Integruojamas turinys

Etninė kultūra   MIR   STEAM   Globalusis švietimas   Nacionalinis saugumas   Finansinis raštingumas   Prekybos žmonėmis prevencija   Geroji integruoto ugdymo patirtis   

 

Paskaitos apie audiovizualinių kūrinių autorių teises

Britų tarybos ir "Meno avilio" projektas "Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose", įgyvendinamas bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės centru  10-yje atrinktų Lietuvos mokyklų organizuoja paskaitas apie audiovizualinių kūrinių autorių teises.

1. Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazija

2. Anykščių Jono Biliūno gimnazija

3. Kauno Aleksandro Puškino gimnazija

4. Klaipėdos ,,Vėtrungės“ gimnazija

5. Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

6. Visagino ,,Atgimimo“ gimnazija

7. Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija

8. Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija

9. Vilniaus ,,Santaros“ gimnazija

10. Vilniaus Grigiškių gimnazija

Mokyklose iki 2018 m. birželio 15 d. apsilankys audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA atstovas.

Labai prašytume šias mokyklas pasikviesti kolegas iš savo miesto ar rajono pasiklausyti paskaitos.

 

Pasiteiravimui: Rita Baškienė, tel. +37067641404, rita.baskiene@upc.smm.lt

Dovilė Alėbaitė, tel. +370 618 12059, dovile.alebaite@gmail.com

 

Projektas „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“

Ugdymo plėtotės centras kartu su Britų taryba ir VšĮ „Meno avilys“ vykdo projektą „Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“, kuris yra Britų tarybos kultūrinių ryšių trijose Baltijos šalyse programos dalis. Projektu siekiama ugdyti Lietuvos mokytojų ir vyresniųjų klasių mokinių medijų raštingumą. Šio projekto išskirtinumas – dėmesys judančiam vaizdui, audiovizualinei medijai ir siekis ugdyti vizualųjį raštingumą, įtraukiant mokiniams patrauklius medijų produktus (TV laidas, filmus, reklamas, vaizdo žaidimus, socialinius tinklus). 2017–2018 m. m. šiame projekte dalyvavo Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos antrokai. Jie gilino medijų srities žinias ir ugdėsi naujas kompetencijas.

Kaip šiandieniam žmogui prisijaukinti medijas?

Laidoje dalyvauja medijų ir kino istorikė, medijų edukacijos bei tyrimų centro „Meno avilys” projektų vadovė dr. Lina Kaminskaitė – Jančorienė, kino ir medjų edukatorė, „Meno avilys” projektų vadovė Gintė Žulytė, Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos anglų kalbos mokytoja Jelena Židovič ir Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius.

Kviečiame susipažinti  su atmintine kaip atpažinti ir tinkamai reaguoti į manipuliacijas ir provokacijas.

https://duomenys.ugdome.lt/saugykla/Metodine_medziaga/2017/MIR/Atmintine.pdf

Kviečiame susipažinti

Pateikiame keletą nuorodų iš internetinių portalų. Straipsniuose Lietuvos ir užsienio ekspertai dalinasi įžvalgomis ir nuomone apie kritinį žiniasklaidos turinio vertinimą, saugumo socialiniuose tinkluose užtikrinimo priemones, medijų naudojimą ugdymo procese.

Netikrų naujienų atpažinimas

Feisbuko kovoje su melagingomis naujienomis – susijusių straipsnių skelbimas

Įvardijo požymius, kada telefonas gali būti užkrėstas

Rasa Tapinienė: „Netikrų naujienų fenomenas baugina savo mastais“

Ruoškitės naujai dezinformacijos bangai

Valerijus Šerelis: informacinei savigynai turime du ginklus – tapatumą ir intelektą

Saugumas internete ir socialiniuose tinkluose

Lietuvoje - vis daugiau pranešimų apie pornografiją ir vaikų išnaudojimo vaizdus

Psichiatras Linas Slušnys: kaip apsaugoti vaiką nuo „Facebooko“ pedofilų

Startuoja nauja interneto karštosios linijos svetainė

Tyrimas: Tėvai klysta, kad socialiniai tinklai yra saugūs jų vaikams

Kino edukacija

Kaip kinas padeda vaikams suprasti jausmus

Kaip mokytis iš kino? Lietuvos kino edukacijos projektų apžvalga
 

Telkiami ministerijų, NVO ir universitetų veiksmai siekiant visuomenės medijų ir informacinio raštingumo

Kaip veikia medijos? Ar esame saugūs naudodamiesi jomis? Kaip ugdyti visuomenės kritinį mąstymą? Kokios yra informacinių grėsmių situacijos ir kaip jas suprasti? Apie šiuos ir dar daugelį kitų klausimų medijų ir informacinio raštingumo srityje diskutavo ir tarėsi dėl bendradarbiavimo ministerijų, nevyriausybinių organizacijų ir universitetų atstovai.

Bendradarbiaujant bus aktyviai keičiamasi informacija, siekiant ne dubliuoti, o papildyti vykdomas iniciatyvas. Nuspręsta tokius tarpžinybinius susitikimus rengti reguliariai, įtraukiant ir kitas organizacijas.

2017 m. lapkričio 6 d. Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro iniciatyva įvykusiame susitikime, skirtame medijų ir informacinio raštingumo temoms, dalyvavo trijų ministerijų (Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Krašto apsaugos ministerija), keturių universitetų (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas), LR Valstybės saugumo departamento, JAV ambasados, Britų tarybos, Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje, NVO (VšĮ Vilniaus politikos analizės institutas, VšĮ „Meno Avilys“, Nacionalinis socialinės integracijos institutas, Lietuvos žurnalistų sąjunga, Šiuolaikinių didaktikų centras) atstovai.

