Integruojamas turinys

Etninė kultūra   MIR   STEAM   Globalusis švietimas   Nacionalinis saugumas   Finansinis raštingumas   Prekybos žmonėmis prevencija   Geroji integruoto ugdymo patirtis   

 

„Naujienlaiškio „Aš manau“ panaudojimo galimybės pamokose“

Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Naujienlaiškio „Aš manau“ panaudojimo galimybės pamokose“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Aistė Žilinskienė, Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkė, Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus universiteto dėstytoja, naujienlaiškio „Aš manau!“ sumanytoja ir rengėja; Ginta Orintienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.

Naudingos nuorodos:
Naujienlaiškis AŠ MANAU!
Kaip taikant skaitymo strategijas nagrinėti naujienlaiškio AŠ MANAU! aktualijas. Metodiniai patarimai. 2017

 

 

10-12 klasėms: Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo metodinė medžiaga

Metodinė medžiaga skirta 9-12 klasių mokinių medijų ir informaciniam raštingumui ugdyti.

Medžiagą galima naudoti įvairių dalykų, tarp jų ir integruotose, pamokose, planuojant neformaliojo ugdymo veiklas ir projektus mokykloje ir už jos ribų, įtraukiant mokyklos ar vietos bendruomenės atstovus.

Metodinėje medžiagoje pateikiama medijų ir informacinio raštingumo samprata, aktualumas, medijų ir informacinio raštingumo ugdymo uždaviniai ir tikslai, integracijos į ugdymo turinį ir mokyklos gyvenimą galimybės, pamokų planai. Metodinė medžiaga skirta ugdyti moksleivių medijų (kino, radijo, TV, reklamos, interneto, žiniasklaidos ir kt.) ir informacijos kritiško vertinimo, atrinkimo ir panaudojimo asmeniniais ir mokymosi tikslais įgūdžius.

Galite parsisiųsti visą leidinį ir jo priedus arba kiekvieną dalį atskirai (žr. žemiau).

Šią medžiagą galite atsisiųsti ir rusų kalba.

 

 

 

 

 

Leidinys lietuvių kalba, skyriais:

Įvadas  

1 įvado priedas Medijų ir informacinio raštingumo integravimo į 9-10, 11-12 klasių dalykų turinį galimybės (2016 m.)

2 įvado priedas Rekomendacijos mokykloms dėl MIR integravimo į formalųjį ir neformalųjį ugdymą.

Ugdymo metodai

Temos 9-10 klasių mokiniams:

1 tema: Kaip rengiama naujiena? 

2 tema: Kaip kritiškai skaityti naujieną? 

3 tema: Žodžio laisvė ir verslas  

4 tema: Žiniasklaida ir tikrovė 

5 tema: Žiniasklaida ir įstatymai 

6 tema: Žiniasklaidos įtaka visuomenės formavimui 

7 tema: Pasakojimas ir galia  

8 tema: Reklamos paskirtis ir įtaka visuomenei   

9 tema: Žurnalistika, reklama ir viešieji ryšiai 

10 tema: Žiniasklaida ir socialinės medijos 

11 tema: Internetas ir etika   

Papildomai prie šios medžiagos siūlome Ugdymo plėtotės centro bendradarbiaujant su Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA parenta „Mokytojo TV“ vaizdo transliacija ir metodine medžiaga, skirtomis geriau susipažinti su intelektinės nuosavybės, autorių ir gretutinių teisių apsaugos tema. Kviečiame peržiūrėti vaizdo įrašą kartu su mokiniais, jį aptarti ir atlikti siūlomas užduotis.

Taip pat mokytojams siūlome pasižiūrėti tiesioginę vaizdo transliaciją „Bendravimo internete etika: mokytojo vaidmuo“, kuri buvo organizuota kartu su „Vaikų linijos“ kampanija „Be patyčių“ Nacionalinio socialinės integracijos instituto kampanija „Myliu Panda“.

12 tema: Medijos ir globalizacija 

13 tema: Medijos ir stereotipai 

Naudingas straipsnis norintiems daugiau pasidomėti stereotipų reiškiniu: Agnė Kairiūnaitės interviu su Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto prodekanu dr. Linu Venclausku "Mokslininkas: gajausi stereotipai šiandien – apie tautines mažumas ir homoseksualus", LRT Klasikos laida „Manasis aš“, LRT.lt, 2013-08-18.

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus dr. Egdūno Račiaus paskaitos „Istorijos nesuklastosi? Islamo istorijos ir musulmonų įvaizdžio konstravimas Lietuvos viešojoje erdvėje“ vaizdo įrašas, 2016-01-07.

14 tema: Propaganda: kur slypi realybė? 

