mazeikiai.lt
Jelena Sutkienė, j.sutkiene@mazeikiai.lt
Nijolė Zakalskienė, nijole.zakalskiene@mazeikiai.lt
Daiva[LOCK 2017-04-03] Radzienė, daiva.radziene@mazeikiai.lt[LOCK 2017-04-03]
Molėtų r. sav.Natalija Ališauskienė, n.alisauskiene@moletai.lt
Arvydas Jurkšaitis, a.jurksaitis@moletai.lt
Natalija Ališauskienė, natalija.alisauskiene@moletai.lt
NeringaSigita Vaitkevičienė, sigita.vaitkeviciene@neringa.lt
Pagėgių sav.Dania[LOCK 2017-04-03] Byčkova, d.byckova@pagegiai.lt[LOCK 2017-04-03]
Gediminas[LOCK 2017-04-03] Kačiulis, g.kaciulis@pagegiai.lt[LOCK 2017-04-03]
Vitalija Ivanauskienė, v.ivanauskiene@pagegiai.lt
Pakruojo r. sav.Virginija Sirvidienė, v.sirvidiene@pagegiai.lt 865615116
Irena Mažulienė, irena.mazuliene@pakruojis.lt 861292536
Gražina Plungienė, grazina.plungiene@pakruojis.lt
Algirdas Šidlauskas, algirdas.sidlauskas@pakruojis.lt
Vilma Jaraitė, vjarait@gmail.com
Elena-Rūta Pocevičienė , elena.poceviciene@pakruojis.lt
PalangaNijolė Vargonienė, nijole.vargoniene@palanga.lt
Laima[LOCK 2017-04-03] Valužienė, laima.valuziene@gmail.com[LOCK 2017-04-03]
Diana[LOCK 2017-04-03] Griciuvienė, diana.griciuviene@palanga.lt[LOCK 2017-04-03] 846048721
Panevėžio r. sav.Alma Namavičienė, alma.namaviciene@panrs.lt
Ilona Čingienė, ilona.cingiene@panrs.lt
Sigita Jasiūnienė, sigita.jasiuniene@panrs.lt 868240962
Birutė Goberienė, birute.goberiene@panrs.lt
Diana Žukauskienė, diana.zukauskiene@panrs.lt
Algirdas Kęstutis Rimkus, kestutis.rimkus@panrs.lt
Skaidrutė[LOCK 2017-04-03] Kriukienė, skriukiene@gmail.com[LOCK 2017-04-03]
Algė Verbiejienė, alge.verbiejiene@panrs.lt
PanevėžysSimona[LOCK 2017-04-03] Vizbarienė, simona.vizbariene@panevezys.lt[LOCK 2017-04-03]
Zita[LOCK 2017-04-03] Satkauskienė, zita.satkauskiene@panevezys.lt[LOCK 2017-04-03] 867253247
Aušra Gabrėnienė, ausra.gabreniene@panevezys.lt
Akvilija[LOCK 2017-04-03] Aleliūnienė, akvilija.aleliuniene@panevezys.lt[LOCK 2017-04-03]
Vladas Taučius, vladas.taucius@panevezys.lt
Vaiva Jankauskienė, vaiva.jankauskiene@panevezys.lt
Pasvalio r. sav.Vida Stokienė, v.stokiene@pasvalys.lt
Virginija Bajoriūnaitė, v.bajoriunaite@pasvalys.lt
Eugenija Grigalionienė, e.grigalioniene@pasvalys.lt
Rimantas Savickas, r.savickas@pasvalys.lt
Kazys[LOCK 2017-04-03] Polekas, k.polekas@pasvalys.lt[LOCK 2017-04-03]
PlungėSaulius Augūnas, saulius.augunas@plunge.lt
Violeta Černeckienė, violeta.cerneckiene@plunge.lt
Irena Gricevičienė, irena.griceviciene@plunge.lt
Alina Jonutienė, alina.jonutiene@plunge.lt
Vitalija Pociutė, vita@plunge.lt
Rolandas Raibužis, rolandas.raibuzis@plunge.lt
Prienų r. sav.Laimutė Jančiukienė, laijma@gmail.com 861270828
