Švietimo konsultantų duomenų peržiūra

Konsultantai   Dokumentai   Renginiai   Visi   

Švietimo konsultantai

AsmuoPažymėjimaiSritys
Renaldas Čiužas4Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Valentina Čeponienė3Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Institucijų veiklos išorinis vertinimas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Jovita Monkevičienė3Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Institucijų veiklos išorinis vertinimas
Vadybos ekspertas
Jurgita Trifeldienė3Vadybos ekspertas
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Institucijų veiklos išorinis vertinimas
Vilija Adaškevičienė2Vadybos ekspertas
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Vida Adiklienė2Socialinių pedagogų veiklos vertinimas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Irmantas Adomaitis2Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Gintaras Bakanas2Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Vadybos ekspertas
Birutė Banevičienė2Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Vadybos ekspertas
Rimas[LOCK 2017-04-03] Bielskis2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Adam[LOCK 2017-04-03] Blaškevič2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Rasa Bortkevičienė2Vadybos ekspertas
Institucijų veiklos išorinis vertinimas
Kazimieras Bukota2Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Vadybos ekspertas
Genovaitė Butkienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Rita [LOCK 2017-04-03] Čiužienė2Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Vadybos ekspertas
Ovidijus Damskis2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Snieguolė Dinapienė2Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Vadybos ekspertas
Antanas Drungilas2Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Vadybos ekspertas
Daiva Drungilienė2Institucijų veiklos išorinis vertinimas
Vadybos ekspertas
Regina [LOCK 2017-04-03] Drūsienė2Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Vadybos ekspertas
Aušra Gabrėnienė2Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Vadybos ekspertas
Alfreda Gedminienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Adolfas Girdžiūna2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Nijolė Gordynecienė2Alternatyviojo ugdymo modelių diegimo konsultavimas
Vadybos ekspertas
Darius[LOCK 2017-04-03] Gudinas2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Jolanta[LOCK 2017-04-03] Gulbinienė2Vadybos ekspertas
Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Rimutė Guobienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Alma Jakelienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Juozas Jančius2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Ingrida Jankauskienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Jolanta Jankauskienė2Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Vadybos ekspertas
Aušra Jankauskienė2Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Vadybos ekspertas
Danutė Janukienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Lina Janulytė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Genovaitė Jurevičienė2Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Vadybos ekspertas
Regina Klepačienė2Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Vadybos ekspertas
Vilija Klimavičienė2Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Redas Kononenko2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Dainius Korsakas2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Nijolė Kriščiūnienė2Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Institucijų veiklos išorinis vertinimas
Vida Kučiauskienė2Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Vadybos ekspertas
Ramutė Kulikauskienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Meilė Labeikytė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Renata[LOCK 2017-04-03] Liagienė2Vadybos ekspertas
Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Audra[LOCK 2017-04-03] Liaudanskienė2Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Vadybos ekspertas
Violeta[LOCK 2017-04-03] Liutkienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Rita Mačiulienė2Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Vadybos ekspertas
Jolanta Martyncevienė2Alternatyviojo ugdymo modelių diegimo konsultavimas
Vadybos ekspertas
Dalia Milkevičienė2Institucijų veiklos išorinis vertinimas
Vadybos ekspertas
Ilona[LOCK 2017-04-03] Milkontė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Giedrė Milukienė 2Vadybos ekspertas
Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Jūratė Mozūraitienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Petras Navickas2Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Vadybos ekspertas
Edita Navickienė2Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Vadybos ekspertas
Vilhelmas Petkevičius2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Vytautas Petkūnas2Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Vadybos ekspertas
Vilė[LOCK 2017-04-03] Petkūnienė2Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Vadybos ekspertas
Rasa Petrėtienė2Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Vadybos ekspertas
Violeta Petrušienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Irena Piečiukaitienė2Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Regina Pocienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Romualda Pupinytė2Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Vadybos ekspertas
Rita Rasikienė2Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Vadybos ekspertas
Laimutė[LOCK 2017-04-03] Raugevičienė2Neformaliojo vaikų švietimo konsultavimas
Vadybos ekspertas
Audronė Albina Razmantienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Daina[LOCK 2017-04-03] Rožnienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Regina Rupšienė2Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Vadybos ekspertas
Stanislava[LOCK 2017-04-03] Sabaliauskienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Zita Sabaliauskienė2Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Danutė Šapalienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Albina Senkuvienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Janina Šimelionienė2Institucijų veiklos išorinis vertinimas
Vadybos ekspertas
Vanda Martina[LOCK 2017-04-03] Sitnikienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Gražina Skarienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Laima[LOCK 2017-04-03] Spirgienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Elena Stanienė2Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Vadybos ekspertas
Vajonė Strimaitienė2Vadybos ekspertas
Socialinių pedagogų veiklos vertinimas
