NVŠ krepšelis

Neformaliojo vaikų švietimo finansavimo klausimais prašome kreiptis į:

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus pavaduotoją Gitaną Viganauskienę: tel. (8 5) 276 7800, el. p. gitana.viganauskiene@lmnsc.lt

Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Neformalaus švietimo skyrių.

 

 

Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis 2016

Atnaujinta 2016-01-15  Informacija savivaldybėms dėl veiksmų, rengiantis NVŠ krepšeliui 2016

Specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2016 metais paskirstymas pagal savivaldybes

 

Dažniausiai užduodami klausimai

Atnaujinta 2016-01-15  Dažniausiai užduodami klausimai

 Valstybinės mokesčių inspekcijos atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl laisvojo mokytojo veiklos

 

2016 m. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo dokumentai 

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

1 priedas -  NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos forma 

2 priedas -  NVŠ programos atitikties reikalavimams vertinimo forma

3 priedas -  NVŠ lėšų panaudojimo ataskaita

 

Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis 2015

 

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus pažyma dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metų tvarkos aprašo įgyvendinimo - žr. šią nuorodą.

 

Pasitarimo "Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas ir finansavimas 2016 m." medžiaga

A.Morkūnienė:  NVŠ krepšelis: lūkesčiai, pasiekimai ir iššūkiai 

pranešimo vaizdo įrašas

 

 

 A. Birietienė: Planuojami pokyčiai NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše 
 V. Brazdeikis: NVŠ programų ir mokinių apskaita švietimo registruose 

 I. Daubarienė: Telšių rajono savivaldybės patirtis įgyvendinant NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarką 

pranešimo vaizdo įrašas

 

 

 T. Pūtys: NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo savivaldybėse 2015 m. apžvalga

 

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų, įgyvendinančių NVŠ programas finansuojamas tikslinėmis valstybės lėšomis, ĮŽVALGOS dėl administravimo tobulinimo

 

Nuorodos į savivaldybių patvirtintus neformaliojo švietimo programų sąrašus

1. Akmenės r.
2. Alytaus m.
3. Alytaus r.
4. Anykščių r.
5. Birštono
6. Biržų r.
7. Druskininkų
8. Elektrėnų
9. Ignalinos r.
10. Jonavos r.
11. Joniškio r.
12. Jurbarko r.
13. Kaišiadorių r.
14. Kalvarijos
15. Kauno m.
16. Kauno r.
17. Kazlų Rūdos
18. Kėdainių r.
19. Kelmės r.
20. Klaipėdos m.
21. Klaipėdos r.
22. Kretingos r.
23. Kupiškio r.
24. Lazdijų r.
25. Marijampolės
26. Mažeikių r.
27. Molėtų r.
28. Neringos
29. Pagėgių
30. Pakruojo r.
31. Palangos m.
32. Panevėžio m.
33. Panevėžio r.
34. Pasvalio r.
35. Plungės r.
36. Prienų r.
37. Radvililškio r.
38. Raseinių r.
39. Rietavo
40. Rokiškio r.
41. Šakių r.
42. Šalčininkų r.
43. Šiaulių m.
44. Šiaulių r.
45. Šilalės r.
46. Šilutės r.
47. Širvintų r.
48. Skuodo r.
49. Švenčionių r.
50. Tauragės r.
51. Telšių r.
52. Trakų r.
53. Ukmergės r.
54. Utenos r.
55. Varėnos r.
56. Vilkaviškio r.
57. Vilniaus m.
58. Vilniaus r.
59. Visagino m.
60. Zarasų r.

Bendri visų Lietuvos savivaldybių patvirtintų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir programų sąrašai yra pateikiami Atviroje informavimo konsultavimo orientavimo sistemoje (AIKOS).

 

Informacinių seminarų medžiaga

Tiesioginės vaizdo transliacijos „Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis. Nuo ko pradėti teikėjams?“ įrašas
 Nacionalinis neformaliojo vaikų švietimo krepšelis. Bendro konteksto trumpas pristatymas: pagrindiniai siekiai, teisinis reglamentavimas, svarbiausi savivaldybių ir teikėjų žingsniai
 NVŠ lėšų skirstymo tvarkos schema 
 Bendrieji reikalavimai NVŠ programų teikėjams ir programoms. Teikėjų vaidmenys ir atsakomybės. Bendrieji reikalavimai programoms, paraiškų rengimas ir įgyvendinimas.
 Darbas su švietimo registrais administruojant NVŠ krepšelį: kada, kaip ir ką, kas susiję su švietimo registrais, turi atlikti pats teikėjas, ką atlieka savivaldybės administracijos darbuotojai ir kiti aktualūs klausimai.
 NVŠ programų paraiškų vertinimas. Programų vertinimo organizavimas, vertinimo kriterijai ir pan.; programų įgyvendinimo stebėsena ir kokybės užtikrinimas. Kiti aktualūs krepšelio administravimo klausimai.

 

Dokumentų pavyzdžiai

 Programų paraiškų vertinimo komisijos nuostatų (su komisijos nario deklaracija) pavyzdys
 Programų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos pavyzdys
 Programų užsiėmimų lankymo protokolo formos pavyzdys
 Sutarties tarp NVŠ teikėjo ir tėvų pavyzdys

 

Informacija apie švietimo registrus

 Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių, studentų ir pedagogų registrų skyriaus vedėjos Irenos Vainorienės pranešimas "Darbas su Mokinių registru. Neformalusis švietimas"
 Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus Vaino Brazdeikio pranešimas "Darbas su švietimo registrais administruojant NVŠ lėšas", aktualus NVŠ teikėjams ir savivaldybių specialistams
 ITC atmintinė "Informacija apie Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) atitikties žymėjimo tvarką Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių ir registre (KTPRR)", 2015 m.

Savivaldybių darbuotojų, atsakingų už neformalųjį vaikų švietimą, sąrašas
Neformaliojo vaikų švietimo konsultantų regionuose sąrašas

 

2015 m. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo dokumentai 

 Atmintinė neformaliojo vaikų švietimo teikėjams (Žingsniai)
 Specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2015 metais paskirstymas pagal savivaldybes
 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr.V-959
 LR Vyriausybės 2015 m. rupgjūčio 5 d. nutarimas Nr. 790 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 "Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
 Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkos aprašas su priedais 

        1 priedas. Laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelė
        2 priedas. Teikėjo atitikties paraiška
        3 priedas. Atitikties vertinimo forma
        4 priedas. Programų paraiška
        5 priedas. Programų vertinimo forma
        6 priedas. Teikėjo ataskaita
        7 priedas. Savivaldybės ataskaita

 LR švietimo ir mokslo ministerijos informacinis biuletenis "Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkos aprašo įgyvendinimo atmintinė"
 LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 19 d. raštas Nr. SR-3797 "Dėl savivaldybių neformaliojo vaikų švietimo skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkų"

(skyrelį tvarko Rasa Jančiauskaitė)