Gerosios patirties sklaidos iniciatyva: Mano patirtis - 2016

2016-05-24

Kiekviena patirtis yra neįkainojama ir brangi.

Labai svarbu užtikrinti patirties sklaidą ir viešinimą, kad galėtume ir turėtume galimybę savo darbus pristatyti. Siekiant tai įgyvendinti Ugdymo plėtotės centras kviečia ugdytojus pagal pateikiamas kūno kultūros ir sveikatos ugdymo srities temas dalintis savo patirtimi.

Apibendrinus visas pateiktas patirtis bus parengta metodinė priemonė, todėl kviečiame visus tapti šios priemonės kūrėjais ir bendraautoriais.

 

Temos.

 

Kūno kultūra ir sveikatos ugdymas, integravimas.

 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas:

Patirtys

 

Pradinis ugdymas:

 

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas:

Patirtys

 

Sporto patirtis kūno kultūros mokytojams.

 

Sveikatos priežiūros specialistų patirtys sveikatos ugdymui.

Patirtys

 

Daugiau informacijos pateikiama ties kiekviena aktyvuota tema.

 

Jūsų patirčių lauksime iki  2016 m.  birželio  24 d.

 

Patirtis siųsti el. paštu: Vidas.Ivanauskas@upc.smm.lt