Istorija   Geografija   Ekonomika ir verslumas   Pilietiškumo pagrindai   Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba   Geografinės informacinės sistemos   

Metodų rinkinys „Pažink Europą“  (2019 m. spalio 31 d.)

Pamokų ciklas apie Europos Sąjungą:

Viešieji debatai mokiniams „Ar skirtingi integracijos tempai būtų naudingi Europos Sąjungai?“ . Informacija apie debatus:

Debatuok savo klasėje! (5 vaizdo įrašai apie debatus).

5 Europos Sąjungos ateities scenarijai: nieko nedaryti neįmanoma

Pamokų temos:

Europos pamoka. Metodiniai patarimai mokytojui, dirbančiam su 9-10 ir 11–12 klasių mokiniais (2017)

Pagrindinė informacija apie Europos Sąjungą. Oficiali Europos Sąjungos interneto svetainė (institucijos ir įstaigos, šalys, simboliai, istorija, faktai ir skaičiai). 

ES Vaikų kampelyje pateikiama vaikams ir jaunimui nuo 6 iki 16 metų skirtų žaidimų 22 ES kalbomis. Juos visus parengė ES institucijos.

Europos Parlamento, tiesiogiai renkamos Europos Sąjungos teisėkūros institucijos, oficiali interneto svetainė.

Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje. Šiame puslapyje rasite informaciją apie mokykloms skirtus projektus, leidinius arba nuorodas į kitus šaltinius

 


Skyrelį tvarko Nijolė Grybovienė Informacija atnaujinta 2023-10-26.