Renata[LOCK 2017-04-03] Pavlavičienė, r.pavlaviciene@gmail.com[LOCK 2017-04-03]
Virginija Zujienė, vjzujai@gmail.com
Daiva[LOCK 2017-04-03] Keblienė, daiva@prienai.lt[LOCK 2017-04-03]
Rimvydas Zailskas, rimzaz@gmail.com
Radviliškio r. sav.Marytė Gadliauskienė, maryte.g@radviliskis.lt
Marija Motiejūnienė, marija.m@radviliskis.lt
Rasa Plukienė, rasa.plukiene@radviliskis.lt
Genovaitė Juodeikienė, genovaite.juodeikiene@radviliskis.lt
Ieva Ražinskienė, ieva.razinskiene@radviliskis.lt
Rimas Špakauskas, rimas.spakauskas@gmail.com
Raseinių r. sav.Jonas[LOCK 2017-04-03] Tamošaitis, jonas.tamosaitis@raseiniai.lt[LOCK 2017-04-03]
Danutė Vizbarienė, danute.vizbariene@raseiniai.lt
Asta Pagarauskaitė, asta.pagarauskaite@raseiniai.lt
Regina Petreikienė, regina.petreikiene@raseiniai.lt 842879590
Jolita Jablonskienė, jolita.jablonskiene@raseiniai.lt 861020877
Rietavo sav.Jolanta Grevienė, j.greviene@gmail.com
Janina Barynienė , j.baryniene@rietavas.lt
Jūratė Šedvilaitė, jurate@rietavas.lt
Lidija Rėkašienė, lidija.rekasiene@rietavas.lt
RokiškisRita Gagiškienė, r.gagiskiene@gmail.com 861382564
Danutė Kniazytė, jaunimas@post.rokiskis.lt
Aurimas Laužadis, svietv@post.rokiskis.lt
Šakių r. sav.Sofija Liudžiuvienė, sofija.liudziuviene@sakiai.lt
Elvydas Pauliukėnas, elvydas@is.lt
Rasa Vensienė, rasavensiene@gmail.com
ŠalčininkaiEdmund Učkuronis, edmund.uckuronis@gmail.com
Irina[LOCK 2017-04-03] Aikovskaja, irina.aikovskaja@salcininkai.lt[LOCK 2017-04-03]
Henrik Danulevič, henrik.danulevic@salcininkai.lt
Valerij Kočan, valerij.kocan@salcininkai.lt
Regina Kazarevskaja, r.kazarevskaja@salcininkai.lt
Regina[LOCK 2017-04-03] Markevič, regina.markevic@salcininkai.lt[LOCK 2017-04-03]
Halina Smykovska, halina.smykovska@salcininkai.lt
Edmund Učkuronis, edmund.uckuronis@salcininkai.lt
Regina Markevič, regina.markevic@salcininkai.lt
ŠiauliaiRimas Marcinkus, rimas.marcinkus@siauliai.lt
Daiva Vaičiulienė, vai.daiva@gmail.com
Rasa Biknienė, rasa.bikniene@siauliai.lt
Juzefa Damskienė, juzefa.damskiene@siauliai.lt
Edita Minkuvienė, edita.minkuviene@siauliai.lt
Asta Lengvenienė, astanaud@yahoo.com
Gintarė Juškienė, gintare.juskiene@siauliai.lt
Asta Lesauskienė, asta.lesauskiene@siauliai.lt
Silva Sabaliauskienė, silva.sabaliauskiene@siauliai.lt
Šiaulių r. sav.Rasa Paulauskienė, rasa.paulauskiene@siauliuraj.lt
Alma Sirienė, alma.siriene@siauliuraj.lt
Sandra Valavičiūtė, sandra.valaviciute@siauliuraj.lt 841439903
Elena Leparskienė, elena.leparskiene@siauliuraj.lt
Judita Šertvytienė, atiduj090@gmail.com
Raimondas Galkus, rgalkus@gmail.com +37067418172
Šilalės r. sav.Daiva Vilkė, wilkaite@gmail.com 868641475
Daiva Bukėnienė, daiva.bukeniene@silale.lt
