Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai

◄ Grįžti atgal

Konferencija „Sveikatos ugdymo aktualijos: mokslininkai – mokykloms“  Konferencijos programa  

2018 m. rugsėjo 14 d. (penktadienį) Lietuvos mokslų akademijos didžiojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) vyks konferencija, skirta naujovėmis besidomintiems įvairių savivaldybių administracijų švietimo padalinių, Visuomenės sveikatos biuro, taip pat pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų (mokyklų vadovai / pavaduotojai, mokytojai, atsakingi už Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimą) atstovams bei įvairių dalykų mokytojams, studentams ir mokslininkams.

Konferencijos tikslas – pristatyti Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrojoje programoje numatytas aktualias temas, mokslo naujoves, susijusias su bendrojo ugdymo turiniu, aptarti, diskutuoti ir keistis idėjomis, kaip būtų galima kokybiškiau įgyvendinti šioje programoje numatytus siekinius.

Konferencijos pradžia – 10 val. Renginys nemokamas. Kviečiame registruotis čia

 

„Patarimai mokytojui: lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai pradinėse klasėse“ (2017). Ši metodinė priemonė sudaryta atsižvelgiant į siektinus Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos rezultatus, t. y. orientuotas į pageidaujamus mokinių, baigiančių 2-ąją ir 4-ąją klases, pasiekimus. 

„ Patarimai tėveliams. Kaip auga ir bręsta Jūsų vaikas“ (2017). Knygelė skirta tėveliams ir globėjams, auginantiems jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikus. Šie patarimai yra rekomendacinio pobūdžio. Kiekvienas vaikas vystosi skirtingai ir klausia tik sau aktualių klausimų. Leidinyje kiekvienas iš Jūsų atsirinkite tą informaciją, kuri geriausiai dera su Jūsų ir Jūsų šeimos vertybėmis. 

2016-10-25 d. patvirtinta SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI BENDROJI PROGRAMA. (Įsigalios nuo 2017-09-01. Įsakymas 2016-10-25-V-941.docx

(skyrelį tvarko Julija Sinicienė)