Integruojamas turinys

Etninė kultūra   MIR   STEAM   Globalusis švietimas   Nacionalinis saugumas   Finansinis raštingumas   Prekybos žmonėmis prevencija   Geroji integruoto ugdymo patirtis   

Kviečiame susipažinti

Pateikiame keletą nuorodų iš internetinių portalų. Straipsniuose Lietuvos ir užsienio ekspertai dalinasi įžvalgomis ir nuomone apie kritinį žiniasklaidos turinio vertinimą, saugumo socialiniuose tinkluose užtikrinimo priemones, medijų naudojimą ugdymo procese.

Netikrų naujienų atpažinimas

Feisbuko kovoje su melagingomis naujienomis – susijusių straipsnių skelbimas

Įvardijo požymius, kada telefonas gali būti užkrėstas

Rasa Tapinienė: „Netikrų naujienų fenomenas baugina savo mastais“

Ruoškitės naujai dezinformacijos bangai

Valerijus Šerelis: informacinei savigynai turime du ginklus – tapatumą ir intelektą

Saugumas internete ir socialiniuose tinkluose

Lietuvoje - vis daugiau pranešimų apie pornografiją ir vaikų išnaudojimo vaizdus

Psichiatras Linas Slušnys: kaip apsaugoti vaiką nuo „Facebooko“ pedofilų

Startuoja nauja interneto karštosios linijos svetainė

Tyrimas: Tėvai klysta, kad socialiniai tinklai yra saugūs jų vaikams

Kino edukacija

Kaip kinas padeda vaikams suprasti jausmus

Kaip mokytis iš kino? Lietuvos kino edukacijos projektų apžvalga

 

Vaizdo klipas „Multimedijų žurnalistikos ypatumai, etika ir tendencijos“

Multimedijos agentūros „Nanook“ komandos nariai, žurnalistai Karolis Pilypas Liutkevičius ir Mindaugas Drigotas, pasidalino įžvalgomis apie žurnalistiką ir iššūkiais, su kuriais ji susiduria – fake news (suklastotos, melagingos naujienos), propaganda, melagingos antraštė

 

Kviečiame susipažinti  su atmintine kaip atpažinti ir tinkamai reaguoti į manipuliacijas ir provokacijas.

https://duomenys.ugdome.lt/saugykla/Metodine_medziaga/2017/MIR/Atmintine.pdf

 

 

Telkiami ministerijų, NVO ir universitetų veiksmai siekiant visuomenės medijų ir informacinio raštingumo

Kaip veikia medijos? Ar esame saugūs naudodamiesi jomis? Kaip ugdyti visuomenės kritinį mąstymą? Kokios yra informacinių grėsmių situacijos ir kaip jas suprasti? Apie šiuos ir dar daugelį kitų klausimų medijų ir informacinio raštingumo srityje diskutavo ir tarėsi dėl bendradarbiavimo ministerijų, nevyriausybinių organizacijų ir universitetų atstovai.

Bendradarbiaujant bus aktyviai keičiamasi informacija, siekiant ne dubliuoti, o papildyti vykdomas iniciatyvas. Nuspręsta tokius tarpžinybinius susitikimus rengti reguliariai, įtraukiant ir kitas organizacijas.

2017 m. lapkričio 6 d. Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro iniciatyva įvykusiame susitikime, skirtame medijų ir informacinio raštingumo temoms, dalyvavo trijų ministerijų (Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Krašto apsaugos ministerija), keturių universitetų (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas), LR Valstybės saugumo departamento, JAV ambasados, Britų tarybos, Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje, NVO (VšĮ Vilniaus politikos analizės institutas, VšĮ „Meno Avilys“, Nacionalinis socialinės integracijos institutas, Lietuvos žurnalistų sąjunga, Šiuolaikinių didaktikų centras) atstovai.

