Aktualijos

Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrojoje programoje (2016) nurodytų privalomos literatūros kūrinių tekstų elektroniniai šaltiniai

1–2 klasė

3–4 klasė

(skyrelį tvarko Asta Rudienė)