Stanislava[LOCK 2017-04-03] Strolaitė2Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Vadybos ekspertas
Eugenija Surmilavičienė2Vadybos ekspertas
Mokyklos struktūros tobulinimo konsultavimas
Darius Talijūnas2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Loreta Tamulaitienė2Alternatyviojo ugdymo modelių diegimo konsultavimas
Vadybos ekspertas
Danutė[LOCK 2017-04-03] Tarasevičienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Audronė Trumpickienė2Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Vadybos ekspertas
Arvydas Vaitiekėnas2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Alma Valevičiūtė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Jonas Vaščėga2Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Vadybos ekspertas
Regina Vasiliauskienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Stasė Vaškūnienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Jūratė Venckienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Danutė Višinskytė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Jurga Zacharkienė2Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Vadybos ekspertas
Lina Žižliauskienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Regina Žukienė2Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Vadybos ekspertas
Ramutė Zungailienė2Vadybos ekspertas
Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Jolita Abraškevičienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Vitalija[LOCK 2017-04-03] Adamonienė1Vadybos ekspertas
Algis Adašiūnas1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Giedrė Adomavičienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Irina[LOCK 2017-04-03] Aikovskaja1Vadybos ekspertas
Birutė Akelaitienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Rasa Alaburdienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Virginija Alasevičienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Roma Albrikienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Jurgita Alčauskienė1Vadybos ekspertas
Arūnas Aleksandravičius1Vadybos ekspertas
Akvilija[LOCK 2017-04-03] Aleliūnienė1Vadybos ekspertas
Daiva[LOCK 2017-04-03] Alifanovienė1Socialinių pedagogų veiklos vertinimas
Lina Ališauskienė1Vadybos ekspertas
Audronė[LOCK 2017-04-03] Alšauskaitė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Sigitas Alubauskas1Vadybos ekspertas
Birutė[LOCK 2017-04-03] Ambotienė1Vadybos ekspertas
Alvyda Ambraškienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Virginijus Andrejauskas1Vadybos ekspertas
Vytautas Andrėkus1Vadybos ekspertas
Rūta Marija[LOCK 2017-04-03] Andriekienė1Institucijų veiklos išorinis vertinimas
Danguolė Andrijauskienė1Vadybos ekspertas
Irena Andrukaitienė1Vadybos ekspertas
Lina Andrulevičienė1Vadybos ekspertas
Irena[LOCK 2017-04-03] Andžiulytė1Vadybos ekspertas
Regina[LOCK 2017-04-03] Arbatauskienė1Vadybos ekspertas
Valerija Arbočienė1Vadybos ekspertas
Rimutė[LOCK 2017-04-03] Arlauskienė1Vadybos ekspertas
Kazimieras Armonavičius1Vadybos ekspertas
Rima Astrauskienė1Vadybos ekspertas
Kastytis Augaitis1Vadybos ekspertas
Saulius Augūnas1Vadybos ekspertas
Rasa Augustinaitienė1Vadybos ekspertas
Arūnas Augustinas1Vadybos ekspertas
Aldona Augustinienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Ona Aurylienė1Vadybos ekspertas
Birutė Babinskienė1Mokyklų bibliotekų darbuotojų konsultavimas
Antanas[LOCK 2017-04-03] Bagdonas1Vadybos ekspertas
Ilmantė Bagdonė1Vadybos ekspertas
Janina Bagdonienė1Vadybos ekspertas
Daiva[LOCK 2017-04-03] Bagužienė1Vadybos ekspertas
Virginija Bajoriūnaitė1Vadybos ekspertas
Adelė Bakienė1Vadybos ekspertas
Jolanta Bakšienė 1Vadybos ekspertas
Ramunė Bakučionienė1Vadybos ekspertas
Ilona Balčiukynienė1Vadybos ekspertas
Gintaras Balčiūnas1Vadybos ekspertas
Dalia Baliutavičienė1Vadybos ekspertas
Nerija[LOCK 2017-04-03] Baltrėnienė1Vadybos ekspertas
Rima Baltrušaitienė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Rimtas Baltušis1Vadybos ekspertas
Birutė Baltutienė1Vadybos ekspertas
Rimutė[LOCK 2017-04-03] Balzarevičienė1Vadybos ekspertas
Dalia Banaitienė1Vadybos ekspertas
Birutė Banevičiūtė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Nijolė Bankauskienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Laima Barakauskienė1Vadybos ekspertas
Zita Barakauskienė1Vadybos ekspertas
Irena Barbšienė1Vadybos ekspertas
Danutė[LOCK 2017-04-03] Bareikienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Jurgita Bareišienė1Socialinių pedagogų veiklos vertinimas
Janina Barynienė 1Vadybos ekspertas
Rimanta Baronienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Jolanta Baronienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Romualda Baršauskienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Neringa Baršauskienė1Neformaliojo vaikų švietimo konsultavimas
Zinera Baršauskienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Nijolė Bartašiūnienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Zita Bartkevičienė1Alternatyviojo ugdymo modelių diegimo konsultavimas
Irma Bartninkienė1Vadybos ekspertas
Regina Baublienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Auksė Baušytė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Rūta Beinoravičiūtė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Regina Beinorienė1Vadybos ekspertas
Gražina[LOCK 2017-04-03] Beleckienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Laimutė[LOCK 2017-04-03] Benetienė1Vadybos ekspertas
Nijolė Benikienė1Vadybos ekspertas
Violeta[LOCK 2017-04-03] Beresnevičienė1Vadybos ekspertas
Jovita Bertulienė1Alternatyviojo ugdymo modelių diegimo konsultavimas
Ingrida Bertulienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Alvyda Beržonienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Ona Bevainienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Zita Bezarienė1Vadybos ekspertas
Vaida Bielevičienė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Vanda[LOCK 2017-04-03] Bieliauskienė1Vadybos ekspertas
Dangira Bielinytė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Vytautas Bigaila1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Birutė[LOCK 2017-04-03] Bigailienė1Vadybos ekspertas
Rasa Biknienė1Vadybos ekspertas
Monika Bilotienė1Vadybos ekspertas
Dania[LOCK 2017-04-03] Byčkova1Vadybos ekspertas
Zita Blėdienė1Vadybos ekspertas
Vida Bliumbergienė1Vadybos ekspertas
Laimutė Bobrova1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Liuda Braslauskienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Dalia Brazienė1Vadybos ekspertas
Rima Brudnienė1Vadybos ekspertas
Vida Bubliauskienė1Vadybos ekspertas
Rūta Budinavičienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Regina Budrienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Irena Budrienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Aušra Budrikienė1Vadybos ekspertas