Rita Baškienė, rita.baskiene@upc.smm.lt

 

Projektas „Media (s)kills“ (,,Medijų įgūdžiai AR medijos žudo“)

Siekdamas pabrėžti medijų ir informacinio raštingumo (MIR) tematikos aktualumą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, taip pat įtraukti aukštųjų mokyklų studentus į šios tematikos populiarinimą bei MIR žinomumo didinimą, Ugdymo plėtotės centras inicijuoja projektą „Media (s)kills“ („Medijų įgūdžiai AR medijos žudo“).

Dalyvauti šiame projekte yra pakviestos septynios Lietuvos aukštosios mokyklos, rengiančios su šia tematika susijusius specialistus, t. y. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Vilniaus dailės akademija. Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir studentų dalyvavimas projekte yra savanoriškas.

Studentai kreipsis į pasirinktą mokyklą (gali būti studento gimtajame mieste) su siūlymu skaityti joje paskaitą. Paskaitos trukmė gali būti 1 arba 2 akad. val., trukmė bus nustatoma dėstytojo ar studento nuožiūra. Paskaitos formatas bus laisvai pasirenkamas paties studento ir suderintas su mokykla. Dėstytojas, dalyvaujantis projekte, susidomėjusiems šiuo projektu studentams teiks visokeriopą patarimų pobūdžio pagalbą.

Tikimės, kad šis gražus bendradarbiavimas bus puiki darbo su mokyklų bendruomenėmis patirtis ir studentams, ir dėstytojams. Na, o mokyklų bendruomenėms tai bus puiki galimybė susipažinti iš arčiau su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.

Projekto vykdymas numatomas 2017 m. spalio mėn. – 2019 m. gruodžio mėn.

Klauskite: Rita Baškienė, rita.baskiene@upc.smm.lt

 

Projektas ,,Media (s)kills“ (,,Medijų įgūdžiai AR medijos žudo“)

Kviečiame Vilniaus Gedimino technikos universitetą, Vilniaus universitetą, Vytauto Didžiojo universitetą, Kauno technologijos universitetą, Klaipėdos universitetą, Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir Vilniaus dailės akademiją dalyvauti projekte ,,Media (s)kills“ (,,Medijų įgūdžiai AR medijos žudo“).

Šį projektą inicijuoja Ugdymo plėtotės centras, siekdamas pabrėžti medijų ir informacinio raštingumo (MIR) tematikos aktualumą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, taip pat įtraukti aukštųjų mokyklų studentus į šios tematikos populiarinimą bei MIR žinomumo didinimą.

Jūsų dalyvavimas projekte yra savanoriškas – tiek dėstytojų, tiek studentų. Inicijuodami šį projektą tikimės, kad dalyvavimas jame bus pagrįstas kokybiniu, o ne kiekybiniu principu. Šis projektas bus puiki darbo su mokyklų bendruomenėmis patirtis studentams ir dėstytojams, o mokyklų bendruomenėms – pažintis su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.

Projektas vyks nuo 2017 m. spalio mėn. iki 2019 m. gruodžio mėn.

Projekto eiga:

  • Dėstytojas pristato studentams projektą, pabrėžia jo aktualumą plačiąja prasme ir sąsajas su dėstomuoju dalyku. Šiuo projektu susidomėjusiems studentams įsipareigoja teikti visokeriopą pagalbą. Savo dėstomo dalyko vertinimo sistemoje numato paskatą studentui, pasirinkusiam skaityti paskaitą mokykloje.
  • Studentas paskaitos turinį privalo suderinti su dėstytoju. Studentas paskaitos datą suderina su savo išsirinkta mokykla. Trukmė (1 akad. val. ar 2 akad. val.) nustatoma dėstytojo ir studento sutarimu. Paskaitos auditorija (viena klasė arba visa mokyklos bendruomenė) pasirenkama paties studento ar atsižvelgus į mokyklos poreikius.
  • Tas pats studentas gali dalyvauti projekte neribotą skaičių kartų, kuruojant vienam ar keliems dėstytojams.
  • Ugdymo plėtotės centras informuoja mokyklas, kad yra vykdomas toks projektas. Studentas, skambindamas į mokyklą, turi pristatyti projektą ir paminėti, kad jis vykdomas bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės centru.
  • Paskaitęs paskaitą mokykloje studentas dėstytojui pateikia informaciją apie skaitytos paskaitos detales.
  • Dėstytojas (2018 m birželio mėn., 2019 m. birželio mėn. ir 2020 m. sausio mėn.) siunčia susistemintą informaciją apie studentų skaitytas paskaitas Ugdymo plėtotės centro darbuotojai Ritai Baškienei, el. p. rita.baskiene@upc.smm.lt, mob. tel. 8 676 41 404 (lentelės forma pridedama).

