Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai

◄ Grįžti atgal

2017 m.spalio 24 d.  įvyko viešoji konsultacija   "Sveikatos ir lytišmumo ugdymo bei rengimo šeimai ( SLURŠ ) bendrosios programos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos" skirta savivaldybių švietimo padalinių specialistams ir savivaldybių gydytojams, ar jiems priskirtas funkcijas vykdantiems specialistams.
Pranešimai:
Švietimo aktualijos. Arminas Varanauskas, Švietimo ir mokslo ministro patarėjas. Mokinių sveikatos stiprinimas – dviejų sektorių bendradarbiavimo tikslas. A. Ščeponavičius, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento direktorius. 
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos ir jos įgyvendinimo pristatymas.Violeta Jonynienė, Ugdymo plėtotės centro metodininkė. 
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo programų įgyvendinimo patirtis užsienio šalyse: galimybės ir perspektyvos. prof. dr. N. Fatkulina, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekano patarėja.
Gerosios praktikos pavydžiai:
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos.V. Jonaitienė Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė. 
Evelina Stankevičienė, Kauno mokyklos-darželio "Šviesa"direktorė.
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimas.dr.Asta Navickaitė, Vilniaus Žemynos gimnazijos biologijos mokytoja.
Įžvalgos ir siūlymai toliau įgyvendinant SLURŠ bendrąją programą. Renaldas Janačiauskas,Tėvų formumo atstovas.

Viešosios konsultacijos „Kaip įgyvendinsime Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą mokyklose?“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2017 m. gegužės 23–25 d. organizuoja viešąsias konsultacijas „Kaip įgyvendinsime Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą (toliau – Programa) mokyklose?“. Viešųjų konsultacijų tikslas – aptarti Programos įgyvendinimo mokyklose galimybes ir bendradarbiavimo kelius, įtraukiant mokyklos, vietos bendruomenes ir kitas suinteresuotas šalis.

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos pristatymas. (Pranešimas viešosiose konsultacijose, 2017) 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos (SLURŠ ) įgyvendinimo gairės: Infografikas. (2017-05-23–25  d.)

2016-10-25 d. patvirtinta SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI BENDROJI PROGRAMA. (Įsigalios nuo 2017-09-01. Įsakymas 2016-10-25-V-941.docx

(skyrelį tvarko Julija Sinicienė)