Specialioji pedagogika   Visos dienos mokykla   

Tyrimas atskleidė įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo tendencijas mokyklose

2022-12-14

Šiandien Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje diskutuojant apie įtraukųjį ugdymą pristatyti Nacionalinės švietimo agentūros užsakymu atlikto tyrimo apie įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą mokykloje rezultatai.

61,5 proc. mokytojų tikina planuodami pamoką numatantys, kaip įtraukti kiekvieną mokinį, 36,4 proc. apklaustų mokinių tvirtina kartu su mokytojais aptariantys, ką turi išmokti artimiausiu metu, 54,6 proc. tėvų yra tikri, kad jų vaikas žino, kokius tikslus jis turi pasiekti mokydamasis.

„Manau, svarbiausia šio tyrimo išvada yra ta, kad įtraukiojo ugdymo kultūros kūrimas turi teigiamą įtaką visų mokinių mokymuisi ir sėkmei. Šis tyrimas yra pirmasis atidus žvilgsnis į praktinę įtraukiojo ugdymo kryptingumo raišką mokyklose. Esu tikra, kad jo rezultatai švietimo bendruomenei padės geriau planuotis naujus žingsnius, kaip gerinti ir plėsti įtraukties principo taikymą šalies mokyklose“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Tyrimas atskleidė, kad mokytojai dažniau veikia personalizuodami turinį, jei mokykloje vyrauja pripažinimo, pagarbos ir pagalbos mokiniui kultūra. Tokioje mokykloje mokytojai dažniau ruošdamiesi pamokai parengia skirtingo lygio užduotis, planuoja, kaip įtraukti kiekvieną mokinį, pamokoje kiekvienam suteikia informaciją, ko jis išmoko ir kur reikia tobulėti, mokiniai žino mokymosi tikslus, geba pasakyti kas sunku, paprašyti pagalbos.

Pedagogų vertinimu, didžiausi skirtumai matomi lygių galimybių kiekvienam sudarymo, pasirengimo priimti negalią turinčius mokinius, patyčių situacijos vertinimo, pagalbos mokiniui sistemos veiksmingumo, mokymosi išteklių panaudojimo ugdant mokinius požiūriu. Tėvų manymu, skirtumai tarp mokyklų fiksuojami vertinant tėvų priėmimą ir įtraukimą, dėmesį ir pagalbą vaikui.

Pasak tyrėjų, veikdamos tame pačiame nacionalinės politikos kontekste mokyklos yra skirtinguose pasirengimo įtraukiajam ugdymui ir jo įgyvendinimo etapuose. Reikšmingą įtaką tam turi lyderystė ir vadyba konkrečioje mokykloje. Mokyklose kuriama įtraukiojo ugdymo kultūra ir praktika didina mokinių įsitraukimą į mokymąsi, lemia didesnę jų mokymosi sėkmę. Mokyklose, kuriose mokytojai daugiau taiko suasmeninto mokymosi, universalaus dizaino mokymuisi elementų, daugiau mokinių nurodo, kad patiria mokymosi sėkmę.

Savo nuomonę apie įtraukiojo ugdymo praktiką savo mokykloje pareiškė daugiau nei 14 tūkst. mokinių, 13 tūkst. jų tėvų ir beveik 3 tūkst. pedagogų. Tyrimą atliko Vilniaus universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto edukologai.

Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Medžiaga parengta įgyvendinant ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Pr. Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001). Projekto vykdymo laikotarpis: 2016 m. – 2022 m. 

Elgesio ar/ir  emocijų sutrikimus turintiems mokiniams
Intelekto sutrikimus turintiems mokiniams
Mokiniams, turintiems negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo
Judesio ir padėties bei neurologinius sutrikimus turintiems mokiniams
Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams
Klausos sutrikimą ar kochlearinius implantus turintiems mokiniamas
Įgimtą kurčneregystę turintiems mokiniams
Mokymosi sunkumų turintiems mokiniams
Mokymosi sutrikimų (bendrųjų, specifinių, neverbalinių) turintiems mokiniams
Regos sutrikimą turintiems mokiniams

 

Nevyriausybinė organizacija „Psichikos sveikatos perspektyvos“ pristato pirmą Lietuvoje leidinį

2021-07-09

Leidinys padės kalbėti ir rašyti psichikos sveikatos ir negalios tema atsisakant stigmos, stereotipų bei gerbiant įvairovę –  „Žodžiai yra svarbūs. Kaip etiškai kalbėti ir rašyti apie psichikos sveikatą?“

Viešas kalbėjimas apie psichikos sveikatą paliečia mus visus, nes visi mes gyvenimo eigoje patiriame psichikos sveikatos sunkumų. Manoma, kad bent 1 iš 4 žmonių per gyvenimą patiria psichikos sveikatos sutrikimą, kurį galėtų diagnozuoti gydytojas psichiatras. Tačiau kalbėti apie psichikos sveikatą dauguma pirmiausia išmokome iš nuogirdų ir situacijų, kai prie smilkinio būdavo pasukiojamas pirštas. Seniai žinome mistifikuotus psichiatrijos ligoninių adresus, bet menkai suprantame, kas jose vyksta. Kalba, kurią vis dar vartojame – prisisunkusi stigmos, o psichikos sveikata nepelnytai stereotipiškai siejama su agresija. Toks komunikacinis fonas tiek viešajame diskurse, tiek medijose, tiek privačiame dialoge, gali paskatinti žmonės, turinčius psichikos sveikatos sunkumų, gūžtis, slėptis ir neieškoti pagalbos.

Ne visada pagalvojame, ką iš tikrųjų reiškia tokie žodžiai, kaip „psichas“ ar „daunas“ kasdienėje kalboje, kokią žinią tai neša žmonėms, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų patirties ar negalią, bei jų artimiesiems. Susiduriame su dilemomis, kokius terminus ir žodžių junginius vartoti rašant psichikos sveikatos tema, ar kaip užtikrinti etišką ir pagarbų toną. Komunikuodami psichikos sveikatos tema, mes galime užkirsti kelią atviram pasidalinimui apie savo asmenines patirtis ir kreiptis paramos arba galime padrąsinti ir suteikti paramą.

„Dvidešimt metų veikiame psichikos sveikatos ir žmogaus teisių srityje. Žodžiai, kuriuos naudojame šioje srityje, gali žeisti, o gali ir suteikti paramos, vilties, bendrystės jausmą. Remdamiesi savo ilgamete ekspertine patirtimi, surinkome konkrečius patarimus ir paaiškinimus, kurie leistų žurnalistams, nuomonės formuotojams , sprendimų priėmėjams ir tiesiog visuomenės nariams etiškai, pagarbiai ir, svarbiausia, jautriai kalbėti psichikos sveikatos ir negalios temomis“, – sako nevyriausybinės organizacijos vadovė Karilė Levickaitė.

Kviečiame gerbti įvairovę ir drauge rūpintis, kad visi žmonės jaustųsi gerai mūsų visuomenėje, taip pat dalintis šia žinia ir leidiniu.

Plačiau apie leidinį paskaityti ir jį parsisiųsti galite organizacijos puslapyje: https://perspektyvos.org/zodziai-yra-svarbus/ 

Rūta Drakšaitė

Projektų vadovė / Project manager

+370 690 84827

Psichikos sveikatos perspektyvos / NGO Mental Health Perspectives

www.perspektyvos.org

Žmogaus teisių organizacijų koalicija / Coalition of Human Rights Organisations

www.ztok.lt

 


Skyrelį tvarko Ana Pavilovič-Jančis Informacija atnaujinta 2022-12-20.