Integruojamas turinys

Etninė kultūra   MIR   STEAM   Globalusis švietimas   Nacionalinis saugumas   Finansinis raštingumas   Prekybos žmonėmis prevencija   Geroji integruoto ugdymo patirtis   

Kinas

Lietuvos kino centro vaizdo seminaro apie kino edukacją vaizdo įrašai.

Kino edukacija – vizualinio raštingumo, kai lavinami įgūdžiai „skaityti“, kritiškai vertinti ir kurti vaizdinę informaciją, ugdymo dalis. Ypač svarbi vaikų ir jaunimo kino edukacija: vizualinio raštingumo ugdymas skatina vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, kritinį mąstymą bei vaizdinės kultūros supratimą, drauge auga intelektuali kino žiūrovų auditorija. Seminaro lektorės Gintė Žulytė ir Auksė Kancerevičiūtė.

Kino edukacijos ugdymo bazė (KEUB) – tai Lietuvos kino centro įgyvendinama tęstinė kino edukacijos programa, kurios prioritetas – nacionalinis kinas. Siekiama skatinti moksleivius žiūrėti gerą kiną, diskutuoti apie jį ir suprasti, o pedagogus – naudotis kinu kaip informacijos šaltiniu, ne tik kaip pagalbine vaizdine priemone. KEUB pagrindas – trys filmų programos, skirtos trims amžiaus  grupėms. Į kiekvieną filmų programą įtraukti vaidybiniai, dokumentiniai, animaciniai bei trumpametražiai filmai. Kiekvienam į filmų programas įtrauktam filmui parengta metodinė medžiaga.
Kino edukacijos ugdymo bazė patalpinta Lietuvos kino centro interneto svetainėje. Ji skirta visiems pedagogams, kurie jau naudoja filmus mokymo procese ir kurie norėtų tai daryti. Užsiregistravę ir prisijungę prie bazės mokytojai kartu su savo moksleiviais galės kartu tiesiogiai internetu (on-line) žiūrėti bazėje esančius filmus.

 

Naudingas instrumentas mokytojams užmegzti pokalbį su mokiniais sudėtingomis temomis - nemokama „Nepatogaus kino“ dokumentinių filmų platforma www.nepatogauskinoklase.ltkurioje pateikiami ir įvairios trukmės dokumentiniai filmai jaunimui aktualiomis temomis, ir mokytojams skirta metodinė medžiaga, kaip šias jautrias temas aptarti klasėje.

Platformą Lietuvos žmogaus teisių centro atstovės - direktorė Birutė Sabatauskaitė ir projektų koordinatorė Simona Gaidytė - pristatė „Mokytojo TV“ tiesioginėje transliacijoje. Pažiūrėję vaizdo įrašą sužinosite ne tik temas, kurios nagrinėjamos Nepatogaus kino klasėje, bet ir instrukcijas, kaip šioje platformoje užsiregistruoti, kad galėtumėte naudotis jos galimybėmis.

(skyrelį tvarko Irena Ramoškaitė)