Informacinės technologijos

Šiame skyrelyje pateikiama metodinė medžiaga, skirta padėti mokytojams ugdyti informacinę komunikacinę ir bendrąsias kompetencijas Informacinių technologijų dalyko pamokose.

PAGRINDINIS UGDYMAS

Pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Informacinės technologijos (2008-08-26, Nr. ISAK-2433)

Informacinių technologijų integruojamoji programa

VIDURINIS UGDYMAS

Vidurinio ugdymo bendrosios programos. Informacinės technologijos (2011-02-21, Nr. V-269)

Informacinių technologijų brandos egzamino programa (2016 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-9 redakcija)

Informacinių technologijų brandos egzamino mokinių pasiekimų lygių aprašas

Peržiūrėta 2017-09-25

(skyrelį tvarko Povilas Leonavičius)