Meninis ugdymas

Aktualijos   Dailė   Muzika   Šokis   Teatras   Šiuolaikiniai menai   Filmų kūrimas   Fotografija   Grafinis dizainas   Kompiuterinės muzikos technologijos   Menų pažinimas   

10 Lietuvos valstybės dešimtmečių

Lietuvai minint 100-ąsias valstybės atkūrimo metines, „Mokytojo TV“ pradeda tiesioginių vaizdo transliacijų-pamokų ciklą „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, kurias ves žinomi Lietuvos mokslininkai, visuomenės ar politikos veikėjai. Pamokų ciklą sudarys istorijos, pilietinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, geografijos, menų pamokos vyresnių klasių mokiniams ir mokytojams, kuriose bus aptarti svarbiausi Lietuvos 100-čio įvykiai, asmenybės, pilietinės drąsos pavyzdžiai, pokyčiai, lėmę mūsų valstybės raidą, literatūrą, kultūrą ir kt.

Jau įvyko pirmosios dailės ir muzikos pamokos:

Tautos dvasio giesmė - himnas 

Mūsų vėliavos: Lietuvos valstybės vėliavos ir ženklai

Kūrybinių darbų peržiūra–festivalis „Aš kuriu!“

Bendravimas ir bendradarbiavimas su menininkais didina mokinių domėjimąsi menais, teikia galimybę įgyti naujų praktinių žinių ir gebėjimų tiek mokiniams, tiek mokytojams. Šią bendrųjų programų nuostatą įgyvendinome 2018 m. balandžio 18–19 dienomis suorganizavę menų brandos egzamino filmų kūrimo ir teatro kūrybinių darbų peržiūrą-festivalį „Aš kuriu!“ Peržiūros-festivalio tikslai – sudaryti sąlygas dalyviams pristatyti ir analizuoti kandidatų kūrybinius darbus, teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį, pasinaudoti juo tobulinant kūrybinio darbo rezultatus ir egzamino įgyvendinimo procesus, stiprinti filmų kūrimo ir teatro dalykų prestižą ir jų mokymosi motyvaciją pristatant kūrybos rezultatus visuomenei. Plačiau

Prasidėjo projektas „Kodas Nemunas“

Ugdymo ploėtotės centro inicijuojamas  projektas „Kodas – Nemunas“ yra skirtas modernios Lietuvos 100-tmečiui minėti. Kviečiame mokyklų komandas vienytis ir įgyvendinti projekto idėjas  – kartu kurti geresnę Tėvynę. Atkreipiame dėmesį, kad birželio 18-22 dienomis Varniuose vyks projekto „Kodas – Nemunas“ vasaros kursai meninio ugdymo mokytojams.

Plačiau apie projektą:

Kviečiame minėti Lietuvos šimtmetį dalyvaujant projekte „Kodas – Nemunas“

100 atkurtai Lietuvai

 

Parengta nauja švietimo problemos analizė „Meninio ugdymo pamokos kokybė pagrindiniame ugdyme: kokia ji šiandien?

2017 m. birželio mėnesį Švietimo ir mokslo ministerija pristatė jau antrą švietimo problemos analizę, skirtą meninio ugdymo kokybei aptarti. Analizėje nagrinėjami šie klausimai:

Kokie tikslai keliami meniniam ugdymui Lietuvoje pagrindinio ugdymo lygmenyje?

Kiek pagrindinio ugdymo mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti renkasi meninį ugdymą?

Kokia meninio ugdymo pamokos kokybė Lietuvos pagrindiniame ugdyme?

Ką vertintojai rekomenduoja tobulinti meninio ugdymo pamokose?

Kviečiame meninio ugdymo pedagogų bendruomenę susipažinti su medžiaga ir aptarti analizės duomenis metodiniuose renginiuose.

Primename, jog pirmoji meniniam ugdymui skirta švietimo problemos analizė „Meninio ugdymo pamoka: ką reikėtų keisti?“ buvo parengta 2012 m. 

Kaip klasikinė muzika gali pagerinti mūsų gyvenimą

Esame muziką kurianti rūšis: visada ją kūrėme ir visada kursime. Taip pat esame ir per muziką bendraujanti rūšis: dar gerokai iki atsirandant galimybei muziką įsirašyti ar dalytis ja elektroninėje erdvėje, mes bendravome ir mezgėme ryšius per muziką. Mes evoliucionavome šokdami prie laužo šokius ir dainuodami aplink jį dainas. Taip gyveno mūsų protėviai. Taip jie kūrė šio pasaulio prasmę. Taip jie mokėsi būti žmonėmis. BBC portalo kultūros rubrikoje – britų aktorės, muzikės, žurnalistės ir rašytojos Clemency Burton-Hill rašinys apie tai, ką gali klasikinė muzika.

