Integruojamas turinys

Etninė kultūra   MIR   STEAM   Globalusis švietimas   Nacionalinis saugumas   Finansinis raštingumas   Prekybos žmonėmis prevencija   Geroji integruoto ugdymo patirtis   

Šioje dalyje pateikiame naudingą informaciją, rekomendacijas, skirtas mokyklų ir savivaldybės viešųjų bibliotekų darbuotojams.

Informacijos raštingumas yra esminis faktorius siekiant užtikrinti sėkmingą kiekvieno piliečio mokymąsi visą gyvenimą, įsidarbinamumą ir kasdienį bendravimą – pavyzdžiui, tada, kai asmeniui reikalinga informacija apie sveikatos paslaugas ar kai mokiniui reikia specifinės informacijos tam, kad galėtų atlikti užduotį.

 

Mokyklų bibliotekos yra matomos kaip svarbiausi veikėjai mokykloje teikiantys informaciją ir idėjas, kurios yra būtinos informacija ir žiniomis grįstos visuomenės funkcionavimui. Mokyklos bibliotekos suteikia mokiniams mokymuisi visą gyvenimą svarbių įgūdžių ir plėtoja jų vaizduotę, tokiu būdu įgalindamos juos gyventi atsakingų piliečių gyvenimą.

 

Pateikiame naudingas nuorodas norintiems kurti ir įgyvendinti informacinio raštingumo ugdymo programas.

 

 REKOMENDACIJOS DĖL INFORMACINIO RAŠTINGUMO UGDYMO INTEGRAVIMO Į UGDYMO PROCESĄ

Rekomendacijos skirtos bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekininkams.

Rekomendacijomis siekiama stiprinti informacinio raštingumo ugdymo integraciją į ugdymo procesą visose klasėse, akcentuojant mokyklos biblioteką ir jos darbuotojus kaip ne tik mokytojų pagalbininkus, bet ir lygiaverčius partnerius siekiant įgyvendinti mokyklos tikslus bei uždavinius – t.y. gerinti mokinių pasiekimus.

Jose detaliau aptariama, kaip mokyklų bibliotekininkai gali stiprinti informacinio raštingumo ugdymą šiomis kryptimis:

  1. Informacinio raštingumo pamokų planų parengimas;
  2. Rekomendacijų mokykliniams rašto darbams parengimas;
  3. Informacinio raštingumo įgūdžių lavinimo integravimas į atskirų dalykų pamokas ar projektus.

 

INFORMACIJOS RAŠTINGUMO SAMPRATA

2015 m. spalio 15 d. per „Mokytojo TV“ įvykusios vaizdo transliacijos „Informacinio raštingumo ugdymas: jo svarba, principai, gerosios praktikos pavyzdžiai“ įrašas.

Transliacijos metu buvo išsamiai aptarta informacijos raštingumo samprata, aptarta, kodėl reikia skirti atskirą dėmesį informacinio raštingumo ugdymui ir kokių konkrečių praktinių žingsnių galima imtis, pristatytos įvairios galimybės ugdyti informacinį raštingumą tiek mokyklų bibliotekose, tiek bendradarbiaujant su mokytojais-dalykininkais.

Transliacijoje dalyvavo ir įžvalgomis bei patirtimi dalinosi:

  • Dalia Balčytytė, Vilniaus dizaino kolegijos Informacijos centro – bibliotekos vedėja;
  • Eglė Vidutytė, Tarptautinės Amerikos mokyklos Vilniuje mokytoja – bibliotekininkė.

