Integruojamas turinys

Etninė kultūra   MIR   STEAM   Globalusis švietimas   Nacionalinis saugumas   Finansinis raštingumas   Prekybos žmonėmis prevencija   Geroji integruoto ugdymo patirtis   

Informacijos raštingumas

 

Prof. David Buckingham paskaita apie medijų raštingumą

Prof. Davidas Buckinghamas yra britų mokslininkas, daugiau kaip 30 knygų parašęs rašytojas ir tarptautiniu mastu pripažintas medijų edukacijos ekspertas. Jis – ilgametis Londono Universtiteto Edukacijos Instituto profesorius emeritas, Loughborougho universiteto profesorius emeritas, vizituojantis Sasekso universiteto ir Londono Karališkojo koledžo dėstytojas. Kaip medijų edukacijos ekspertas jis yra konsultavęs UNESCO, Jungtines Tautas, Europos Komisiją, Jungtinės Karalystės vyriausybę ir kitas organizacijas.

Profesoriaus paskaita

 

 

„Mokytojo TV“ mokomasis filmas „Informacijos paieška bendrųjų gebėjimų ugdymui

Šis mokomasis filmas skirtas vienai siaurai, bet labai svarbiai bendrųjų gebėjimų ugdymo sričiai -- informacijos šaltinių paieškos kaip kompleksinio proceso suvokimui, šaltinių įvairovei ir atrankai.

 

 

2015 m. spalio 15 d. per „Mokytojo TV“ įvyko vaizdo transliacija „Informacinio raštingumo ugdymas: jo svarba, principai, gerosios praktikos pavyzdžiai“.

Transliacijos metu buvo išsamiai aptarta informacijos raštingumo samprata, aptarta, kodėl reikia skirti atskirą dėmesį informacinio raštingumo ugdymui ir kokių konkrečių praktinių žingsnių galima imtis, pristatytos įvairios galimybės ugdyti informacinį raštingumą tiek mokyklų bibliotekose, tiek bendradarbiaujant su mokytojais-dalykininkais.

Transliacijoje dalyvavo ir įžvalgomis bei patirtimi dalinosi:

  • Dalia Balčytytė, Vilniaus dizaino kolegijos Informacijos centro – bibliotekos vedėja
  • Eglė Vidutytė, Tarptautinės Amerikos mokyklos Vilniuje mokytoja – bibliotekininkė

Suomijos patirtis: kaip informacinis raštingumas integruojamas ugdymo procese

Reijo Kupiainen

Tamperės universiteto profesorius

 

Skaitmeninės kompetencijos – kritiškas šaltinių vertinimas ir darbas su informacija mokykloje

Švietimo praktikai (Möllevång mokykla, Malmė, Švedija)

Elisabet Niskakari, Mokyklos bibliotekininkė ir informacijos specialistė

Peter Söderholm, IKT pedagogas ir multimedijų specialistas (multimediator)

 

Kita naudinga informacija:

(skyrelį tvarko Irena Ramoškaitė)