Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai

◄ Grįžti atgal

„Patarimai mokytojui: lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai pradinėse klasėse“ (2017). Ši metodinė priemonė sudaryta atsižvelgiant į siektinus Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos rezultatus, t. y. orientuotas į pageidaujamus mokinių, baigiančių 2-ąją ir 4-ąją klases, pasiekimus. 

„ Patarimai tėveliams. Kaip auga ir bręsta Jūsų vaikas“ (2017). Knygelė skirta tėveliams ir globėjams, auginantiems jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikus. Šie patarimai yra rekomendacinio pobūdžio. Kiekvienas vaikas vystosi skirtingai ir klausia tik sau aktualių klausimų. Leidinyje kiekvienas iš Jūsų atsirinkite tą informaciją, kuri geriausiai dera su Jūsų ir Jūsų šeimos vertybėmis. 

2016-10-25 d. patvirtinta SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI BENDROJI PROGRAMA. (Įsigalios nuo 2017-09-01. Įsakymas 2016-10-25-V-941.docx

(skyrelį tvarko Julija Sinicienė)