Algimantas Budrys1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Violeta Bugailiškytė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Asta Buinevičiūtė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Danutė Buivydienė1Vadybos ekspertas
Gintaras Bujauskas1Vadybos ekspertas
Janina Bujokienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Daiva Bukėnienė1Vadybos ekspertas
Audronė Bukmanaitė1Vadybos ekspertas
Asta Burbienė1Vadybos ekspertas
Roma Bužienė1Neformaliojo vaikų švietimo konsultavimas
Danutė Časienė1Vadybos ekspertas
Romualda[LOCK 2017-04-03] Cegelskienė1Vadybos ekspertas
Laima Čekaitienė1Vadybos ekspertas
Nijolė[LOCK 2017-04-03] Čepauskienė1Vadybos ekspertas
Rimantas Čeponis1Vadybos ekspertas
Violeta Černeckienė1Vadybos ekspertas
Dalia Černiauskienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Lina Černiauskienė1Vadybos ekspertas
Rimutė Černovienė1Vadybos ekspertas
Aušra Čėsnienė1Vadybos ekspertas
Rūta Čėsnienė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Aldona Česnulienė1Vadybos ekspertas
Ona Česokienė1Vadybos ekspertas
Jūratė[LOCK 2017-04-03] Česonienė1Socialinių pedagogų veiklos vertinimas
Daiva Chadusevičienė1Neformaliojo vaikų švietimo konsultavimas
Jūratė[LOCK 2017-04-03] Chudinskienė1Vadybos ekspertas
Rasa[LOCK 2017-04-03] Cicėnienė1Vadybos ekspertas
Nijolė Čiučiulkienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Neringa Čiukšienė1Socialinių pedagogų veiklos vertinimas
Rasa Dagienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Džeraldas Dagys1Vadybos ekspertas
Nijolė Damaševičienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Raimondas[LOCK 2017-04-03] Dambrauskas1Vadybos ekspertas
Juzefa Damskienė1Vadybos ekspertas
Darius[LOCK 2017-04-03] Danielius1Vadybos ekspertas
Dainora Daniliauskienė1Vadybos ekspertas
Henrik Danulevič1Vadybos ekspertas
Aleksandra Dapkienė1Vadybos ekspertas
Rita Dapšienė1Vadybos ekspertas
Saulius[LOCK 2017-04-03] Dargužas1Vadybos ekspertas
Irena Daubarienė1Vadybos ekspertas
Asta Daugirdė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Helena Daugmaudienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Žibutė[LOCK 2017-04-03] Daukontienė1Vadybos ekspertas
Paulius[LOCK 2017-04-03] Dausinas1Vadybos ekspertas
Česlav Davidovič1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Sonata Dedūraitė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Danguolė Deikienė1Vadybos ekspertas
Nijolė Deksnienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Renata Deltuvienė-Bakutė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Danguolė Deobald1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Vida Dičiūnaitė1Vadybos ekspertas
Vygantas Dilys1Vadybos ekspertas
Laima[LOCK 2017-04-03] Dyburienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Irina Dombrovskaja1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Natalija Domnenko1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Antanas Doniela1Vadybos ekspertas
Sonata Drazdavičienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Jolanta[LOCK 2017-04-03] Dzikavičiūtė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Ligita[LOCK 2017-04-03] Eitkevičienė1Alternatyviojo ugdymo modelių diegimo konsultavimas
Danutė Eivienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Arūnas Emeljanovas1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Rasa Ercmonienė - Varnė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Birutė Ėvaltienė1Vadybos ekspertas
Alma Finagėjevienė1Vadybos ekspertas
Marytė Gadliauskienė1Vadybos ekspertas
Rita Gagiškienė1Vadybos ekspertas
Daiva Veronika Gaidamavičienė1Vadybos ekspertas
Vida Garlaitė1Vadybos ekspertas
Daiva[LOCK 2017-04-03] Garnienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Romualdas[LOCK 2017-04-03] Garuckas1Vadybos ekspertas
Rūta Garuckienė1Vadybos ekspertas
Rita Gasiukevičienė1Vadybos ekspertas
Vilma Gaubienė1Mokyklų bibliotekų darbuotojų konsultavimas
Otilija Gaubienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Vilija Gečienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Daiva Gedminienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Jolita Geidanienė1Vadybos ekspertas
Loreta[LOCK 2017-04-03] Geleževičiūtė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Janina Gendvilienė1Vadybos ekspertas
Valentinas Gendvilis1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Birutė Genienė1Vadybos ekspertas
Laimutė Gervinskienė1Vadybos ekspertas
Julius Gindulis1Vadybos ekspertas
Irena Girskienė1Vadybos ekspertas
Birutė Goberienė1Vadybos ekspertas
Salomėja Gongapševienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Nijolė Gotlibienė1Vadybos ekspertas
Lina Gražulienė1Vadybos ekspertas
Jolanta Grevienė1Vadybos ekspertas
Irena[LOCK 2017-04-03] Gricevičienė1Vadybos ekspertas
Eugenija Grigalionienė1Vadybos ekspertas
Edmundas Grigaliūnas1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Tadeuš[LOCK 2017-04-03] Grigorovič1Vadybos ekspertas
Genovaitė Grigucevičienė1Vadybos ekspertas
Zita Griškevičiūtė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Juozas Griškus1Vadybos ekspertas
Jonas[LOCK 2017-04-03] Grybauskas1Vadybos ekspertas
Laima Gudaitė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Gediminas Gudas1Vadybos ekspertas
Kristina Gudelienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Vida Gudelienė1Mokyklų bibliotekų darbuotojų konsultavimas
Jonas Gudžiauskas1Vadybos ekspertas
Vida Gudžinskienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Fausta[LOCK 2017-04-03] Gulbinienė1Vadybos ekspertas
Algė Vladzė Gumbaragienė1Vadybos ekspertas
Faustina Guntulienė1Vadybos ekspertas
Milda Gustienė-Vilniškė1Vadybos ekspertas
Regina Gutauskienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Antanas Gvildys1Vadybos ekspertas
Giedrė Ignatavičienė1Vadybos ekspertas
Irina Ignatavičienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Ona Ivanauskienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Laimutė Ivanauskienė1Vadybos ekspertas
Rita Ivanova1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Daiva[LOCK 2017-04-03] Ivanovienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Gražina Jablonskienė1Vadybos ekspertas
Jolita Jablonskienė1Vadybos ekspertas
Regina Jagminienė1Vadybos ekspertas
Daiva Jakavonytė-Staškuvienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Laimutė Jakevičienė1Vadybos ekspertas
Alina Jakonis1Vadybos ekspertas
Laima Janaudienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Elena Janavičienė1Vadybos ekspertas
Raimonda Jančauskienė1Vadybos ekspertas
Laimutė Jančiukienė1Vadybos ekspertas
Laimutis Jankauskas1Vadybos ekspertas
