Integruojamas turinys

Etninė kultūra   MIR   STEAM   Globalusis švietimas   Nacionalinis saugumas   Finansinis raštingumas   Prekybos žmonėmis prevencija   Geroji integruoto ugdymo patirtis   

Šiame puslapyje ir jo skiltyse rasite medžiagą, kurią galima naudoti tiek formaliojo, tiek neformaliojo ugdymo užsiėmimuose. Pateikiame įvairių klasių mokiniams skirtą medijų ir informacijos raštingumą analizuojančią metodinę medžiagą, taip pat rekomendacijas, kaip ją galima pritaikyti mokyklose. 

Metodinė medžiaga skirta padėti ugdyti mokinių gebėjimus rasti, atsirinkti, suvokti ir kritiškai vertinti informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos sklaidos priemonėmis, išreikšti save per medijas. Tai padės ugdyti jų kūrybiškumą ir problemų sprendimo gebėjimus bei suvokimą apie šiuolaikinio pasaulio politinius, socialinius, kultūrinius ir ekonominius procesus. 

 

Šiai temai pristatyti ir viešinti mokykloje taip pat galite naudoti projekto metu sukurtus plakatus

   

Projekto metu sukūrėme mokiniams skirtus svarbius su medijų raštingumu susijusius klausimus nagrinėjančius plakatus. Jie skirti nagrinėti 4 svarbias medijų raštingumo temas: pagarbą autorių teisėms, asmeninių duomenų apsaugą naudojantis įvairiomis programėlėmis ir internetu, pažinojimą asmenų, su kuriais bendrauji tinkluose, ir patikimos informacijos paieškos svarbą. 

Plakatus yra prasminga aptarti su mokiniais: įdėmiai juos apžiūrėkite (galbūt aptarimo metu norėsite juos rodyti per projektorių ar savo išmaniojoje lentoje), pasikalbėkite, ką jie juose pastebi ir kaip interpretuoja, ar jie ar jų draugai yra susidūrę su sunkumais šiose srityse, kaip šiuos sunkumus sprendė. Išsamiausiai medijų ir informacijos raštingumą išanalizuoti, žinoma, padės šiame puslapyje pateikiama metodinė medžiada skirtingo amžiaus mokiniams.

Jei norite tokius plakatus turėti ir savo mokykloje, galite parsisiųsti šiuos geros kokybės failus ir juos išsispausdinti.

Parsisiųskite plakatus

 

(skyrelį tvarko Irena Ramoškaitė)