Integruojamas turinys

Etninė kultūra   MIR   STEAM   Globalusis švietimas   Nacionalinis saugumas   Finansinis raštingumas   Prekybos žmonėmis prevencija   Geroji integruoto ugdymo patirtis   

Siekdami telkti etninės kultūros ugdytojus dalykiškam bendradarbiavimui, Jūsų prašymu, kuriame duomenų bazę, viešiname Etninės kultūros savaitės renginius ir gerąjąj patirtį. 

(skyrelį tvarko Alė Vilutienė)