Birutė Jankauskienė1Vadybos ekspertas
Rasa Jankauskienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Skinutė Jankevičienė1Vadybos ekspertas
Aldona Janulevičienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Dovilė Janušauskaitė1Vadybos ekspertas
Elvyra Anelė[LOCK 2017-04-03] Janušauskienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Audronė Januševičiutė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Irena Janušienė1Vadybos ekspertas
Vilma Jaraitė1Vadybos ekspertas
Vytautas Jarašiūnas1Vadybos ekspertas
Raimonda Jarienė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Meilė Jasevičienė1Vadybos ekspertas
Aldona Jasienė1Vadybos ekspertas
Jūratė Jasiulevičienė1Vadybos ekspertas
Nijolė Jastrumskienė1Vadybos ekspertas
Dalia Jatautaitė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Danutė[LOCK 2017-04-03] Jatulė1Vadybos ekspertas
Erna[LOCK 2017-04-03] Jaudzemaitė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Jūratė Jocienė1Neformaliojo vaikų švietimo konsultavimas
Rimantas[LOCK 2017-04-03] Jocius1Vadybos ekspertas
Nerijus[LOCK 2017-04-03] Jocys1Vadybos ekspertas
Virginijus Jokšas1Vadybos ekspertas
Stasys[LOCK 2017-04-03] Jokubauskas1Vadybos ekspertas
Adelė Jonauskienė1Vadybos ekspertas
Dalytė Jonavičienė1Vadybos ekspertas
Irena Joneikienė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Marija Jonėnaitė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Virginija Jonušienė1Vadybos ekspertas
Alina Jonutienė1Vadybos ekspertas
Žiedrūna Jovaišienė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Nijolė Jucienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Virginija Juknienė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Genovaitė Juodeikienė1Vadybos ekspertas
Donatas[LOCK 2017-04-03] Juodelė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Aldona Juodelienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Birutė[LOCK 2017-04-03] Juodvalkienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Birutė Juodzevičienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Aurelija Juozaitytė1Vadybos ekspertas
Rima[LOCK 2017-04-03] Juozapavičienė 1Vadybos ekspertas
Jolanta Jurgutienė1Vadybos ekspertas
Vitalija[LOCK 2017-04-03] Jurienė1Vadybos ekspertas
Danutė Jurkšaitienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Arvydas Jurkšaitis1Vadybos ekspertas
Arūnas Juška1Vadybos ekspertas
Ramvydas Juška1Vadybos ekspertas
Daina Juškauskienė1Vadybos ekspertas
Violenita[LOCK 2017-04-03] Juškevičiūtė1Vadybos ekspertas
Gintarė Juškienė1Vadybos ekspertas
Vaiva[LOCK 2017-04-03] Juškienė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Vaida[LOCK 2017-04-03] Juškienė 1Vadybos ekspertas
Marija Kabelkienė1Vadybos ekspertas
Dangiras Kačinskas1Vadybos ekspertas
Gediminas[LOCK 2017-04-03] Kačiulis1Vadybos ekspertas
Regina Kaleinikienė1Vadybos ekspertas
Vaidotas Kalinas1Vadybos ekspertas
Alma Kalinauskienė1Mokyklų bibliotekų darbuotojų konsultavimas
Rita Kanaukienė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Irena Kanišauskaitė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Kęstutis Kapačinskas1Vadybos ekspertas
Violeta Karalienė1Vadybos ekspertas
Eugenija[LOCK 2017-04-03] Kardokienė1Vadybos ekspertas
Asta Karlienė1Alternatyviojo ugdymo modelių diegimo konsultavimas
Irena Karsokienė1Vadybos ekspertas
Irena Kašauskienė1Vadybos ekspertas
Laima Katilienė1Institucijų veiklos išorinis vertinimas
Virginija Katkuvienė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Raimonda Kauneckienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Rūta Kauneckienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Regina Kaušienė 1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Dijana Kavaliauskienė1Vadybos ekspertas
Sigitas Kavoliūnas1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Regina Kazarevskaja1Vadybos ekspertas
Birutė Kazėnaitė1Mokyklų bibliotekų darbuotojų konsultavimas
Daiva[LOCK 2017-04-03] Keblienė1Vadybos ekspertas
Ana Kelpšienė1Vadybos ekspertas
Vidmantas Kepalavičius1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Gintautas Kerpiškis1Vadybos ekspertas
Ona[LOCK 2017-04-03] Keršienė1Vadybos ekspertas
Dalia Kėželienė1Vadybos ekspertas
Danutė Kibickienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Vidmanta Kibirkštienė1Vadybos ekspertas
Rasa Kilčiauskienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Natalja[LOCK 2017-04-03] Kimso1Vadybos ekspertas
Daina Kiršanskienė1Vadybos ekspertas
Raimonda[LOCK 2017-04-03] Kisielienė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Elena[LOCK 2017-04-03] Kiškienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Arūnas[LOCK 2017-04-03] Kiulkis1Vadybos ekspertas
Veronika Kiuršinienė1Vadybos ekspertas
Asta Kizevičienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Rita Klasauskienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Lolita Klečkauskienė1Vadybos ekspertas
Aldona Kleivienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Renoldas Klimavičius1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Živilė Klimienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Danutė Kniazytė1Socialinių pedagogų veiklos vertinimas
Vytautas[LOCK 2017-04-03] Knizikevičius1Vadybos ekspertas
Valerij Kočan1Vadybos ekspertas
Violeta Kolesnikienė1Vadybos ekspertas
Egidijus Kontrimas1Vadybos ekspertas
Ramunė[LOCK 2017-04-03] Korenkienė1Institucijų veiklos išorinis vertinimas
Danuta[LOCK 2017-04-03] Korkus1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Valdonė Korsakienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Danguolė Koženiauskienė1Vadybos ekspertas
Rasa Kralikevičienė1Vadybos ekspertas
Birutė Krapauskienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Asta Krasauskienė1Vadybos ekspertas
Laura Krasauskienė1Mokyklų bibliotekų darbuotojų konsultavimas
Genoveita Krasauskienė1Vadybos ekspertas
Birutė[LOCK 2017-04-03] Krasuckienė1Vadybos ekspertas
Lena Krigelienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Vaclovas Krikščiūnas1Alternatyviojo ugdymo modelių diegimo konsultavimas
Ingrida Krikštaponienė1Vadybos ekspertas
Irena Krištapavičienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Skaidrutė[LOCK 2017-04-03] Kriukienė1Vadybos ekspertas
Regina Kryževičienė1Vadybos ekspertas
Gitana Kruopienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Vytautas Krutulis1Vadybos ekspertas
Vida[LOCK 2017-04-03] Kubaitienė1Vadybos ekspertas
Eugenijus Kuchalskis1Vadybos ekspertas
Inga Kudarauskienė1Vadybos ekspertas
Rima[LOCK 2017-04-03] Kuktienė1Vadybos ekspertas
Regina Kulbokienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Violeta Kumžienė1Vadybos ekspertas
Laima[LOCK 2017-04-03] Kumžienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Inga Kurlavičienė1Socialinių pedagogų veiklos vertinimas
