2-3 m. amžiaus vaikų gebėjimų ugdymo ir vertinimo pavyzdžiai

3-4 m. amžiaus vaikų gebėjimų ugdymo ir vertinimo pavyzdžiai

4-5 m. amžiaus vaikų gebėjimų ugdymo ir vertinimo pavyzdžiai

5-6 m. amžiaus vaikų gebėjimų ugdymo ir vertinimo pavyzdžiai

Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymo ir vertinimo pavyzdžiai

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų ugdymo(si) pavyzdžių praktinio taikymo refleksija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skyrelį tvarko Asta Rudienė)