Integruojamas turinys

Etninė kultūra   MIR   STEAM   Globalusis švietimas   Nacionalinis saugumas   Finansinis raštingumas   Prekybos žmonėmis prevencija   Geroji integruoto ugdymo patirtis   

Nr. 26 (2018-04-02) AŠ MANAU! Rusijos prezidento rinkimai, protestas Lietuvoje ir valstybės 100-metis.

Kaip įdomiai mokyti apie ES? Tiesioginė vaizdo transliacija (2018 m. vasario 12 d.).

Kompetencijų demokratinei kultūrai modelio pristatymas (Salomėja Bitlieriūtė). Europos Taryba parengė naują konceptualų kompetencijų modelį, kurių reikia piliečiams plėtojant demokratinę kultūrą drauge su kitais, gyvenant kultūrinėje įvairovėje. Šis modelis apibendrina visus ankstesnius modelius ir sukuria naujus ryšius tarp esamų ir naujo modelio. Europos Taryba pripažįsta, kad demokratija negali egzistuoti be demokratinės valdžios institucijų ir įstatymų, taip pat, kaip ir pastarieji, gali veikti tik demokratinės kultūros sąlygomis, kuri suprantama kaip demokratijos vertybės, požiūriai, praktikos, žinios, todėl siūlo labiau orientuotis į demokratinės kultūros ugdymą. 

 

(skyrelį tvarko Šarūnas Gerulaitis)