Asta[LOCK 2017-04-03] Kurulytė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Giedrė Kuzmickienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Rasa Kuzminskaitė1Vadybos ekspertas
Jolanta Kvedarienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Valdimantas Kvietkauskas1Vadybos ekspertas
Giedrė Kvietkauskienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Dalia Lapėnienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Rimvydas Latvys1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Irena[LOCK 2017-04-03] Lauciuvienė1Vadybos ekspertas
Aurimas Laužadis1Vadybos ekspertas
Daiva Lebednikaitė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Liucija Lengvinienė1Vadybos ekspertas
Silva Lengvinienė1Vadybos ekspertas
Elena Leparskienė1Vadybos ekspertas
Asta Lesauskienė1Vadybos ekspertas
Rolandas Leskevičius1Vadybos ekspertas
Virginija Letukienė1Vadybos ekspertas
Rūta Levulytė1Mokyklų bibliotekų darbuotojų konsultavimas
Nijolė Liaudanskienė1Vadybos ekspertas
Sonata Likienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Genė Liseckienė1Socialinių pedagogų veiklos vertinimas
Sofija Liudžiuvienė1Vadybos ekspertas
Daiva Liumparienė1Vadybos ekspertas
Jolanta[LOCK 2017-04-03] Lokienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Daiva[LOCK 2017-04-03] Losinskienė1Vadybos ekspertas
Danutė Lotiukienė1Vadybos ekspertas
Regina Lubienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Leonora Lučanova1Vadybos ekspertas
Nijolė Lukauskaitė1Vadybos ekspertas
Irena[LOCK 2017-04-03] Lukoševičienė1Vadybos ekspertas
Lina Lukoševičienė1Vadybos ekspertas
Leonardas Kęstutis Lukoševičius1Vadybos ekspertas
Laima Lukšienė1Mokyklų bibliotekų darbuotojų konsultavimas
Ingrida[LOCK 2017-04-03] Mačiulienė1Vadybos ekspertas
Gražina Mackonienė1Vadybos ekspertas
Virginija[LOCK 2017-04-03] Mackonienė1Socialinių pedagogų veiklos vertinimas
Romualdas Makauskas1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Lida Makauskienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Sonia[LOCK 2017-04-03] Makaveckienė1Vadybos ekspertas
Aurelija Makūnienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Daiva Makutėnienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Laima Malakauskienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Asta [LOCK 2017-04-03] Malčiauskienė 1Institucijų veiklos išorinis vertinimas
Jonas Malinauskas1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Edmas Malskis1Vadybos ekspertas
Laima Maminskienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Irena Marcinkevičienė1Vadybos ekspertas
Rimas Marcinkus1Vadybos ekspertas
Sniega[LOCK 2017-04-03] Marčiukaitienė1Vadybos ekspertas
Ona Margelevičienė1Vadybos ekspertas
Virginija Margelytė1Vadybos ekspertas
Laimutė Marinskienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Violeta Markauskienė1Mokyklų bibliotekų darbuotojų konsultavimas
Regina[LOCK 2017-04-03] Markevič1Vadybos ekspertas
Marytė Markevičienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Vida Markevičienė1Vadybos ekspertas
Danguolė Marmienė1Vadybos ekspertas
Daiva Marozienė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Jūratė Martinaitienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Paulius Martinaitis1Vadybos ekspertas
Jolanta Martinionienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Asta[LOCK 2017-04-03] Martinkienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Vida Martinkienė1Vadybos ekspertas
Dalia Martišauskienė1Vadybos ekspertas
Danguolė Mašauskienė1Vadybos ekspertas
Sofija Matarevič1Vadybos ekspertas
Nijolė Mateikienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Indrė Matevičienė1Vadybos ekspertas
Gediminas Matiekus1Vadybos ekspertas
Rita Matulevičienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Rita Mauricienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Nijolė Mažeikienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Vanda Mažeikienė1Alternatyviojo ugdymo modelių diegimo konsultavimas
Ginta [LOCK 2017-04-03] Maziliauskienė1Vadybos ekspertas
Ingrida Mazrimienė1Vadybos ekspertas
Irena Mažulienė1Vadybos ekspertas
Virginija Medaikienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Gintautas Meilūnas1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Loreta Meilutienė1Vadybos ekspertas
Rasa Meištienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Birutė Meliauskienė1Vadybos ekspertas
Nila [LOCK 2017-04-03] Mėlynienė1Vadybos ekspertas
Lina Mendelienė1Alternatyviojo ugdymo modelių diegimo konsultavimas
Odeta Merfeldaitė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Ingrida Meseckienė1Vadybos ekspertas
Alfonsas Meškys1Vadybos ekspertas
Saulius Michailovas1Vadybos ekspertas
Vidas Mikalauskas1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Lolita Mikalauskienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Edita Mikelionienė1Vadybos ekspertas
Alma Mikienė1Vadybos ekspertas
Renata Mikienė1Vadybos ekspertas
Rita Mikučauskienė1Vadybos ekspertas
Angelė Mikulienė1Vadybos ekspertas
Jolita Milaknienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Virginija Milinavičienė1Vadybos ekspertas
Nijolė Mingėlaitė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Edita Minkuvienė1Vadybos ekspertas
Ona Misiukevičienė1Socialinių pedagogų veiklos vertinimas
Birutė Misiūnienė1Vadybos ekspertas
Angelė Mizerienė1Vadybos ekspertas
Dalius Mockevičius1Vadybos ekspertas
Danutė Mockienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Darius[LOCK 2017-04-03] Mockus1Vadybos ekspertas
Irena Mockuvienė1Vadybos ekspertas
Diana Mockuvienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Alma Molytė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Živilė[LOCK 2017-04-03] Montrimienė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Jolita Morkūnaitė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Aldona[LOCK 2017-04-03] Morkūnienė1Vadybos ekspertas
Vilma Morkūnienė1Socialinių pedagogų veiklos vertinimas
Danutė Morkūnienė1Vadybos ekspertas
Rimutė Morozovienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Janina Motejūnė1Vadybos ekspertas
Rita Motiejūnienė1Vadybos ekspertas
Marija Motiejūnienė1Vadybos ekspertas
Tatjana[LOCK 2017-04-03] Muraško1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Alma Namavičienė1Vadybos ekspertas
Danuta[LOCK 2017-04-03] Narbut1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Jovita Narkauskienė1Vadybos ekspertas
Rita[LOCK 2017-04-03] Naruševičienė1Vadybos ekspertas
Danutė Navajauskienė1Vadybos ekspertas
Jolanta Navickaitė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Vaclovas[LOCK 2017-04-03] Navickas1Vadybos ekspertas
Kęstutis Navickas1Vadybos ekspertas
Vida Nemanienė1Vadybos ekspertas
