Kinas mokyklai

Kino kelionė „RADVILIADA” – tai naujas lietuviškas filmas, kuriame susitinka dabartis ir viduramžių didikų Lietuva. Europai itin svarbūs, tačiau ne kiekvienam šiuolaikiniam lietuviui žinomi istoriniai faktai pateikti vaidybiniuose epizoduose apie Radvilos Juodojo Reformacijos steigimą LDK bei net dvejus metus trukusią piligriminę Radvilos Našlaitėlio kelionę į Jeruzalę.

 

Dokumentinis filmas „Dėdė Chackelis“ – tai pasakojimas apie kalbininko Chackelio Lemcheno (1904–2001) gyvenimą, jo ištvermės, orumo ir intelekto pergalę prieš genocidą, priespaudą ir asmeninę tragediją. Filme skamba žydų liturginė muzika ir žydų liaudies dainos, rodoma filmuota archyvinė medžiaga, kuri supažindina su įvykiais, lėmusiais Lietuvos ir Europos istoriją bei paties Ch. Lemcheno ir jo šeimos likimą.
Dokumentinis filmas „Raudonieji metai“ sukurtas Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato iniciatyva, įgyvendinant Europos Komisijos remiamos programos „Europa piliečiams“ 4 – ąjį veiksmą „Gyvoji Europos atmintis“. Filmo režisierius – Jonas Ohman. Filmas pasakoja apie trijų Baltijos šalių pirmosios sovietų okupacijos laikotarpį.