Integruojamas turinys

Etninė kultūra   MIR   STEAM   Globalusis švietimas   Nacionalinis saugumas   Finansinis raštingumas   Prekybos žmonėmis prevencija   Geroji integruoto ugdymo patirtis   

Informacijos raštingumas

 

„Mokytojo TV“ mokomasis filmas „Informacijos paieška bendrųjų gebėjimų ugdymui

Šis mokomasis filmas skirtas vienai siaurai, bet labai svarbiai bendrųjų gebėjimų ugdymo sričiai -- informacijos šaltinių paieškos kaip kompleksinio proceso suvokimui, šaltinių įvairovei ir atrankai.

 

 

2015 m. spalio 15 d. per „Mokytojo TV“ įvyko vaizdo transliacija „Informacinio raštingumo ugdymas: jo svarba, principai, gerosios praktikos pavyzdžiai“.

Transliacijos metu buvo išsamiai aptarta informacijos raštingumo samprata, aptarta, kodėl reikia skirti atskirą dėmesį informacinio raštingumo ugdymui ir kokių konkrečių praktinių žingsnių galima imtis, pristatytos įvairios galimybės ugdyti informacinį raštingumą tiek mokyklų bibliotekose, tiek bendradarbiaujant su mokytojais-dalykininkais.

Transliacijoje dalyvavo ir įžvalgomis bei patirtimi dalinosi:

  • Dalia Balčytytė, Vilniaus dizaino kolegijos Informacijos centro – bibliotekos vedėja
  • Eglė Vidutytė, Tarptautinės Amerikos mokyklos Vilniuje mokytoja – bibliotekininkė

Suomijos patirtis: kaip informacinis raštingumas integruojamas ugdymo procese

Reijo Kupiainen

Tamperės universiteto profesorius

 

Skaitmeninės kompetencijos – kritiškas šaltinių vertinimas ir darbas su informacija mokykloje

Švietimo praktikai (Möllevång mokykla, Malmė, Švedija)

Elisabet Niskakari, Mokyklos bibliotekininkė ir informacijos specialistė

Peter Söderholm, IKT pedagogas ir multimedijų specialistas (multimediator)

 

Kita naudinga informacija:

(skyrelį tvarko Irena Ramoškaitė)