Ona Aurylienė, ona.auryliene@silale.lt
Birutė Jankauskienė, jank@takas.lt
Rasa Kuzminskaitė, rasa.kuzminskaite@silale.lt
Akvilina Žąsytienė, akvilina.zasytiene@silale.lt
ŠilutėVitalija[LOCK 2017-04-03] Jurienė, vitalija.juriene@silute.lt [LOCK 2017-04-03]
Vida[LOCK 2017-04-03] Kubaitienė, vida.kubaitiene@silute.lt[LOCK 2017-04-03]
Vida Nemanienė, vida.nemaniene@silute.lt
Nijolė[LOCK 2017-04-03] Petkevičienė, nijole.petkeviciene@silute.lt[LOCK 2017-04-03]
Birutė Tekorienė, birute.tekoriene@silute.lt
Rasa Žemailienė, rasa.zemailiene@silute.lt
Giedrė Milukienė , giedre.milukiene@silute.lt
Širvintų r. sav.Rasa Kralikevičienė, rasa.kralikeviciene@sirvintos.lt
Regina Jagminienė, regina.jagminiene@sirvintos.lt
SkuodasAušra Budrikienė, aluote5@gmail.com
Aldona Jasienė, aldona.jasiene@skuodas.lt 862309813
Renata Kilijonienė, renata.kilijoniene@skuodas.lt 844045582
Švenčionių r. sav.Gražina Svarauskienė, grazina.svarauskiene@gmail.com
Kęstutis Kapačinskas, kestutis.kapacinskas@svencionys.lt
Petras Slabada, petras.slabada@svencionys.lt
Jolanta Beriozovienė, jolanta.beriozoviene@svencionys.lt
Tauragės r. sav.Vitalija Okienė, vitalija.okiene@taurage.lt 868218026
Lina Oželytė, lina.ozelyte@taurage.lt
Egidijus Šteimantas, egidijus.steimantas@taurage.lt
Danguolė Petkienė, danguole.petkiene@taurage.lt
Audronė Bartušienė, audrone.bartusiene@taurage.lt
Telšių r. sav.Arūnas Juška, arunas@juska.eu
Dalytė Jonavičienė, dalyte.jonaviciene@telsiai.lt 867033435
Gediminas Gudas, gediminas.gudas@telsiai.lt
Irena Daubarienė, irenute73@gmail.com 844460274
Irena Petrauskienė, irena.petrauskiene@telsiai.lt
Daiva Tūmienė, svietimas3@telsiai.lt
Daiva Tūmienė, daiva.tumiene@telsiai.lt
Indra Mileškienė, indra.mileskiene@telsiai.lt
Trakų r. sav.Regina Žukienė, regina.zukiene@trakai.lt 868611575
Natalija[LOCK 2017-04-03] Šidlauskienė, natalija.sidlauskiene@trakai.lt[LOCK 2017-04-03] 852855603
Alina Jakonis, alina.jakonis@trakai.lt
Dalia Dzigienė, d.d.likimas67@gmail.com 861519331
Ukmergės r. sav.Irena[LOCK 2017-04-03] Lukoševičienė, i.lukoseviciene@ukmerge.lt[LOCK 2017-04-03]
Arūnas Augustinas, arunas.augustinas@ukmerge.lt
Ramunė Bakučionienė, r.bakucioniene@ukmerge.lt
Ingrida Krikštaponienė, i.krikstaponiene@ukmerge.lt
Rasa Ragelytė-Kraucevičienė, rasa.ragelyte@ukmerge.lt
Dalė Steponavičienė, d.steponaviciene@ukmerge.lt
Vidutė[LOCK 2017-04-03] Tamašauskienė, v.tamasauskiene@ukmerge.lt[LOCK 2017-04-03]
Utenos r. sav.Zita Sabelkienė, zita.sabelkiene@utena.lt
Raimunda[LOCK 2017-04-03] Pranskūnienė, raimunda.pranskuniene@utena.lt[LOCK 2017-04-03]
Jonas[LOCK 2017-04-03] Paukštė, jonas.paukste@utena.lt[LOCK 2017-04-03]
