Integruojamas turinys

Etninė kultūra   MIR   STEAM   Globalusis švietimas   Nacionalinis saugumas   Finansinis raštingumas   Prekybos žmonėmis prevencija   Geroji integruoto ugdymo patirtis   

Prekyba žmonėmis – tai žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų išnaudojimą prostitucijos forma ir kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar veiklą, panašią į vergiją, tarnystę ar organų pašalinimą. (Jungtinių Tautų Organizacijos Protokolas dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildantis Jungtinių tautų organizacijos konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą

 

Dingusių žmonių šeimų paramos centro direktorės Natalijos Kurčinskajos teigimu, visoje Europoje kasmet dingsta apie 250 tūkstančių vaikų: „Lietuvoje 2013 metais dingę be žinios buvo 769 vaikai, 2015 metais – jau 2048 nepilnamečiai. 15-os vaikų nepavyko rasti“. Vaikų dingimas be žinios neretai siejamas su prekyba žmonėmis, seksualiniu išnaudojimu, įtraukimu į kriminalines veikas. 

 

Svarbu paminėti, kad prekyba žmonėmis – nepaprastai dinamiška ir greitai kintanti sritis. Verbavimo būdai ir priemonės, skirtos įvilioti žmones į prekybos žmonėmis spąstus, dažnai kinta, sparčiai vystosi, todėl yra būtina ugdyti bendrą visuomenės sąmoningumą ir mažinti jos abejingumą šiai problemai. Dėl šių priežasčių mokytojams ypač svarbu pamokų metu skirti pakankamą dėmesį prekybos žmonėmis prevencijai. Pasak Tarptautinės migracijos organizacijos, vyraujantis požiūris „man taip neatsitiks“ arba „jie patys kalti“ ne tik nepadeda apsaugoti nuo prekybos žmonėmis nukentėjusių žmonių, bet ir prisideda prie šios veiklos skatinimo.

 

Išsamiau apie tai, kas tai yra prekyba žmonėmis, kokios jos šiuolaikinės formos, kokių atsargumo priemonių reikėtų imtis, kaip prie to gali prisidėti mokytojai, diskutavome „Mokytojo TV“ tiesioginėje transliacijoje su Lietuvos Carito programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ vadove Kristina Mišiniene bei Dingusių žmonių šeimų paramos centro projektų koordinatore Greta Mirkyte.

 

 

Svarbiausi reglamentuojantys dokumentai

Jungtinių Tautų Protokolas dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildantis Jungtinių Tautų Organizacijos Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą

Prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategija 2012–2016 m.

Lietuva į savo nacionalinę teisę yra perkėlusi ES direktyvą dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 147 straipsnis. Prekyba žmonėmis

(skyrelį tvarko Rasa Jančiauskaitė)