Žmogaus sauga


Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginė vaizdo transliacijaŽmogaus saugos bendrosios programos pakeitimai (2017 m. spalio 17 d.)

Žmogaus saugos bendrosios programos pakeitimas (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-655).

Viešosios konsultacijos „Kaip įgyvendinsime Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą mokyklose?“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2017 m. gegužės 23–25 d. organizuoja viešąsias konsultacijas „Kaip įgyvendinsime Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą (toliau – Programa) mokyklose?“. Viešųjų konsultacijų tikslas – aptarti Programos įgyvendinimo mokyklose galimybes ir bendradarbiavimo kelius, įtraukiant mokyklos, vietos bendruomenes ir kitas suinteresuotas šalis.

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos pristatymas(Pranešimas viešosiose konsultacijose, 2017) 

Skubi pakalba 112

 

(skyrelį tvarko Šarūnas Gerulaitis)