Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai

◄ Grįžti atgal

Viešosios konsultacijos „Kaip įgyvendinsime Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą mokyklose?“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2017 m. gegužės 23–25 d. organizuoja viešąsias konsultacijas „Kaip įgyvendinsime Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą (toliau – Programa) mokyklose?“. Viešųjų konsultacijų tikslas – aptarti Programos įgyvendinimo mokyklose galimybes ir bendradarbiavimo kelius, įtraukiant mokyklos, vietos bendruomenes ir kitas suinteresuotas šalis.

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos pristatymas. (Pranešimas viešosiose konsultacijose, 2017) 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos (SLURŠ ) įgyvendinimo gairės: Infografikas. (2017-05-23–25  d.)

2016-10-25 d. patvirtinta SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI BENDROJI PROGRAMA. (Įsigalios nuo 2017-09-01. Įsakymas 2016-10-25-V-941.docx

(skyrelį tvarko Julija Sinicienė)