Integruojamas turinys

Etninė kultūra   MIR   STEAM   Globalusis švietimas   Nacionalinis saugumas   Finansinis raštingumas   Prekybos žmonėmis prevencija   Geroji integruoto ugdymo patirtis   

Šioje skiltyje pateikiame tėvams naudingą medžiagą medijų ir informacinio raštingumo ugdymo tematika.

 

Leidinys „Vaikai  ir medijos“

Vaikai turi teisę augti saugioje informacinėje aplinkoje. Suaugusiųjų valioje leisti vaikams naudotis bei pasidžiaugti tam tikrais medijų kanalais, bet taip pat jų pareiga ir saugoti mažuosius nuo žalingo turinio. Vaikams augant suaugusiųjų vaidmuo kinta nuo sprendimus priimančio asmens iki patarėjo ir tarpininko. Kaip vesti vaikus medijų keliais ir klystkeliais, kaip padėti jiems teisingai pasirinkti patiems – yra daugybė būdų.

Šiame leidinyje apžvelgiami įvairūs aspektai, kuriuos būtina apsvarstyti, prieš leidžiant pradinio mokyklinio amžiaus vaikams naudotis medijomis.

Šis vadovas yra paremtas leidiniu „Children and Media“, parengtu Suomijos nacionalinio audiovizualinio instituto „KAVI“ bendradarbiaujant su „Aikakausmedia“, „Lastenlinkit.fi“, Suomijos Lions klubų asociacija, Mannerheimo vaiko gerovės lyga bei Suomijos ryšių reguliavimo tarnyba. Originalų leidinį galite rasti "KAVI" tinklalapyje www.kavi.fi/meku

Parsisiųskite leidinį.

 

„Supertyrinėtojai. Pirmieji žingsniai sąmoningo interneto naudojimo link“

Leidinys priešmokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių mokiniams.

Vieną rytą Ema aptinka kompiuteryje naują žaidimą. Kelis sykius spragtelėjusi pele pamato Smalsutį. Jis padeda pažinti pasaulį kompiuteryje ir už jo ribų. Tapti supertyrinėtoju nelengva, tačiau įdomu!

Pasaka apie supertyrinėtojus yra Nacionalinės švietimo agentūros ir Nacionalinės medijų tarybos paruošto paketo „Naršymas internete – pirmieji žingsniai sąmoningo interneto naudojimo link“ dalis. Juo siekiama padėti tėvams ir mokytojams suteikti vaikams smalsaus ir kritiško požiūrio į internetą pagrindus.

Prie pasakos pridedamas mokytojams skirtas vadovas su pokalbių, žaidimų bei veiklos pasiūlymais, kurie papildo šią knygelę. Vadove taip pat pateikiamos idėjos ir pasiūlymai, kaip dirbti kompiuteriu, praktiniai patarimai suaugusiesiems dėl interneto panaudojimo ir pasiūlymai, kaip tėveliai ir vaikai gali savarankiškai dirbti namie. Paketas buvo paruoštas remiantis ES projekto „Jaunasis internetas“ medžiaga. Originalų leidinį galite rasti Švedijos nacionalinės medijų tarybos tinklalapyje www.statensmedierad.se.

Leidinio autorė - Åsa Kronkvist, ikimokyklinio ugdymo pedagogė ir 1–7 klasių mokytoja. Ji dirba informacinių technologijų dėstytoja Kristianstado aukštojoje mokykloje ir nemažai metų rašė apie kompiuterių panaudojimą ugdymo procese.

Perskaitykite pasaką kartu su savo vaikais ir aptarkite Emos ir Smalsučio atradimus. O aptarę - išsispausdinkite, nusispalvinkite diplomą, įrašykite jame savo vardą.

Sveikiname tapus Supertyrinėtojais! 

Parsisiųsti pasaką.

Parsisiųsti medžiagą ugdytojui.

Parsisiųsti diplomą.

 

M. Bražiūnaitės straipsnis "Medijų raštingumas - atsakingos visuomenės pasirinkimas". Žurnalas "Veidas", 2015 m. balandžio 10 d. (Nr. 14)

Žiniasklaidos tyrimų apžvalga rodo, kad 2013 m. pabaigoje kompiuteriais ir internetu naudojosi beveik 100 proc. 15–19 metų lietuvių. 
Apie tai, kokie yra vaikų naudojimosi medijomis įgūdžiai ir kokių iššūkių tai kelia tėvams, straipsnyje pasakoja ilgametė „Vaikų linijos“ savanorių mokytoja psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Edukologijos katedros profesorė dr. Lilija Duoblienė komentuoja, kaip dėl informacinių komunikacinių technologijų keičiasi mokytojo vaidmuo ir ugdymo turinys.

 

(skyrelį tvarko Irena Ramoškaitė)