Integruojamas turinys

Etninė kultūra   MIR   STEAM   Globalusis švietimas   Nacionalinis saugumas   Finansinis raštingumas   Prekybos žmonėmis prevencija   Geroji integruoto ugdymo patirtis   

7-12 klasėms: „MIR ir aš​“

Medijų ir informacinio raštingumo metodinė medžiaga 7–12 klasių mokiniams

Medžiaga parengta pagal Švedijos Nacionalinės medijų tarybos (www.statensmedierad.se) leidinį „MIK för mig“ ir pagal skaitmeninę mokymo priemonę, kuriuos galima rasti Švedijos nacionalinės medijų tarybos tinklalapyje www.statensmedierad.se.

Ši medžiaga, kurioje rasite medijų ir raštingumo ugdymo pratimų iš ugdymo paketo „MIR ir aš“, yra skirta mokytojams darbui klasėje. Ugdymo paketą sudaro keletas etapų. Šis paketas yra skirtas padėti mokiniams ir mokytojams užmegzti diskusiją apie naująjį medijų pasaulį ir apie tai, kaip jis mus veikia.

Medžiagą mokytojams sudaro penkios panašiai sudarytos dalys:             

  • Mūsų santykiai
  • Iškreipta informacija
  • Mūsų demokratija
  • MIR Užduotis

Kiekvieną dalį sudaro nuo vienos iki keturių pamokų. Kiekviena pamoka prasideda įvadiniu pratimu, vėliau pateikiami įvairių medžiagą padedančių įsisavinti pratimų pasiūlymai. Įvadiniai pratimai remiasi moksleivių išankstinėmis žiniomis ir yra skirti pristatyti tematiką, sužadinti susidomėjimą bei norą dalyvauti. 

Ši medžiaga skirta naudoti 7-12 klasėse per gimtosios kalbos, užsienio kalbų, istorijos ir su medijomis susijusias pamokas. Turinys tinka visai šiai tikslinei grupei, bet kai kurie pagrindinės mokyklos ir gimnazijos mokinių gebėjimai ir įgūdžiai gali skirtis. Mokytojas žinos geriausiai, kas tinka būtent jo mokiniams.

Parsisiųskite leidinį.

 

13-16 m. mokiniams: „Internetas, kokio norime“

Leidiniai skirti mokiniams ir su jais dirbantiems mokytojams, tėvams.

 

InternetasLeidinį mokytojams „Internetas, kokio norime: pedagogų vadovas“ parengė mokytojai savo kolegoms iš Europos ir kitų šalių, išvertė Saugesnio interneto informavimo centras. Leidinyje siūlomos pamokų planų idėjos ir veikla, skatinanti jaunuolius ugdytis kūrybiško ir kritinio mąstymo įgūdžius, būtinus siekiant visaverčio gyvenimo ateityje.

Šis vadovas padeda mokytojams į mokymo programas įtraukti klausimus, susijusius su jaunuolių veikla internete, per interaktyvių pamokų planus ir užduotis. Užduotys yra susietos su nacionalinėmis kompetencijų sistemomis. Naudodami pateiktą medžiagą, mokiniai galės: suprasti interneto keliamus iššūkius ir teikiamas galimybes; įgyti įgūdžių, reikalingų darbui ir gyvenimui ateityje. Informacija mokytojams yra susieta su užduotimis jaunimui skirtame leidinyje „Internetas, kokio norime“.

 

InternetasLeidinys jaunimui „Internetas, kokio norime“

Tai 13–16 metų paaugliams skirtas šviečiamasis leidinys, parengtas jaunimui bendradarbiaujant su bendraamžiais. Leidinio turiniu ir metodika, pasirinktais atsižvelgiant į šiuolaikinio jaunimo poreikius ir prioritetus, siekiama paskatinti paauglius apmąstyti tokius klausimus kaip skaitmeniniai pėdsakai, reputacija, teisės ir pareigos. Be to, įvairios praktinės užduotys skatina jaunuolius dalytis patirtimi ir patyrinėti savo elgesį internete.

 

 

Leidinius atsisiųsti galite iš svetainės "Draugiškas internetas".

 

13 m. ir vyresniems vaikams „Skaitmeniniai aukso ieškotojai“

Internetas

Leidinyje pateikiama pagrindinė informacija apie didžiuosius duomenis (angl. Big Data) ir su jais susijusios užduotys. Ypač išsamiai jame nagrinėjamas informacijos apie interneto vartotojus rinkimas ir numatytoji surinktos informacijos naudojimo paskirtis.

 

Leidinį galima naudoti mokant jaunuolius (13-mečius ir vyresnius) medijų ir informacinio raštingumo, pavyzdžiui, mokyklose, bibliotekose, jaunimo darbo ir laisvalaikio tikslais. Jį sudaro keturi skyriai, kuriuose didieji duomenys nagrinėjami interneto vartotojų požiūriu. Kiekvieno skyriaus pabaigoje mokiniams pateikiamos užduotys. Užduotis galima naudoti nekeičiant arba pritaikyti savo grupei.

 

Leidinį atsisiųsti galite iš svetainės "Draugiškas internetas".

(skyrelį tvarko Irena Ramoškaitė)