Sveikatos ugdymas

2016-10-25 d. patvirtinta SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI BENDROJI PROGRAMA. (Įsigalios nuo 2017-09-01. Įsakymas 2016-10-25-V-941.docx

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI BENDROJI PROGRAMA.2016-10-25-V-941 (1).docx
MOKINIŲ SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI GEBĖJIMŲ RAIDA 2016-10-25-V-941 (2).docx
MOKINIŲ PASIEKIMAITURINIO DĖMENYS 2016-10-25-V-941 (3).docx

(skyrelį tvarko Julija Sinicienė)