NVŠ krepšelis

Europinės gairės neformaliojo ir informaliojo ugdymo pripažinimui

(angl. European guidelines for validating non-formal and informal learning)

 

Šios gairės yra skirtos asmenims ir organizacijoms, atsakingoms už pripažinimo inicijavimą, plėtojimą, įgyvendinimą. Jomis siekiama išsamiau paaiškinti pripažinimo sąlygas, ypatingą dėmesį skiriant svarbiausiems priimtiniems sprendimams skirtinguose proceso etapuose.

2012 m. priimtos Tarybos rekomendacijos skatina šalis nares iki 2018 m. parengti nacionalinius susitarimus dėl pripažinimo. Šios sistemos įgalintų asmenis padidinti savo žinių, įgūdžių ir kompetencijų, įgytų mokantis ne formaliojo švietimo ir mokymosi būdu: darbe, namuose ar dalyvaujant savanoriškoje veikloje, matomumą ir vertę.

Šis antrasis gairių leidimas yra dvejų metų proceso rezultatas. Į jo rengimą įsitraukė didelis ratas suinteresuotų šalių, kurios aktyviai veikia pripažinimo srityje Europos, nacionaliniu ir / ar sektoriaus lygmenimis. 

Nuoroda į gaires (anglų k.)

 

 

(skyrelį tvarko Rasa Jančiauskaitė)