Meninis ugdymas

Aktualijos   Dailė   Muzika   Šokis   Teatras   Šiuolaikiniai menai   Filmų kūrimas   Fotografija   Grafinis dizainas   Kompiuterinės muzikos technologijos   Menų pažinimas   

Baigėsi ilgalaikiai mokymai meninio ugdymo pedagogams

Ugdymo plėtotės centras prioritetą teikia ilgalaikėms, ne mažiau kaip 30 akad. val. trukmės mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programoms. 2017 m. sausio–birželio mėnesiais meninio ugdymo dalykų (dailės, muzikos, šokio, teatro ir kt.) mokytojams vyko dvi tokio pobūdžio akredituotos programos: „Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: menų brandos egzamino atvejo analizė“ (30 akad. val.) ir „Šiuolaikinė meninio ugdymo didaktika: klasės valdymas ir mokymosi metodai“. Šios programos dalyviai mokytojai turėjo sudalyvauti 2 privalomose ir pasirinkti dar mažiausiai dvi iš 4 siūlomų sesijų (53–80 akad. val.). Kvalifikacijos tobulinimo programose iš viso dalyvavo per 70 meninio ugdymo pedagogų.

Džiugu, kad programas jie įvertino teigiamai, nurodė daugiau naudingų nei taisytinų dalykų:

„Ypač naudinga buvo sužinoti klasės valdymo, skaitymo ir rašymo strategijų, kai kurias jau pritaikiau, kitos – laukia savo eilės.“

„Nauji metodai, idėjos, kitų mokytojų patirtis įkvepia tolesniam darbui.“

„Išmokau kitaip žiūrėti į specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus. Supratau, kad susidūrus su sunkumais reikia ieškoti sprendimų!“

„Svarbu, kad kolegos nuoširdžiai pasidalijo savo patirtimi.“

Beveik pusė kvalifikacijos tobulinimo programų laiko skiriama savarankiškam darbui – mokytojų prašoma praktiškai išbandyti mokymuose įgytą patirtį ir ją reflektuoti. Mokymų dalyvių atliktų savarankiškų darbų pagrindu Ugdymo plėtotės centras parengs metodinę medžiagą, skirtą visiems Lietuvos meninio ugdymo pedagogams.

2017–2018 mokslo metais tęsime meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimą.

 

Mokytojo TV transliacijos apie meninį ugdymą

 Pgrindinė 2017 metų pirmojo pusmečio tiesioginių transliacijų tema - bendrųjų meninio ugdymo dalykų programų atnaujinimas. Įvyko 6 transliacijos:

2016 metais įvyko 12 transliacijų, skirtų aktualioms meninio ugdymo temoms aptarti:

Pirmąjį 2016 m. pusmetį buvo suorganizuota įvadinė diskusija ir laidos, skirtos teatrošokiodailėsmuzikos ugdymo temoms. Birželio 22 d. Įvyko apibendrinamoji laida, kurioje aptarėme 2016 metų pirmajame pusmetyje nuveiktus darbus ir ateinančių mokslo metų veiklas.

Antrąjį pusmetį,  rugsėjo 28 d.įvyko transliacija, skirta 2016-2017 mokslo metų aktualijoms įvardyti. Spalio 5 dienos laidoje kalbėjome apie Lietuvos mokinių muzikos olimpiadą ir muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes, o spalio 26 d. -  apie Lietuvos mokinių dailės olimpiadą ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes. Lapkričio 9 - tos dienos laidoja puvo skirta reziumuoti 3 - iosios Tarptautinės mokslinės metodinės konferencijos „Šokio ugdymo tendencijos ir perspektyvos" rezultatus. Lapkričio 23 d. transliacijoje pristatėme Vilniaus Valdorfo mokyklos ugdymo teatru patirtį. 2016 metų transliacijų ciklą užbaigėme gruodžio 6 d. laida, skirta muzikos mokytojams. Joje nagrinėjome kompiuterinių muzikos technologijų taikymo muzikos pamokose galimybes

Visas Mokytojos TV transliacijas įvairiomis temomis rasite Mokytojo TV svetainėje.

 

Muzikos (ir ne tik) mokytojams - lietuviškos muzikos protalas pakartot.lt

PAKARTOT – tai didžiausia skaitmenizuotų lietuviškos muzikos įrašų ir duomenų bazė internete, suteikianti legalią galimybę klausytis lietuviškos muzikos ir susipažinti su lietuviškos muzikos istorija bei naujienomis.

Muzikos pedagogams ir mokiniams pristatome grojaraščius, sudarytus remiantis muzikos bendrojoje programoje ir vadovėliuose pateiktais muzikos kūrinių klausymuisi sąrašais. Tai: „Senoji Lietuvos muzika“, „Lietuviška tarpukario populiarioji muzika“, „Lietuviška populiarioji muzika“, „Lietuviškas džiazas“, „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis“, „Lietuvos kompozitorių klasikų muzika“, „Egzodo lietuvių muzika“, „Lietuvos šiuolaikinė akademinė muzika“.

Tuo PAKARTOT galimybės nesibaigia. Muzikos pedagogai gali naudotis parengtais ar susidaryti savo pamokai reikiamų kūrinių grojaraščius, mokiniams pateikti kūrinius, dalindamiesi socialiniuose tinkluose. Mokiniai gali susidaryti ir pristatyti klasėje ar pasidalinti socialiniuose tinkluose savo mėgstamos muzikos grojaraščiais, klausytis mokymuisi skirtų kūrinių namuose, tyrinėti įvairių stilių Lietuvos muzikos istoriją. Naudojantis PAKARTOT, suteikiama galimybė muzikos pedagogams ir mokiniams mokytis gerbti autorių teises – pagal muzikos perklausų statistiką bus skaičiuojamas atlikėjų ir įrašų gamintojų atlygis.

Rekomenduojami grojaraščiai:

Senoji Lietuvos muzika 

Egzodo lietuvių muzika 

Lietuvių kompozitoriai klasikai 

Lietuviška populiarioji muzika 

Lietuviškas džiazas 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis 

Lietuviška tarpukario populiarioji muzika 

Šiuolaikinė akademinė muzika 

 

Kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno metus pažymėti muzikos pamokose padės dr. Eirimo Veličkos parengta medžiaga

Baigėsi 2016 metai - kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno metai, minėti jo 100-tojo gimtadienio proga. Dr. Eirimas Velička parengė vaizdo pamoką, skirtą šiai progai. Tačiau vaizdo įrašas bus aktualus bet kuriuo metu mokantis apie iškilųjį mūsų kompozitorių. Taip pat galite pasinaudoti dr. E. Veličkos parengta įvairia medžiagą teminei pamokai  „Nuo sutartinės ligi simfonijos: kompozitoriaus J. Juzeliūno šimtmečiui“.

 

(skyrelį tvarko Žydrė Jautakytė)