Integruojamas turinys

Etninė kultūra   MIR   STEAM   Globalusis švietimas   Nacionalinis saugumas   Finansinis raštingumas   Prekybos žmonėmis prevencija   Geroji integruoto ugdymo patirtis   

Šiame puslapyje pateikiame informaciją, įvairios patirties pavyzdžius, kurie gali padėti sėkmingiau integruoti medijų ir informacijos raštingumo ugdymą į pamokų turinį ir į mokyklos gyvenimą.

 

 Kviečiame susipažinti su Medijų ir informacinio raštingumo integravimo į 9-10, 11-12 klasių dalykų turinį analize (atnaujinta 2016 m.). 

 Remiantis projekte "Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas" dalyvavusių mokyklų patirtimi, Šiaurės šalių pavyzdžiais, parengtos rekomendacijos mokykloms dėl MIR integravimo į formalųjį ir neformalųjį ugdymą: tiek kiek tai susiję su įvairiais dalykais, bibliotekos veikla, tiek neformaliojo ugdymo galimybėmis, taip pat pateikiamos rekomendacijos dėl skirtingų mokyklos bendruomenės atstovų – administracijos, tėvų, mokytojų, klasės auklėtojų, mokinių – aktyvaus įtraukimo, atsakomybių ir vaidmens plėtojant medijų ir informacinio raštingumo ugdymą.

 

Suomijos patirtis: kaip informacinis raštingumas integruojamas ugdymo procese

Reijo Kupiainen

Tamperės universiteto profesorius

 

 

Medijų įtaka visuomenei ir mokyklai

Dalia Žemaitytė, žurnalistė, portalo „Bernardinai.lt“ bendradarbė

 

 

 

Kaip švietimui spėti su laiku?  Išmanios technologijos mokyklose

Sigitas Liaučius

„Apple“ atstovas, švietimo projektų vystymo vadovas Baltijos šalyse

 

 

Ugdymo turinys

Kaip integruoti medijų raštingumą į ugdymo turinį?

Ginta Orintienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė

 

 

 

Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Naujienlaiškio „Aš manau“ panaudojimo galimybės pamokose“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Aistė Žilinskienė, Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkė, Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus universiteto dėstytoja, naujienlaiškio „Aš manau!“ sumanytoja ir rengėja; Ginta Orintienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.


Kaip taikant skaitymo strategijas nagrinėti naujienlaiškio AŠ MANAU! aktualijas. Metodiniai patarimai. 2017

 

 

 

Naujienlaiškio „Aktualijos. Ką manai?“ pristatymas

Aistė Žilinskienė, žurnalistė, Interneto žiniasklaidos asociacijos vadovė

 

 

 

 

Mokyklos bibliotekos vaidmuo 

Sofijos Malmberg pranešimas „Mokyklos biblioteka kaip funkcija, o ne kaip fizinė erdvė – kaip integruoti medijų ir informacinį raštingumą į mokymosi procesą“, skaitytas 2014 m. vykusioje paroda „Mokykla“ (anglų k., su lietuviškais subtitrais):

- Ką reiškia „Mokyklos biblioteka kaip funkcija“?
- Kaip sukurti bibliotekos programą, orientuojantis į medijų ir informacinį raštingumą, paremtą mokyklos ugdymo programa?
- Kaip mokyklos biblioteka gali prisidėti siekiant mokyklos edukacinių tikslų? 
- Projektine veikla paremti pavyzdžiai, kaip medijų ir informacinis raštingumas gali būti integruotas į mokymosi aplinką.

 

 

(skyrelį tvarko Irena Ramoškaitė)