Rita Baškienė, rita.baskiene@upc.smm.lt

 

Projektas „Media (s)kills“ (,,Medijų įgūdžiai AR medijos žudo“)

Siekdamas pabrėžti medijų ir informacinio raštingumo (MIR) tematikos aktualumą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, taip pat įtraukti aukštųjų mokyklų studentus į šios tematikos populiarinimą bei MIR žinomumo didinimą, Ugdymo plėtotės centras inicijuoja projektą „Media (s)kills“ („Medijų įgūdžiai AR medijos žudo“).

Dalyvauti šiame projekte yra pakviestos septynios Lietuvos aukštosios mokyklos, rengiančios su šia tematika susijusius specialistus, t. y. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Vilniaus dailės akademija. Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir studentų dalyvavimas projekte yra savanoriškas.

Studentai kreipsis į pasirinktą mokyklą (gali būti studento gimtajame mieste) su siūlymu skaityti joje paskaitą. Paskaitos trukmė gali būti 1 arba 2 akad. val., trukmė bus nustatoma dėstytojo ar studento nuožiūra. Paskaitos formatas bus laisvai pasirenkamas paties studento ir suderintas su mokykla. Dėstytojas, dalyvaujantis projekte, susidomėjusiems šiuo projektu studentams teiks visokeriopą patarimų pobūdžio pagalbą.

Tikimės, kad šis gražus bendradarbiavimas bus puiki darbo su mokyklų bendruomenėmis patirtis ir studentams, ir dėstytojams. Na, o mokyklų bendruomenėms tai bus puiki galimybė susipažinti iš arčiau su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.

Projekto vykdymas numatomas 2017 m. spalio mėn. – 2019 m. gruodžio mėn.

Klauskite: Rita Baškienė, rita.baskiene@upc.smm.lt

 

Projektas ,,Media (s)kills“ (,,Medijų įgūdžiai AR medijos žudo“)

Kviečiame Vilniaus Gedimino technikos universitetą, Vilniaus universitetą, Vytauto Didžiojo universitetą, Kauno technologijos universitetą, Klaipėdos universitetą, Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir Vilniaus dailės akademiją dalyvauti projekte ,,Media (s)kills“ (,,Medijų įgūdžiai AR medijos žudo“).

Šį projektą inicijuoja Ugdymo plėtotės centras, siekdamas pabrėžti medijų ir informacinio raštingumo (MIR) tematikos aktualumą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, taip pat įtraukti aukštųjų mokyklų studentus į šios tematikos populiarinimą bei MIR žinomumo didinimą.

Jūsų dalyvavimas projekte yra savanoriškas – tiek dėstytojų, tiek studentų. Inicijuodami šį projektą tikimės, kad dalyvavimas jame bus pagrįstas kokybiniu, o ne kiekybiniu principu. Šis projektas bus puiki darbo su mokyklų bendruomenėmis patirtis studentams ir dėstytojams, o mokyklų bendruomenėms – pažintis su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.

Projektas vyks nuo 2017 m. spalio mėn. iki 2019 m. gruodžio mėn.

Projekto eiga:

  • Dėstytojas pristato studentams projektą, pabrėžia jo aktualumą plačiąja prasme ir sąsajas su dėstomuoju dalyku. Šiuo projektu susidomėjusiems studentams įsipareigoja teikti visokeriopą pagalbą. Savo dėstomo dalyko vertinimo sistemoje numato paskatą studentui, pasirinkusiam skaityti paskaitą mokykloje.
  • Studentas paskaitos turinį privalo suderinti su dėstytoju. Studentas paskaitos datą suderina su savo išsirinkta mokykla. Trukmė (1 akad. val. ar 2 akad. val.) nustatoma dėstytojo ir studento sutarimu. Paskaitos auditorija (viena klasė arba visa mokyklos bendruomenė) pasirenkama paties studento ar atsižvelgus į mokyklos poreikius.
  • Tas pats studentas gali dalyvauti projekte neribotą skaičių kartų, kuruojant vienam ar keliems dėstytojams.
  • Ugdymo plėtotės centras informuoja mokyklas, kad yra vykdomas toks projektas. Studentas, skambindamas į mokyklą, turi pristatyti projektą ir paminėti, kad jis vykdomas bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės centru.
  • Paskaitęs paskaitą mokykloje studentas dėstytojui pateikia informaciją apie skaitytos paskaitos detales.
  • Dėstytojas (2018 m birželio mėn., 2019 m. birželio mėn. ir 2020 m. sausio mėn.) siunčia susistemintą informaciją apie studentų skaitytas paskaitas Ugdymo plėtotės centro darbuotojai Ritai Baškienei, el. p. rita.baskiene@upc.smm.lt, mob. tel. 8 676 41 404 (lentelės forma pridedama).

Pateikta informacija yra tik gairės, kuriomis galite vadovautis, dalyvaudami projekte. Kiekviena aukštoji mokykla ir projekte dalyvaujantys dėstytojai, siekdami kokybiškesnio projekto įgyvendinimo, savo nuožiūra gali keisti ar papildyti projekto veiksmų eigą.

Kilus klausimams, kreipkitės į Ugdymo plėtotės centro darbuotoją Ritą Baškienę, el. p. rita.baskiene@upc.smm.lt, mob. tel. 8 676 41 404.

 

 

 

 

(skyrelį tvarko Irena Ramoškaitė)