Integruojamas turinys

Etninė kultūra   MIR   STEAM   Globalusis švietimas   Nacionalinis saugumas   Finansinis raštingumas   Prekybos žmonėmis prevencija   Geroji integruoto ugdymo patirtis   

Skelbiama 23-ojo mokinių konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ pradžia. Konkurso tikslas – paskatinti mokinius domėtis ne tik Lietuvos istorija, bet ir atkreipti dėmesį į kariuomenės vaidmenį Lietuvos valstybės raidoje, sekti dabartinės kariuomenės veiklą, įvykius, aktualijas. Konkursu siekiama ugdyti pilietišką jaunimą, besididžiuojantį savo valstybe ir kariuomene.  Idėja organizuoti konkursą „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ gimė 1995 m. tuometinės Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos (SKAT) štabe. Konkursas buvo sumanytas kaip priemonė paskatinti moksleivius domėtis savo šalies istorija, Lietuvos kariuomenės istorija, kovomis už nepriklausomybę, rezistencijos laikotarpiu ir dabarties gynybos politikos aktualijomis. Informaciją apie konkursą „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ rasite interneto svetainėje www.kam.lt, arba pasiteiravę telefonu (8 5) 278 5213

Kompetencijų demokratinei kultūrai modelio pristatymas (Salomėja Bitlieriūtė). Europos Taryba parengė naują konceptualų kompetencijų modelį, kurių reikia piliečiams plėtojant demokratinę kultūrą drauge su kitais, gyvenant kultūrinėje įvairovėje. Šis modelis apibendrina visus ankstesnius modelius ir sukuria naujus ryšius tarp esamų ir naujo modelio. Europos Taryba pripažįsta, kad demokratija negali egzistuoti be demokratinės valdžios institucijų ir įstatymų, taip pat, kaip ir pastarieji, gali veikti tik demokratinės kultūros sąlygomis, kuri suprantama kaip demokratijos vertybės, požiūriai, praktikos, žinios, todėl siūlo labiau orientuotis į demokratinės kultūros ugdymą. 

 

(skyrelį tvarko Šarūnas Gerulaitis)