Integruojamas turinys

Etninė kultūra   MIR   STEAM   Globalusis švietimas   Nacionalinis saugumas   Finansinis raštingumas   Prekybos žmonėmis prevencija   Geroji integruoto ugdymo patirtis   

Leidinių rinkinys „Naršymas internete. Pirmieji žingsniai sąmoningo interneto naudojimo link / Supertyrinėtojai“

 

Leidinys skirtas darbui su priešmokyklinio amžiaus vaikais ir pradinių klasių mokiniais.

Vieną rytą Ema aptinka kompiuteryje naują žaidimą. Kelis sykius spragtelėjusi pele pamato Smalsutį. Jis padeda pažinti pasaulį kompiuteryje ir už jo ribų. Tapti supertyrinėtoju nelengva, tačiau įdomu!

Leidinio autorė - Åsa Kronkvist. Åsa Kronkvist yra ikimokyklinio ugdymo pedagogė ir 1–7 klasių mokytoja. Ji dirba informacinių technologijų dėstytoja Kristianstado aukštojoje mokykloje ir nemažai metų rašė apie kompiuterių panaudojimą ugdymo procese.

 

Pasaka apie supertyrinėtojus yra Nacionalinės švietimo agentūros ir Nacionalinės medijų tarybos paruošto paketo „Naršymas internete – pirmieji žingsniai sąmoningo interneto naudojimo link“ dalis. Juo siekiama padėti pedagogams, dirbantiems su priešmokyklinio amžiaus vaikais ir pradinių klasių mokiniais, suteikti vaikams smalsaus ir kritiško požiūrio į internetą pagrindus.

 

Prie pasakos pridedamas mokytojams skirtas vadovas su pokalbių, žaidimų bei veiklos pasiūlymais, kurie papildo šią knygelę. Vadove taip pat pateikiamos idėjos ir pasiūlymai, kaip dirbti kompiuteriu, praktiniai patarimai suaugusiesiems dėl interneto panaudojimo ir pasiūlymai, kaip tėveliai ir vaikai gali savarankiškai dirbti namie. Paketas buvo paruoštas remiantis ES projekto „Jaunasis internetas“ medžiaga. Originalų leidinį galite rasti Švedijos nacionalinės medijų tarybos tinklalapyje www.statensmedierad.se.

 

Perskaitykite pasaką kartu su vaikais ir aptarkite Emos ir Smalsučio atradimus. O aptarę - išsispausdinkite, nusispalvinkite diplomą, įrašykite jame savo vardą.

Sveikiname tapus Supertyrinėtojais!

 

 

 

 

 

Parsisiųsti Supertyrinėtojų rinkinį.

 

Bernardinai.lt projekto „Medijos ir vaikai: pažintis su medijų raštingumu“ laidos, kurios padės pradinių klasių vaikus supažindinti su medijų ir informacinio raštingumo pagrindais, skatinti vaikų kūrybiškumą, kartu su jais kuriant medijų produktus: https://www.facebook.com/pazinkimemedijas/timeline 

(skyrelį tvarko Irena Ramoškaitė)