Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai

◄ Grįžti atgal

Vasaros kursai: Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose galimybės.

2017 birželio 19-22 d. Klaipėdos turizmo mokykla , Taikos pr. 69, Klaipėda

Viešosios konsultacijos „Kaip įgyvendinsime Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą mokyklose?“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2017 m. gegužės 23–25 d. organizuoja viešąsias konsultacijas „Kaip įgyvendinsime Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą (toliau – Programa) mokyklose?“. Viešųjų konsultacijų tikslas – aptarti Programos įgyvendinimo mokyklose galimybes ir bendradarbiavimo kelius, įtraukiant mokyklos, vietos bendruomenes ir kitas suinteresuotas šalis.

Programos pristatymas. Viešosios konsultacijos.

SLURŠ įgyvendinimo gairės 

(skyrelį tvarko Julija Sinicienė)