Integruojamas turinys

Etninė kultūra   MIR   STEAM   Globalusis švietimas   Nacionalinis saugumas   Finansinis raštingumas   Prekybos žmonėmis prevencija   Geroji integruoto ugdymo patirtis   

Vienas iš svarbiausių su medijų ir informacijos raštingumu susijusių klausimų - kur rasti šaltinių, kuriais galima pasinaudoti nepažeidžiant autorių teisių. Čia pateikiame keletą nuorodų į skaitmenines duomenų bazes, kurios gali būti naudingos mokytojams ir mokiniams.

 

Muzika

www.pakartot.lt

„Pakartot“ – tai didžiausia skaitmenizuotų lietuviškos muzikos įrašų ir duomenų bazė internete. Skirtingų laikotarpių ir žanrų – liaudies muzika, džiazas, rokas, elektronika, dainuojamoji poezija ir kt. Viskas – vienoje vietoje, viskas – legaliai.

„Pakartot“  suteikia galimybę susidaryti mėgstamiausių dainų grojaraščius.

Lengva dalintis mėgstamais įrašais socialiniuose tinkluose.

Atradimo džiaugsmas ieškant senų ir naujų muzikos įrašų vienoje vietoje legaliai.

Pagal svetainėje esančių muzikos kūrinių perklausų statistiką skirstoma dalis kompensacinio atlyginimo jų atlikėjams, įrašų gamintojams bei autoriams.

Portalą administruoja Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA.

 

Knygos, dokumentai, žemėlapiai, muziejinės vertybės, muzikos kūriniai ir kt.

Portalas www.epaveldas.lt

Portale skaitmeninamos XVI –XX a. knygos lietuvių kalba ir lituanistiniai leidiniai, senieji Lietuvos ir išeivijos periodiniai, kartografiniai leidiniai, smulkioji spauda, pavyzdžiui, valdžios įstaigų įsakymai, potvarkiai, atsišaukimai, afišos, programos ir daugelis kitų įvairius istorinius laikotarpius atspindinčių dokumentų. Skaitmeninant atliekamas teksto atpažinimas, elektroninės knygos paruošiamos įvairiais formatais (skaityti tiek kompiuteryje, tiek nešiojamuose įrenginiuose).

Numatoma, kad portalas pasipildys ne tik dokumentinio paveldo įvairove, bet ir retais bei unikaliais šio paveldo skaitmenintais vaizdais. Pavyzdžiui, M. Mažvydo „Catechismvsa prasty szadei...“, M. Daukšos – „Kathechismas arba Moksłas kiekwienam krikszczionii priwalvs“; D. Kleino „Grammatica Litvanica“ ir kt.

Portalą administruoja Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 

Kinas

Filmai „Ugdymo sode“

Ugdymo sode“ galima rasti filmų, kurie skirti būtent mokykloms, juos rekomenduojama žiūrėti kartu su mokiniais, tokiu būdu iliustruoti ir padėti jiems geriau suprasti pamokose nagrinėjamas temas.

Portalas „Nepatogaus kino klasė“

www.nepatogauskinoklase.lt

Nepatogaus kino klasė – filmai, padedantys augti.

Tai nauja nemokama platforma mokytojams. Čia pristatomi filmai, padedantys kalbėti svarbiomis, tačiau ne visada patogiomis socialinėmis temomis. Skatiname mokytis, pažinti visuomenės įvairovę ir apmąstyti šiandienos iššūkius žiūrint kiną klasėje.

Edukacinėje platformoje užsiregistravusiems mokytojams suteikiama galimybė naudotis vystoma dokumentinių filmų ir metodinių priemonių baze.

LRT.lt mediateka

LRT.lt mediatekoje galima rasti nemažai dokumentinių ir vaidybinių filmų,  kuriuos galite žiūrėti ir analizuoti klasėje.

Lietuvos kino centro kino edukacijos ugdymo bazė:

Lietuvos kino centras siekia skatinti naudoti filmus mokymo procese, suvokti kiną kaip atskirą informacijos šaltinį, pritaikant kiną naudoti įvairių disciplinų pamokose.

Kino edukacijos ugdymo bazės pagrindas – trys filmų programos, skirtos trims amžiaus grupėms. Į kiekvieną filmų programą įtraukti vaidybiniai, dokumentiniai, animaciniai bei trumpametražiai filmai. Pirmiausia dėmesys skiriamas lietuviškiems filmams, sukurtiems per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Užsiregistravę ir prisijungę prie bazės mokytojai gali žiūrėti filmus kartu su savo mokiniais, aptarti, iš jų mokytis.

Filmai žiūrimi nemokamai tiesiogiai internetu.

Kiekvienam į filmų programas įtrauktam filmui parengta metodinė medžiaga. Vieno filmo metodinę medžiagą sudaro filmo aprašymas ir analizė, apimant filmo žanro bei stiliaus ypatybes, filmavimo technikos bei kino kalbos pagrindus, informacija apie filmo kūrėjus, filmo recenzijos, kino terminų žodynėlis, diskusijų temos ir užduotys, pavyzdinis pamokos scenarijus.

Išsamiau apie tai, kaip galima pasinaudoti šia baze ir kaip „skaityti“ filmus, panaudoti juos ugdymui – video seminaro apie kino edukaciją vaizdo įrašuose (lektorės Gintė Žulytė ir Auksė Kancerevičiūtė). 

 

Metodinė medžiaga įvairių dalykų mokytojams

Tinklalapis Vaizdopamokos.lt

Vaizdopamokos.lt - tai išmanioji mokykla, kurioje skelbiamos nemokamos inovatyvių Lietuvos mokytojų sukurtos vaizdo pamokos. 

Tinklalapį administruoja visuomeninė pelno nesiekianti organizacija, vienijanti inovatyvius mokytojus ir švietimo entuziastus.

Pamokas neatlygintinai kuria profesionalūs Lietuvos mokytojai. Jos atitinka švietimo ministerijos patvirtintas programas. Iš jų įvairaus amžiaus mokiniai nemokamai mokosi jiems patogiu metu, tinkamoje vietoje naudodami kompiuterį, planšetę ar mobilųjį telefoną.

Tinklalapyje skelbiama per 360 pamokų įvairiausiomis temomis. Pamokos jau peržiūrėtos 390 tūkst. kartų. Vienuoliktokams ir dvyliktokams įrašytas pilnas matematikos kursas.

 

 

(skyrelį tvarko Irena Ramoškaitė)