Varėnos r. sav.Inga Kudarauskienė, inga.kudarauskiene@varena.lt
Pranas Speteliūnas, pranas.speteliunas@varena.lt
Arvydas Skliutas, arvydas.skliutas@varena.lt
Regina Jūratė Tamulevičienė , regina.t@varena.lt
Liudas Tamulevičius, liudas.tamulevicius@varena.lt
Vilkaviškio r. sav.Rita Vaščėgienė, rita.vascegiene@vilkaviskis.lt
Ingrida Meseckienė, i.meseckiene@gmail.com 834260088
Rasa[LOCK 2017-04-03] Simonavičienė, rasa.simonaviciene@vilkaviskis.lt[LOCK 2017-04-03]
Elena Šventoraitienė, elena.sventoraitiene@vilkaviskis.lt
Žydrė Žilinskienė, zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt
Alma Finagėjevienė, a.finagejeviene@vilkaviskis.lt
Vilniaus r. sav.Danguolė Voinič, danguole.v@inbox.lt 868367922
ivona[LOCK 2017-04-03] voinič, ivona.voinic@vrsa.lt[LOCK 2017-04-03]
Alicija Balcevič, alicija.malinovskaja@gmail.com
Jaroslav[LOCK 2017-04-03] Suboč, jaroslav.suboc@vrsa.lt[LOCK 2017-04-03]
Sofija Ryžova, sofija.ryzova@vrsa.lt
Nijola Ragucka, nijola.ragucka@vrsa.lt
Božena Šarandina, bozena.sarandina@vrsa.lt
Janina Klimaševska, janina.klimasevska@vrsa.lt
Janina Markevič, janina.markevic@vrsa.lt
Boleslav Ragucki, boleslav.ragucki@vrsa.lt 861524718
VilniusRaimunds Zabarauskas, raimundas.zabarauskas@upc.smm.lt
Jolanta[LOCK 2017-04-03] Subatovič, jolanta.subatovic@vilnius.lt[LOCK 2017-04-03]
Jolanta Gulbinovič, jolanta.gulbinovic@vilnius.lt
Vidmanta Kibirkštienė, vidmanta.kibirkstiene@vilnius.lt
Danuta Narbut, danutanarbut@onet.eu
Julius Skestenis, julius.skestenis@vilnius.lt
Valentinas[LOCK 2017-04-03] Šapalas, valentinas.sapalas@vilnius.lt[LOCK 2017-04-03]
Ona Vaicekauskienė, ona.vaicekauskiene@vilnius.lt
Jūratė Vilkončienė, jurate.vilkonciene@vilnius.lt
Džeraldas Dagys, dzeraldas.dagys@vilnius.lt
Diana Petkūnienė, diana.petkuniene@vilnius.lt
Kristina[LOCK 2017-04-03] Cibulskytė, kristina.cibulskyte@vilnius.lt[LOCK 2017-04-03]
Birutė Vaitiekūnienė, birute.vaitiekuniene@vilnius.lt
Dovilė Janušauskaitė, dovile.janusauskaite@vilnius.lt
Jovita Sonorite, jovita.sonorite@vilnius.lt
Loreta Lisauskienė, loreta.lisauskiene@vilnius.lt
Visagino sav.Asta[LOCK 2017-04-03] Sieliūnienė, asta.sieliuniene@visaginas.lt[LOCK 2017-04-03] 868695225
Dalė Gasiniauskienė, vilte.13@gmail.com
Rima Astrauskienė, rima.astrauskiene@visaginas.lt
Irena Rokickaitė, irena.rokickaite@visaginas.lt 867648618
Žana Šeina, musiajana@gmail.com
Artūras Pimpė, sielasta@gmail.com
Zarasų r. sav.Kristina[LOCK 2017-04-03] Kazancevienė, kristina.kazanceviene@zarasai.lt[LOCK 2017-04-03]
Vida Markevičienė, vida.markeviciene@zarasai.lt
Verutė[LOCK 2017-04-03] Jarmalavičienė, verute.jarmalaviciene@zarasai.lt[LOCK 2017-04-03]