Pateikta informacija yra tik gairės, kuriomis galite vadovautis, dalyvaudami projekte. Kiekviena aukštoji mokykla ir projekte dalyvaujantys dėstytojai, siekdami kokybiškesnio projekto įgyvendinimo, savo nuožiūra gali keisti ar papildyti projekto veiksmų eigą.

Kilus klausimams, kreipkitės į Ugdymo plėtotės centro darbuotoją Ritą Baškienę, el. p. rita.baskiene@upc.smm.lt, mob. tel. 8 676 41 404.

 

 

Iniciatyvos „Multimedijų žurnalistikos ypatumai, etika ir tendencijos“ atrankos rezultatai

 

 

2017-09-22

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudami su VšĮ „Dokumedija“, kvietė dalyvauti iniciatyvoje „Multimedijų žurnalistikos ypatumai, etika ir tendencijos“, kurios metu žurnalistai skaitys paskaitas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.

Susidomėjimas šia iniciatyva buvo didžiulis, gavome net 122 paraiškas! Nuoširdžiai dėkojame Jums visiems! Džiugu, kad esate tokie aktyvūs! Mums buvo iššūkis teisingai įvertinti Jūsų visų paraiškas.

Įvertinus Jūsų pateiktas paraiškas, buvo atrinkta 12 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, kurių bendruomenėms po vieną paskaitą (trukmė 3 akad. val.) skaitys žurnalistinį darbą dirbantys asmenys iš šiuolaikinių medijų agentūros „Nanook“. „Nanook“ yra VšĮ „Dokumedija“ pasakojimų platforma, įkurta 2014 m. šiuolaikinės žurnalistikos atstovų Bertos Tilmantaitės ir Artūro Morozovo.

Atrinktos 12 mokyklų:

Vilniaus r. Rukainių gimnazija. Paskaita: 2017 m. lapkričio 6 d. 10.50 val.

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija. Paskaita: 2017 m. lapkričio 7 d. 9.00 val.

Kauno Aleksandro Puškino gimnazija. Paskaita: 2017 m. lapkričio 7 d. 12.00 val.

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija. Paskaita: 2017 m. lapkričio 8 d. 8.00 val.

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla. Paskaita: 2017 m. lapkričio 8 d. 12.00 val.

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija. Paskaita: 2017 m. lapkričio 9 d. 9:00 val.

Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla. Paskaita: 2017 m. lapkričio 9 d. 12.00 val.

Mažeikių ,,Žiburėlio“ pradinė mokykla. Paskaita: 2017 m. lapkričio 10 d. 9.00 val.

Šiaulių ,,Sandoros“ progimnazija. Paskaita: 2017 m. lapkričio 10 d. 13.00 val.

Radviliškio Lizdeikos gimnazija. Paskaita: 2017 m. lapkričio 16 d. 9.00 val.

Joniškio Mato Slančiausko progimnazija. Paskaita: 2017 m. lapkričio 16 d. 13.00 val.

Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla. Paskaita: 2017 m. lapkričio 17 d 12.00 val.

Labai prašytume šias mokyklas pasikviesti kolegas iš savo miesto ar rajono mokyklų paklausyti paskaitos.

Rita Baškienė, Informacinių technologijų skyriaus metodininkė

 

(skyrelį tvarko Irena Ramoškaitė)