Aušra Nesterovienė1Neformaliojo vaikų švietimo konsultavimas
Stasys Norbutas1Vadybos ekspertas
Rasma Norkūnienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Vijoleta Norkutė1Vadybos ekspertas
Liudvika Norvilienė1Vadybos ekspertas
Asta Novikienė1Mokyklų bibliotekų darbuotojų konsultavimas
Irena[LOCK 2017-04-03] Oficerova1Vadybos ekspertas
Irena Oičenkienė1Vadybos ekspertas
Vitalija Okienė1Vadybos ekspertas
Danutė[LOCK 2017-04-03] Okunienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Renata Ononigve1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Lina Oželytė1Vadybos ekspertas
Milda Padegimaitė1Vadybos ekspertas
Asta Pagarauskaitė1Vadybos ekspertas
Valentas[LOCK 2017-04-03] Pakalniškis1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Danutė Pakulienė1Mokyklų bibliotekų darbuotojų konsultavimas
Leokadija Palevič1Vadybos ekspertas
Janina Palikevičienė1Vadybos ekspertas
Valerija Palivoda1Vadybos ekspertas
Alvyda[LOCK 2017-04-03] Panfilaitė1Vadybos ekspertas
Saulius Pangonis1Vadybos ekspertas
Daina Paražinskienė1Vadybos ekspertas
Rasa Paulauskienė1Vadybos ekspertas
Laura Paulauskienė1Alternatyviojo ugdymo modelių diegimo konsultavimas
Aldona Paulauskienė1Mokyklų bibliotekų darbuotojų konsultavimas
Viktorija[LOCK 2017-04-03] Paulauskienė1Vadybos ekspertas
Laisvė Paulionienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Elvydas Pauliukėnas1Vadybos ekspertas
Vygantas Pavalkis1Vadybos ekspertas
Renata[LOCK 2017-04-03] Pavlavičienė1Vadybos ekspertas
Žaklina Peseckaitė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Silvija[LOCK 2017-04-03] Peštenienė1Vadybos ekspertas
Nijolė[LOCK 2017-04-03] Petkevičienė1Vadybos ekspertas
Ina Petkevičienė1Vadybos ekspertas
Regina Petraitienė1Vadybos ekspertas
Irena Petraitienė1Vadybos ekspertas
Skirmantė Petraitienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Liudmila Petrauskienė1Vadybos ekspertas
Irena Petrauskienė1Vadybos ekspertas
Genovaitė[LOCK 2017-04-03] Petrauskienė1Vadybos ekspertas
Algirdas Petravičius1Vadybos ekspertas
Regina Petreikienė1Vadybos ekspertas
Aldona Petrokienė1Vadybos ekspertas
Elena Petronienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Regina Petrulytė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Auksė Petruškevičiūtė1Socialinių pedagogų veiklos vertinimas
Helena Pidkovienė1Vadybos ekspertas
Nijolė Pileckienė1Neformaliojo vaikų švietimo konsultavimas
Loreta[LOCK 2017-04-03] Pilipauskienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Rita Pilipauskienė1Vadybos ekspertas
Žydronė [LOCK 2017-04-03] Pipirienė1Vadybos ekspertas
Aldona[LOCK 2017-04-03] Piragienė1Vadybos ekspertas
Audronė Pitrėnienė1Vadybos ekspertas
Audra Plačienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Rita Janina Pleseckienė1Vadybos ekspertas
Rasa Plukienė1Vadybos ekspertas
Gražina Plungienė1Vadybos ekspertas
Elena-Rūta Pocevičienė 1Vadybos ekspertas
Vaidas Pocius1Vadybos ekspertas
Vitalija Pociutė1Vadybos ekspertas
Rita Podoliankienė1Vadybos ekspertas
Kazys[LOCK 2017-04-03] Polekas1Vadybos ekspertas
Zenonas[LOCK 2017-04-03] Pošiūnas1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Rasa[LOCK 2017-04-03] Pragulbeckienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Aušrelė Pranculienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Raimunda[LOCK 2017-04-03] Pranskūnienė1Vadybos ekspertas
Jonas Pravilonis1Vadybos ekspertas
Stanislava Prazauskienė1Vadybos ekspertas
Vilija Prižgintienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Janina Prosevičienė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Henrika[LOCK 2017-04-03] Prosniakova1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Vitalija Pumputienė1Vadybos ekspertas
Alma[LOCK 2017-04-03] Puodžiūnienė1Vadybos ekspertas
Irena[LOCK 2017-04-03] Pupienienė1Vadybos ekspertas
Nijolė Pupinienė1Vadybos ekspertas
Virginija Putnaitė1Vadybos ekspertas
Jurgita[LOCK 2017-04-03] Račkauskienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Angelė Račkauskienė1Vadybos ekspertas
Asta Račkauskienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Rasa[LOCK 2017-04-03] Ragelytė-Kraucevičienė1Vadybos ekspertas
Nijola Ragucka1Vadybos ekspertas
Snaiguolė Raguckienė1Mokyklų bibliotekų darbuotojų konsultavimas
Audronė[LOCK 2017-04-03] Raibužienė1Vadybos ekspertas
Stasė[LOCK 2017-04-03] Raibužienė1Vadybos ekspertas
Rolandas Raibužis1Vadybos ekspertas
Ingrida Ramanauskaitė1Vadybos ekspertas
Alicija Ramanauskaitė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Rasa[LOCK 2017-04-03] Ramanauskienė1Alternatyviojo ugdymo modelių diegimo konsultavimas
Albinas[LOCK 2017-04-03] Ramančiuckas1Vadybos ekspertas
Inga Rankelienė1Vadybos ekspertas
Kristina Raščiuvienė1Alternatyviojo ugdymo modelių diegimo konsultavimas
Salomėja Ratkevičienė1Vadybos ekspertas
Rita Ratkevičiūtė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Jadvyga[LOCK 2017-04-03] Raubienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Lina Rauckienė1Vadybos ekspertas
Anelė Raugienė1Vadybos ekspertas
Irena[LOCK 2017-04-03] Raulinaitienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Regina Razmienė1Vadybos ekspertas
Vaiva Redeckienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Janina[LOCK 2017-04-03] Reinienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Audronė Rekertienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Irena[LOCK 2017-04-03] Ričkuvienė1Vadybos ekspertas
Algirdas Kęstutis[LOCK 2017-04-03] Rimkus1Vadybos ekspertas
Rūta Rimkuvienė1Vadybos ekspertas
Rita Rimšelienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Daiva Rindzevičienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Inga Rydelienė1Vadybos ekspertas
Sofija Ryžova1Vadybos ekspertas
Lilija Rogožienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Irena Rokickaitė1Vadybos ekspertas
Renata Romanovienė1Vadybos ekspertas
Loreta[LOCK 2017-04-03] Rubežienė1Vadybos ekspertas
Regina Rudalevičienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Virginija Rudavičienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Gražina Rudienė1Vadybos ekspertas
Bronislovas Rudys1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Vida Rudokienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Edmundas Rudzevičius1Vadybos ekspertas
Birutė Rudzinskienė1Vadybos ekspertas
Gintautas[LOCK 2017-04-03] Rudzis1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Stasys Ruiba1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Virginija[LOCK 2017-04-03] Rupainienė1Vadybos ekspertas
Jolanta Rupšienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Roma Rusteikienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Birutė Rutkauskienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Virginija[LOCK 2017-04-03] Ruzgienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Laimutė Ruzgienė1Institucijų veiklos išorinis vertinimas