Temos 11-12 klasių mokiniams:

15 tema: Medijų vaidmuo visuomenėje   

16 tema: Medijų teksto analizė 

Šią medžiagą galite papildyti Justino Dadono, kino kursų „Kino skonis“ vedėjo, seminaro apie vaizdo kalbos elementus medžiaga ir vaizdo įrašu. Pranešime rasite trumpą įvadą, kuris padės geriau suprasti, kokią didelę įtaką gali turėti vaizdų kultūra šiandien. Išnagrinėti keletas vaizdo kalbos taisyklių bei elementų, kad suprastume, kaip jie naudojami perteikiant tam tikrą informaciją ar emocijas.

17 tema: Kinas ir ideologija 

18 tema: Medijų įtaka tapatybės konstravimui  

19 tema: Naujosios medijos ir socialiniai ryšiai  

Norėdami geriau suprasti, ką ir kodėl žaidžia jų vaikai ar mokiniai ir kaip padėti jiems pasirinkti, mokytojai gali pasižiūrėti tiesioginės per „Mokytojo TV“ vykusios transliacijos apie videožaidimus vaizdo įrašą.

 

20 tema: Nacionalinis tapatumas ir Lietuvos įvaizdis medijose  

 

 

7-12 klasėms: „MIR ir aš​“

Medijų ir informacinio raštingumo metodinė medžiaga 7–12 klasių mokiniams

Medžiaga parengta pagal Švedijos Nacionalinės medijų tarybos (www.statensmedierad.se) leidinį „MIK för mig“ ir pagal skaitmeninę mokymo priemonę, kuriuos galima rasti Švedijos nacionalinės medijų tarybos tinklalapyje www.statensmedierad.se.

Ši medžiaga, kurioje rasite medijų ir raštingumo ugdymo pratimų iš ugdymo paketo „MIR ir aš“, yra skirta mokytojams darbui klasėje. Ugdymo paketą sudaro keletas etapų. Šis paketas yra skirtas padėti mokiniams ir mokytojams užmegzti diskusiją apie naująjį medijų pasaulį ir apie tai, kaip jis mus veikia.

Medžiagą mokytojams sudaro penkios panašiai sudarytos dalys:             

  • Mūsų santykiai
  • Iškreipta informacija
  • Mūsų demokratija
  • MIR Užduotis

Kiekvieną dalį sudaro nuo vienos iki keturių pamokų. Kiekviena pamoka prasideda įvadiniu pratimu, vėliau pateikiami įvairių medžiagą padedančių įsisavinti pratimų pasiūlymai. Įvadiniai pratimai remiasi moksleivių išankstinėmis žiniomis ir yra skirti pristatyti tematiką, sužadinti susidomėjimą bei norą dalyvauti. 

Ši medžiaga skirta naudoti 7-12 klasėse per gimtosios kalbos, užsienio kalbų, istorijos ir su medijomis susijusias pamokas. Turinys tinka visai šiai tikslinei grupei, bet kai kurie pagrindinės mokyklos ir gimnazijos mokinių gebėjimai ir įgūdžiai gali skirtis. Mokytojas žinos geriausiai, kas tinka būtent jo mokiniams.

Parsisiųskite leidinį.

 

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje išleista e. knyga „Skaitmeninės rinkos debesyse

Knyga parengta remiantis stovyklos „Europos verslo reporteris 2015“ metu aptartomis Europos skaitmeninės rinkos ir interneto žiniasklaidos plėtros idėjomis. Džiugas Paršonis parengė trumpą vadovą apie tai, kaip žurnalistams internete ieškoti informacijos ir saugoti savo privatumą, o Aistė Žilinskienė – kaip rašyti straipsnius interneto žiniasklaidai. Tuo tarpu Gintaras Gimžauskas prognozuoja, kad masinei žiniasklaidai, kurios verslo modelį ir veiklos principus finansuoja reklamdaviai, išaušo paskutinio teismo diena. Leidinyje taip pat pateikiamas itin išsamus internetinių nuorodų sąrašas, leidžiantis įvairiapusiškai surinkti, pamatuoti ir patikrinti reikiamą informaciją ir jos saugumą, kiti straipsniai.

Ši knyga galėtų būti įdomus ir naudingas vadovas po interneto labirintus vyresniųjų klasių mokiniams.

 

Projekto „Informacinis raštingumas mokykloje“ medžiaga

Ugdymo plėtotės centras 2006-2009 metais įgyvendino projektą „Informacinis raštingumas mokykloje“, kurio metu buvo sukurtos ir išbandytos 34 informacinio raštingumo pamokos, skirtos reklamai, žiniasklaidai, internetui, televizijai ir kinui. Projekto pamokos 2007–2008 mokslo metais išbandytos 9–10 klasėse (753 mokiniai), o 2008–2009 mokslo metais – 9–11 klasėse (783 mokiniai). Iš viso projekte dalyvavo 1536 mokiniai. Projekto medžiagą galite parsisiųsti naudodami šią nuorodą.

(skyrelį tvarko Irena Ramoškaitė)