 

GEROJI PATIRTIS, PAVYZDŽIAI

Sofijos Malmberg pranešimas „Mokyklos biblioteka kaip funkcija, o ne kaip fizinė erdvė – kaip integruoti medijų ir informacinį raštingumą į mokymosi procesą“, skaitytas 2014 m. vykusioje paroda „Mokykla“ (anglų k., su lietuviškais subtitrais):

- Ką reiškia „Mokyklos biblioteka kaip funkcija“?
- Kaip sukurti bibliotekos programą, orientuojantis į medijų ir informacinį raštingumą, paremtą mokyklos ugdymo programa?
- Kaip mokyklos biblioteka gali prisidėti siekiant mokyklos edukacinių tikslų? 
- Projektine veikla paremti pavyzdžiai, kaip medijų ir informacinis raštingumas gali būti integruotas į mokymosi aplinką.

 

Vinco Grigo, Vilniaus universiteto bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėjo, VU Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto doktoranto, vaizdo pranešimas „Bibliotekininkas edukatorius - ateities perspektyvos ar esamybė?“ 
Pranešimas skaitytas tarptautinėje konferencijoje „Naujos kartos mokyklos biblioteka“.

 

Virtualios edukacinės bibliotekos grojaraščiuose  „Mokyklų bibliotekos. Informacinis raštingumas“ ir „Mokyklos biblioteka. Medijų raštingumo ugdymas“ rasite ir daugiau naudingų vaizdo įrašų, kurie yra skirti aptarti mokyklų bibliotekinkų kaip informacinio raštingumo ugdytojų vaidmenį, taip pat edukacinių filmukų su lietuviškais subtitrais apie darbo metodus mokyklos bibliotekoje, medijų raštingumo ugdymą, mokyklų bibliotekininkų vaidmenį šiuolaikiniame mokymosi procese.

 

Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) leidiniai

Šiose veiklos gairėse aptariama mokyklos bibliotekos kaip informacijos centro misija, personalo vaidmenys, programos ir veiklos, pristatomas informacinio raštingumo ugdymo modelis.

Šiose gairėse pateikiami praktiniai patarimai tiems ugdymo įstaigų darbuotojams, kurie nori pradėti rengti ir įgyvendinti informacinio raštingumo (IR) ugdymo programas.

Gairės gali pasitarnauti tiek kuriantiems IR programas ir pradedantiems veiklą šioje srityje, tiek norintiems stiprinti jau vykdomas IR ugdymo priemones.

Svarbiausias klausimas, kurį reikia užduoti – „Ką aš bandau vertinti?“: tai, ką mokiniai išmoko, ar kaip jie jaučiasi baigę savo mokymosi procesą? Gairėse pateikiama naudingų nuorodų, kaip atlikti skirtingo pobūdžio vertinimą.

 

Praktinės rekomendacijos: „Vikipedijos“ panaudojimas informacinio raštingumo mokymo procese (anglų k.)

„Vikipedija“ (angl. Wikipedia) yra vienas iš dažniausiai naudojamų informacijos šaltinių. Ieškant informacijos per paieškos variklius, „Vikipedijos“ straipsniai dažniausiai pateikiami tarp pirmųjų rezultatų – o dažnai ir būna patys pirmi. Jos turinys, kaip žinia, yra koreguojamas pačių vartotojų – tad yra tikimybė, kad informacija ne visada bus patikima – kita vertus, prie jos kūrimo prisideda įvairių profesijų ir savo lauką išmanantys žmonės, informacija yra atnaujinama gan operatyviai, naudojamos informacijos nuorodos į įvairius tyrimus, mokslinius straipsnius, mokslo darbus ir pan. Jos administratoriai mato „Vikipediją“ kaip įrankį, kuriuo naudojantis kritiškai galima atrasti vertingą ir patikimą, pagrįstą informaciją.

 

Norėdami padėti mokytojams ir bibliotekininkams, ugdantiems mokinių informacijos raštingumą, svetainės administratoriai parengė leidinį (anglų k.), kuris padeda vertinti „Vikipedijos“ turinį. Remiantis šiomis gairėmis mokyklos gali sugalvoti puikių projektų vyresniems mokiniams.

 

 

(skyrelį tvarko Irena Ramoškaitė)