Silva Sabaliauskienė1Vadybos ekspertas
Danutė Sabaliauskienė1Alternatyviojo ugdymo modelių diegimo konsultavimas
Irena Sabaliauskienė 1Institucijų veiklos išorinis vertinimas
Zita Sabelkienė1Vadybos ekspertas
Jolanta[LOCK 2017-04-03] Sadauskienė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Teresa Sakalauskienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Regina Sakalauskienė1Vadybos ekspertas
Valentinas[LOCK 2017-04-03] Šapalas1Vadybos ekspertas
Aušra Sapkauskienė1Vadybos ekspertas
Olivija Saranienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Dalia Šarkūnaitė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Alvydas Šarmavičius1Vadybos ekspertas
Zita[LOCK 2017-04-03] Satkauskienė1Vadybos ekspertas
Adrijana Saulytė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Rasa Šavareikaitė1Vadybos ekspertas
Jūratė Savičienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Rimantas Savickas1Vadybos ekspertas
Irena[LOCK 2017-04-03] Savickienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Sigita Saviščevienė1Vadybos ekspertas
Zita Ščerbetkienė1Vadybos ekspertas
Ingrida[LOCK 2017-04-03] Šedeckytė-Lagunavičienė1Institucijų veiklos išorinis vertinimas
Jūratė Šedvilaitė1Vadybos ekspertas
Žana Šeina1Vadybos ekspertas
Žėrutė Semaškienė1Vadybos ekspertas
Eduardas Šembergas1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Stasė[LOCK 2017-04-03] Šereikienė1Vadybos ekspertas
Aušrinė[LOCK 2017-04-03] Šerepkienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Loreta Šernienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Rasa Šerpytienė1Vadybos ekspertas
Judita Šertvytienė1Vadybos ekspertas
Stasė Šešeikienė1Vadybos ekspertas
Lina Ševčiukienė1Alternatyviojo ugdymo modelių diegimo konsultavimas
Algirdas Šidlauskas1Vadybos ekspertas
Natalija[LOCK 2017-04-03] Šidlauskienė1Vadybos ekspertas
Asta[LOCK 2017-04-03] Sieliūnienė1Vadybos ekspertas
Asta[LOCK 2017-04-03] Simanauskienė1Vadybos ekspertas
Diana Simaškienė1Vadybos ekspertas
Violeta Šimelionienė1Vadybos ekspertas
Nijolė Šimkevičienė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Sigita Šimonienė1Socialinių pedagogų veiklos vertinimas
Eugenija[LOCK 2017-04-03] Simpukienė1Vadybos ekspertas
Danutė[LOCK 2017-04-03] Sinkevičienė1Vadybos ekspertas
Daiva[LOCK 2017-04-03] Sinkevičienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Birutė Šinkūnaitė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Alma Sirienė1Vadybos ekspertas
Neringa Širkienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Virginija Sirvidienė1Vadybos ekspertas
Vyta Šiugždinienė1Vadybos ekspertas
Julius Skestenis1Vadybos ekspertas
Laima[LOCK 2017-04-03] Skinderienė1Socialinių pedagogų veiklos vertinimas
Arvydas Skliutas1Vadybos ekspertas
Aldona[LOCK 2017-04-03] Skruibytė1Vadybos ekspertas
Dalė[LOCK 2017-04-03] Skrupskienė1Vadybos ekspertas
Gražina Skunčikienė1Vadybos ekspertas
Edita Skupienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Petras Slabada1Vadybos ekspertas
Jūratė Slavinienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Bronislava Slavinskienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Regina Šležienė1Vadybos ekspertas
Gražina Šmitienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Halina Smykovska1Vadybos ekspertas
Tereza[LOCK 2017-04-03] Sotnik1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Pranas Speteliūnas1Vadybos ekspertas
Virginija[LOCK 2017-04-03] Spitrienė1Vadybos ekspertas
Laimutė[LOCK 2017-04-03] Špokienė1Vadybos ekspertas
Birutė[LOCK 2017-04-03] Spruogienė1Vadybos ekspertas
Irina Stanislovavičienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Romualda Stankevičienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Pranė[LOCK 2017-04-03] Stankevičienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Danutė Stankevičienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Liuba Stankevičienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Zita Stankevičienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Arvydas Stankus1Vadybos ekspertas
Irma[LOCK 2017-04-03] Stankuvienė1Vadybos ekspertas
Edvardas Starkus1Vadybos ekspertas
Violeta Starkuvienė1Vadybos ekspertas
Kazė Startienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Elena Stasiulienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Loreta Statauskienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Vaclovas Statkus1Vadybos ekspertas
Egidijus Šteimantas1Vadybos ekspertas
Dalė Steponavičienė1Vadybos ekspertas
Auksė Stirbienė1Vadybos ekspertas
Raimonda Stirbienė1Vadybos ekspertas
Marina Stirbienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Vida[LOCK 2017-04-03] Stokienė1Vadybos ekspertas
Daiva Stonienė1Vadybos ekspertas
Snieguolė Stravinskienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Edita Štuopytė1Socialinių pedagogų veiklos vertinimas
Jolanta[LOCK 2017-04-03] Subatovič1Vadybos ekspertas
Gražina[LOCK 2017-04-03] Suchocka1Alternatyviojo ugdymo modelių diegimo konsultavimas
Silvija[LOCK 2017-04-03] Šukevičienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Nijolė Šulgienė1Vadybos ekspertas
Birutė Šuliauskienė1Vadybos ekspertas
Audronė Šuminienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Antanas[LOCK 2017-04-03] Sungaila1Vadybos ekspertas
Vilija Sušinskienė1Vadybos ekspertas
Jelena Sutkienė1Vadybos ekspertas
Vidmantas Sutnikas1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Gražina Svarauskienė1Vadybos ekspertas
Birutė[LOCK 2017-04-03] Sveikatienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Vida[LOCK 2017-04-03] Šveikauskienė1Vadybos ekspertas
Dalia[LOCK 2017-04-03] Švelnienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Aldona[LOCK 2017-04-03] Šventickienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Audronė[LOCK 2017-04-03] Šverienė1Vadybos ekspertas
Aldona Svidinskienė1Vadybos ekspertas
Rima Svirskienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Rimutė Svytytė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Virginija Svotienė1Vadybos ekspertas
Genė Talačkienė1Vadybos ekspertas
Palmira Talijūnienė1Vadybos ekspertas
Vytautas Tallat-Kelpša1Vadybos ekspertas
Rytas Tamašauskas1Vadybos ekspertas
Vincas Tamašauskas1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Vidutė[LOCK 2017-04-03] Tamašauskienė1Vadybos ekspertas
Mindaugas Tamošaitis1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Irena Tamošauskienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Danguolė Tamošiūnienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Rima[LOCK 2017-04-03] Tamošiūnienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Regina Jūratė Tamulevičienė 1Vadybos ekspertas
