Integruojamas turinys

Etninė kultūra   MIR   STEAM   Globalusis švietimas   Nacionalinis saugumas   Finansinis raštingumas   Prekybos žmonėmis prevencija   Geroji integruoto ugdymo patirtis   

Nr. 6 (30) 2017 lapkritis, AŠ MANAU! Katalonijos parlamentas paskelbė nepriklausomybę; Vanagaitė prieš Vanagą: partizanų istorijos interpretacijos; Rohinjų krizė: Mianmare žudomi musulmonai.

Nr. 22 (2017-10-03) AŠ MANAU! Šiaurės Korėjos žvanginimas ginklais; Valstybės statuso suteikimas Vytautui Landsbergiui; Zapad 2017 pratybos.

Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos bendroji programos projektas (2017-09-14)

Rugpjūčio 28-30 dienomis Vilniuje vyko UPC drauge su VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutu bei Valstybės pažinimo centru suorganizuotas trijų dienų seminaras - „Politinis raštingumas ir socialinis ugdymas mokykloje“, Seminaro tikslas: plėtoti mokytojų politinį raštingumą, supažindinti su socialinio ugdymo turinio aktualijomis 2017-2018 mokslo metams. Seminaras vyko pagal akredituotą nacionalinę kvalifikacijos tobulinimo programą ,, Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“.

Interaktyvi priemonė „Mes atrinkome 12 svarbiausių žodžių apie Lietuvą“  skirta 1-8 klasių mokinimas. Medžiaga Lietuvos šimtmečio paminėjimui. www.simtmetisvaikams.smm.lt, 2017-09-04

Nr. 20. (2017-05-06) AKTUALIJOS. AŠ MANAU!naujiena apie jį. Alkoholio draudimai; Išpuolis Mančesteryje; Protestai Venesueloje. 

Nr. 19 (2017-04-05) AKTUALIJOS. AŠ MANAU!, naujiena apie jįPrancūzijos prezidento rinkimai; JAV veiksmai Sirijoje; Vasario 16-osios akto originalas.

Nr. 18 (2016-12) AKTUALIJOS! O ką manai tu? (2016-10-24). Kolumbija ir Nobelio taikos premija; Lenkija: Protestai prieš abortų įstatymą; Koalicijos: Kaip jos formuojamos?

Nr. 17 (2016-11) AKTUALIJOS! O ką manai tu? (2016-10-24). Nušautas VSAT tarnybinis šuo Ramzis; Pirmasis LR Seimo rinkimų turas; Europa reaguoja į pabėgėlius.

Ugdymas(is) paradigmų kaitoje. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas; Geros mokyklos koncepcijaMokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika

Vasaros kursų (2016 m.) „Pilietis ir šalies gynyba“ pranešimai:

Kompetencijų demokratinei kultūrai modelio pristatymas (Salomėja Bitlieriūtė). Europos Taryba parengė naują konceptualų kompetencijų modelį, kurių reikia piliečiams plėtojant demokratinę kultūrą drauge su kitais, gyvenant kultūrinėje įvairovėje. Šis modelis apibendrina visus ankstesnius modelius ir sukuria naujus ryšius tarp esamų ir naujo modelio. Europos Taryba pripažįsta, kad demokratija negali egzistuoti be demokratinės valdžios institucijų ir įstatymų, taip pat, kaip ir pastarieji, gali veikti tik demokratinės kultūros sąlygomis, kuri suprantama kaip demokratijos vertybės, požiūriai, praktikos, žinios, todėl siūlo labiau orientuotis į demokratinės kultūros ugdymą. 

Praeities stiprybė – dabarčiai. Peržiūrėk ir balsuok!

 Medžiaga apie Lietuvos kariuomenę:

Lietuvos kariuomenės istorija:

Norite pasikviesti į mokyklą Lietuvos kariuomenės atstovą?

Kreipkitės į Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentą prie Krašto apsaugos ministerijos:

Arvydas Čepukėnas, tel. 8 5 211 3856, el.p. Arvydas.Cepukenas@kam.lt

Padėsime Jums susisiekti su kariniu daliniu, pasiūlysime bendradarbiavimo galimybes

(skyrelį tvarko Šarūnas Gerulaitis)