Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas

Kviečiame 8-10 klasių mokinius ir jų mokytojus spręsti aukštesniesiems mąstymo gebėjimams ugdyti sukurtas užduotis.

Šios užduotys padės mokiniams ugdyti gebėjimą planuoti, analizuoti, spręsti problemas ir numatyti alternatyvius problemų sprendimo būdus.


Užduotis Ugdymo sode kurti gali ir visi norintys mokytojai.

 

(skyrelį tvarko Aušra Gutauskaitė)