Integruojamas turinys

Etninė kultūra   MIR   STEAM   Globalusis švietimas   Nacionalinis saugumas   Finansinis raštingumas   Prekybos žmonėmis prevencija   Geroji integruoto ugdymo patirtis   

„Ar verta cituoti Vikipediją?“, „Ar siųstis filmus iš piratinių tinklalapių vis dar blogai, nors dauguma tai daro?“, „Argi svarbu, kam priklauso internete rasta nuotrauka?“, „Kam galiu patikėti savo duomenis?“ – tai dalis iš mums visiems nuolat kylančių klausimų. Susiduriame su informacija iš įvairiausių šaltinių, dalis jos mums gali turėti labai teigiamų pasekmių, tačiau kartis ji gali daryti ir neigiamą įtaką. Ypač vaikai, nuo mažens užaugę su internetu, puikiai jaučiasi informacijos erdvėje, tačiau jiems reikalinga mokytojo ir tėvų pagalba keliant tinkamus klausimus ir randant atsakymus.

Ši „Ugdymo sodo“ posistemė yra skiriama mokytojams, tėvams ir visiems besidomintiems medijų ir informacinio raštingumo tema. Jame pateikiame metodinės medžiagos, naudingų straipsnių ir vaizdo įrašų norintiems geriau suprasti medijas ir analizuoti įvairiomis priemonėmis prieinamą informaciją bei ugdyti kitų gebėjimus tai daryti. 

 

Medijų ir informacinis raštingumas – tai būtinosios kompetencijos (žinios, įgūdžiai ir nuostatos), įgalinančios piliečius efektyviai naudotis medijomis (spauda, radijo ir televizijos laidos, kino filmai, reklama, internetas ir kt.) ir kitais informacijos šaltiniais (įskaitant bibliotekas, archyvus, muziejus), nepriklausomai nuo naudojamų technologijų. Tai kompetencija, susijusi su kritinio mąstymo ir mokymosi visą gyvenimą įgūdžiais, reikalingais socializacijai ir aktyviam gyvenimo pilietinėje visuomenėje būdui.

UNESCO ir Šiaurės šalys laikosi nuostatos, kad medijų ir informacinis raštingumas padeda padidinti mokiniams medijų teikiamas galimybes ir sumažinti jo grėsmes. Tai įgalina jaunimą siekti asmeninių, mokymosi ir socialinių tikslų. 

Pagal UNESCO, MIR kompetencijos skirstomos į šias pagrindines grupes:

  • Gebėjimas atpažinti informacijos ir medijų turinio paieškos poreikį, gebėjimas jų ieškoti, surasti ir pasiimti.
  • Gebėjimas suprasti, vertinti ir analizuoti informaciją ir medijų turinį.
  • Gebėjimas kurti, naudoti ir stebėti informacijos bei medijų turinį.

Išsamus kompetencijų aprašas, parengtas remiantis UNESCO gairių „Pasaulinė medijų ir informacijos raštingumo vertinimo sistema: šalies pasirengimas ir kompetencijos“ (angl. UNESCO Global Media and Information Literacy Assessment Framework, 2013) techniniu priedu E – „MIR kompetencijų matrica (antroji pakopa)“.

 

Ši Ugdymo sodo erdvė sukurta įgyvendinant Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo projektus, kuriuos vykdo Ugdymo plėtotės centras, Švietimo ir mokslo ministerija ir Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje

 

      

 

 

(skyrelį tvarko Irena Ramoškaitė)