 

Muzikos (ir ne tik) mokytojams - lietuviškos muzikos protalas pakartot.lt

PAKARTOT – tai didžiausia skaitmenizuotų lietuviškos muzikos įrašų ir duomenų bazė internete, suteikianti legalią galimybę klausytis lietuviškos muzikos ir susipažinti su lietuviškos muzikos istorija bei naujienomis.

Muzikos pedagogams ir mokiniams pristatome grojaraščius, sudarytus remiantis muzikos bendrojoje programoje ir vadovėliuose pateiktais muzikos kūrinių klausymuisi sąrašais. Tai: „Senoji Lietuvos muzika“, „Lietuviška tarpukario populiarioji muzika“, „Lietuviška populiarioji muzika“, „Lietuviškas džiazas“, „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis“, „Lietuvos kompozitorių klasikų muzika“, „Egzodo lietuvių muzika“, „Lietuvos šiuolaikinė akademinė muzika“.

Tuo PAKARTOT galimybės nesibaigia. Muzikos pedagogai gali naudotis parengtais ar susidaryti savo pamokai reikiamų kūrinių grojaraščius, mokiniams pateikti kūrinius, dalindamiesi socialiniuose tinkluose. Mokiniai gali susidaryti ir pristatyti klasėje ar pasidalinti socialiniuose tinkluose savo mėgstamos muzikos grojaraščiais, klausytis mokymuisi skirtų kūrinių namuose, tyrinėti įvairių stilių Lietuvos muzikos istoriją. Naudojantis PAKARTOT, suteikiama galimybė muzikos pedagogams ir mokiniams mokytis gerbti autorių teises – pagal muzikos perklausų statistiką bus skaičiuojamas atlikėjų ir įrašų gamintojų atlygis.

Rekomenduojami grojaraščiai:

Senoji Lietuvos muzika 

Egzodo lietuvių muzika 

Lietuvių kompozitoriai klasikai 

Lietuviška populiarioji muzika 

Lietuviškas džiazas 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis 

Lietuviška tarpukario populiarioji muzika 

Šiuolaikinė akademinė muzika 

 

Mokytojo TV transliacijos apie meninį ugdymą

 Pgrindinė 2017 metų pirmojo pusmečio tiesioginių transliacijų tema - bendrųjų meninio ugdymo dalykų programų atnaujinimas. Įvyko 6 transliacijos:

2016 metais įvyko 12 transliacijų, skirtų aktualioms meninio ugdymo temoms aptarti:

Pirmąjį 2016 m. pusmetį buvo suorganizuota įvadinė diskusija ir laidos, skirtos teatrošokiodailėsmuzikos ugdymo temoms. Birželio 22 d. Įvyko apibendrinamoji laida, kurioje aptarėme 2016 metų pirmajame pusmetyje nuveiktus darbus ir ateinančių mokslo metų veiklas.

Antrąjį pusmetį,  rugsėjo 28 d.įvyko transliacija, skirta 2016-2017 mokslo metų aktualijoms įvardyti. Spalio 5 dienos laidoje kalbėjome apie Lietuvos mokinių muzikos olimpiadą ir muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes, o spalio 26 d. -  apie Lietuvos mokinių dailės olimpiadą ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes. Lapkričio 9 - tos dienos laidoja puvo skirta reziumuoti 3 - iosios Tarptautinės mokslinės metodinės konferencijos „Šokio ugdymo tendencijos ir perspektyvos" rezultatus. Lapkričio 23 d. transliacijoje pristatėme Vilniaus Valdorfo mokyklos ugdymo teatru patirtį. 2016 metų transliacijų ciklą užbaigėme gruodžio 6 d. laida, skirta muzikos mokytojams. Joje nagrinėjome kompiuterinių muzikos technologijų taikymo muzikos pamokose galimybes

Visas Mokytojos TV transliacijas įvairiomis temomis rasite Mokytojo TV svetainėje.

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2018-05-15

(skyrelį tvarko Žydrė Jankevičienė)