Integruojamas turinys

Etninė kultūra   MIR   STEAM   Globalusis švietimas   Nacionalinis saugumas   Finansinis raštingumas   Prekybos žmonėmis prevencija   Geroji integruoto ugdymo patirtis   

< Naujienos

Šiame skyrelyje pateikiame nuorodas į įdomius ir aktualius straipsnius, vaizdo įrašus, kitus šaltinius. 

 

Informacijos raštingumas: kas tai yra ir iš ko susideda informacijos raštingumo kompetencijos, kodėl jis svarbus kiekvienam mokiniui ir mokytojui nepriklausomai nuo dalyko, koks mokyklos bibliotekos vaidmuo ir galimybės integruoti informacijos raštingumo ugdymą į visą ugdymo procesą.

Žiniasklaida, jos veikimo principai ir vaidmuo visuomenėje, įtaka mūsų nuomonei apie įvairias visuomenės grupes, etiško informacijos pateikimo jautriomis temomis pateikimo principai (svarbūs ne tik interpretuojant mus pasiekiančią informaciją, bet ir patiems kuriant ir skelbiant medijų turinį). 

Naujosios medijos: socialiniai tinklai, videožaidimai. Jų teikiama nauda, panaudojimo galimybės mokytojams, svarbūs žinotini dalykai.

E. sauga, etika: interneto poveikis žmogui, mūsų pačių vienas kitam daromas poveikis per socialines medijas, bendravimo etika, autorių teisių samprata ir jų laikymasis.

Kinas: galimybės panaudoti kiną kaip ugdymo priemonę.

Propaganda: jos samprata, naudojamos strategijos ir atpažinimo būdai.

 

Vaizdo įrašai, kuriuose galite susipažinti su šiomis sampratomis 

Informacinis raštingumas, medijų raštingumas ir skaitmeninis raštingumas: kaip išgyventi šiuolaikiniame, besikeičiančiame pasaulyjeRimvydas Laužikas – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto profesorius 

Medijų raštingumo ugdymas: politikos kryptys ir pavojaiDavid Buckingham – Loughborough universiteto (Jungtinė Karalystė) Medijų ir komunikacijos profesorius emeritas 

Pranešimai skaityti konferencijoje „Visuomenės medijų raštingumas - saugios valstybės sąlyga“ kurios visą medžiagą ir vaizdo įrašą galite rasti skyrelyje „Renginių medžiaga, vaizdo įrašai".

 

„Mokytojo TV“ vaizdo transliacija „Kas yra kas? Medijų ir informacinis raštingumas.

Transliacijos tikslas – pristatyti švietimo bendruomenei medijų ir informacinio raštingumo sampratą, supažindinti su galimybėmis jį stiprinti bendrajame, neformaliajame ugdyme.

Egidijus Jurgelionis, žurnalistas, viešųjų ryšių specialistas, analizavo temą „Žiniasklaidos įtaka visuomenės formavimuisi: kas lemia mūsų požiūrį į visuomenės problemas?“; projekto koordinatorė Rasa Jančiauskaitė pristatė medijų ir informacinio raštingumo sampratą, ugdymo tikslus, integravimo į ugdymo turinį galimybes ir priemones.

Kviečiame žiūrėti transliacijos vaizdo įrašą. Jį (ar jo dalį) taip pat galite naudoti pamokose, neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu kaip metodinę priemonę.

 

Kiti metodiniai ištekliai

Lietuvos ištekliai

 

Mokslinių ir kitų tyrimų duomenys, dokumentai

  • Europos komisijos tyrimas apie internetą ir socialines žiniasklaidos poveikį jaunimo dalyvavimui ir darbui. Šiame tyrime bus pažvelgta į socialinio ir pilietinio švietimo jaunimo darbe temą apsvarstant neformaliuosius mokymosi metodus ir priemones, kurie gali padėti vystyti reikiamus gebėjimus ir kompetencijas. Ypač bus tyrinėjamas interneto, socialinės žiniasklaidos ir naujų technologijų poveikis bei analizuojamos naujos, alternatyvios jaunimo dalyvavimo formos bei nauji politinio dalyvavimo ir sąveikos būdai.
  • „Teo“ ir „Omnitel“ užsakymu atlikta rinkos tyrimų bendrovės SIC apklausos apie nepilnamečių naudojimąsi internetu rezultatų apžvalga - 2016-12-09 "Kauno dienos" straipsnyje "Tyrimas: 88 proc. nepilnamečių internetu naudojasi be tėvų priežiūros"
  • Šiaurės ministrų tarybos biuro inicijuoto ir tyrimų bendrovės TNS LT įgyvendinto kokybinio jaunimo medijų vartojimo įpročių tyrimo rezultatų apžvalga -  2016-04-18 Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje straipsnyje
  • Žmogaus teisių stebėjimo instituto apžvalga "Teisė gauti informaciją Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės". Apžvalgoje atskleidžiamos vėliausios tarptautinės šios teisės apsaugos tendencijos bei aptariama, kokį poveikį šie pokyčiai turi teisei gauti informaciją Lietuvoje. Aptariamas ypatingas žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės organizacijų vaidmuo gaunant ir skleidžiant visuomenei svarbią informaciją bei tarptautinių žmogaus teisių sutarčių joms teikiama apsauga.

 

UNESCO leidiniai

 

Apie medijų raštingumo ugdymą Šiaurės šalyse:

Švedija

Suomija

Norvegija

Danija

 

Kita

 

 

 

(skyrelį tvarko Irena Ramoškaitė)