NVŠ krepšelis

Neformaliojo ugdymo metodika

Neformaliojo ugdymo metodika yra nepakeičiama siekiant ugdyti vertybines nuostatas, vidinę parengtį. Sukuriant sąlygas ugdytiniams patirti specifines situacijas ir padedant reflektuoti įgytą patirtį ugdomas gebėjimas pasidaryti išvadas ir pritaikyti jas savo kasdienėje veikloje. Neformaliojo ugdymo metodika gali būti taikoma ir formaliojo ugdymo užsiėmimuose.

Neformaliojo ugdymo praktika dirbant su jaunimu detaliai aptarta leidinyje:
 „Darbo su jaunimo grupėmis vadovas. Neformaliojo ugdymo praktika Lietuvoje“, 2013

 

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, administruojanti Europos Sąjungos programą „Veiklus jaunimas“, išleido leidinį „Mokykis kitaip“. Jame pateikti Lietuvos mokyklų įgyvendintų projektų pavyzdžiai, mokyklų mokinių ir darbuotojų mintys apie dalyvavimą ES programos „Veiklus jaunimas“ projektuose bei metodiniais patarimai, kaip neformaliojo ugdymo principais grįsti projektai gali prisidėti prie kūrybiškumo, tolerancijos, lyderystės, pilietiškumo, verslumo, istorijos, geografijos, užsienio kalbų, sveikos gyvensenos ugdymo mokykloje.

 Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra. Mokykis kitaip su ES programa „Veiklus jaunimas“. Vilnius, 2012

 

(skyrelį tvarko Rasa Jančiauskaitė)