Liudas Tamulevičius1Vadybos ekspertas
Danutė Tamulionienė1Vadybos ekspertas
Leonida Tamulytė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Irena Tarasevičienė1Vadybos ekspertas
Vladas Taučius1Vadybos ekspertas
Arūnė Taunytė1Neformaliojo vaikų švietimo konsultavimas
Birutė Tekorienė1Vadybos ekspertas
Elvyra [LOCK 2017-04-03] Telksnienė1Vadybos ekspertas
Algimantas Teresevičius1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Birutė Tilvikienė1Vadybos ekspertas
Edita Timukienė1Vadybos ekspertas
Dileta[LOCK 2017-04-03] Tindžiulienė1Vadybos ekspertas
Augutis[LOCK 2017-04-03] Tymukas1Vadybos ekspertas
Zita Tytmonienė1Vadybos ekspertas
Nijolė Toleikytė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Rimanta Trečiokienė1Vadybos ekspertas
Erika Tumėnaitė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Daiva Tūmienė1Vadybos ekspertas
Asta Turskienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Vida[LOCK 2017-04-03] Turskytė1Vadybos ekspertas
Edmund Učkuronis1Vadybos ekspertas
Alvydas [LOCK 2017-04-03] Urbanavičius1Vadybos ekspertas
Rasa Urbonavičienė1Alternatyviojo ugdymo modelių diegimo konsultavimas
Rimantas Urmonas1Vadybos ekspertas
Daiva Ūsaitė1Vadybos ekspertas
Edita Usonienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Algirdas Uziala1Vadybos ekspertas
Angelė Vabalienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Ona Vaicekauskienė1Vadybos ekspertas
Snieguolė Vaičekauskienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Audronė[LOCK 2017-04-03] Vaičiulienė1Vadybos ekspertas
Daiva Vaičiulienė1Vadybos ekspertas
Laisvūnas Vaičiūnas1Vadybos ekspertas
Giedrius Vaidelis1Vadybos ekspertas
Ugnius Vaiginis1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Loreta[LOCK 2017-04-03] Vainauskienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Henrikas Vaišvila1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Jolanta Vaišvilienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Edmundas Vaitiekus1Socialinių pedagogų veiklos vertinimas
Laimutė Vaitkevičienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Danguolė Vaitkevičienė 1Vadybos ekspertas
Vytautas Vaitkus1Vadybos ekspertas
Reda Vaitkuvienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Lina Vaitkuvienė1Vadybos ekspertas
Daiva[LOCK 2017-04-03] Valaitienė1Vadybos ekspertas
Violeta [LOCK 2017-04-03] Valantukevičienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Sandra Valavičiūtė1Vadybos ekspertas
Loreta Valickienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Dalija Valionienė1Vadybos ekspertas
Raimundas Valiukas1Vadybos ekspertas
Jolanta Valiulienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Stefanija Vancevičienė1Vadybos ekspertas
Vidmantas[LOCK 2017-04-03] Vansavičius1Vadybos ekspertas
Nijolė Vargonienė1Vadybos ekspertas
Janina Varnienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Eglė Varnienė1Vadybos ekspertas
Rita Vaščėgienė1Vadybos ekspertas
Angelė[LOCK 2017-04-03] Vasilauskienė1Vadybos ekspertas
Vida Vasiliauskienė1Vadybos ekspertas
Vera Vasiljeva1Vadybos ekspertas
Asta Vaznienė1Vadybos ekspertas
Tatjana Vdovičenko1Vadybos ekspertas
Vida[LOCK 2017-04-03] Veliuonienė1Vadybos ekspertas
Kristina Vėlyvienė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Janina Vencevičienė1Vadybos ekspertas
Renata [LOCK 2017-04-03] Venckienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Saulė Venckūnienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Vitalijus Vėteris1Vadybos ekspertas
Gražina[LOCK 2017-04-03] Vėtienė1Vadybos ekspertas
Nijolė Vežbavičienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Dalius Vibrantis1Vadybos ekspertas
Kristina[LOCK 2017-04-03] Vičinienė1Vadybos ekspertas
Lina[LOCK 2017-04-03] Viktoravičienė1Vadybos ekspertas
Alma Vilčinskienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Aušra[LOCK 2017-04-03] Vilkaitė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Jūratė Vilkončienė1Vadybos ekspertas
Zita Vilkončienė1Vadybos ekspertas
Viktorija Vilūnienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Lygija Virkšienė1Vadybos ekspertas
Ona Visockienė1Vadybos ekspertas
Ingrida[LOCK 2017-04-03] Visockienė1Kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos konsultavimas
Gintvilė Vitėnaitė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Ramutė[LOCK 2017-04-03] Vitienė1Socialinių pedagogų veiklos vertinimas
Vidmantas[LOCK 2017-04-03] Vitkauskas1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Ilona[LOCK 2017-04-03] Vitkauskienė1Vadybos ekspertas
Danutė Vizbarienė1Vadybos ekspertas
Danutė Vizmanaitė1Institucijų veiklos išorinis vertinimas
Dalia Vyšniauskienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Irena Volska1Vadybos ekspertas
Rusnė Marija Voverienė1Vadybos ekspertas
Vidas Vrubliauskas1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Nijolė Zabarskienė1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Vincas Zabelskas1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Asta[LOCK 2017-04-03] Zablackienė1Vadybos ekspertas
Olga Zaborskienė1Vadybos ekspertas
Nijolė[LOCK 2017-04-03] Zabukienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Gintutė Žagarienė1Vadybos ekspertas
Mindaugas Zaičikas1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Rimvydas Zailskas1Vadybos ekspertas
Nijolė Zakalskienė1Vadybos ekspertas
Sigita Zalitienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Akvilina Žąsytienė1Vadybos ekspertas
Beta[LOCK 2017-04-03] Zaveckienė1Vadybos ekspertas
Vida[LOCK 2017-04-03] Zdanienė1Vadybos ekspertas
Alvydas[LOCK 2017-04-03] Zdanys1Vadybos ekspertas
Violeta Žebrauskienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Birutė[LOCK 2017-04-03] Žeimienė1Vadybos ekspertas
Valdas[LOCK 2017-04-03] Žekonis1Vadybos ekspertas
Žydrūnas Želnys1Vidurinio ugdymo programos akreditavimas
Rasa Žemailienė1Vadybos ekspertas
Violeta Zigmantienė1Vadybos ekspertas
Žydrė Žilinskienė1Vadybos ekspertas
Rasa Žilinskienė1Vadybos ekspertas
Alfreda Žilinskienė1Vadybos ekspertas
Danutė Žilinskienė1Vadybos ekspertas
Reiza[LOCK 2017-04-03] Zinkevičienė1Vadybos ekspertas
Daiva Žiogienė1Institucijų veiklos išorinis vertinimas
Irina Žiupkienė1Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas
Angelė Žiūraitienė1Vadybos ekspertas
Nijolė Žylienė1Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Dalia Zorienė1Vadybos ekspertas
Sigitas Žudys1Neformaliojo vaikų švietimo konsultavimas
Virginija Zujienė1Vadybos ekspertas
Rūta Žukauskaitė1Vadybos ekspertas
Zina Žvalionienė1Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas
Alfonsas[LOCK 2017-04-03] Zvėrka1Vadybos ekspertas
Joana Žvikevičienė1Vadybos ekspertas
Romualda Žvinienė1Vadybos ekspertas