Skaitmeninių mokymo priemonių svetainės 5–8 klasėms

Šiose svetainėse esančios skaitmeninės mokymo priemonės yra sukurtos įgyvendinant ES struktūrinių fondų remiamą projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“. Svetainėse pateikti mokymosi objektai skirti ugdyti(s) ne tik dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas. 

Mokymosi objektai yra interaktyvūs. Prie kiekvieno mokymosi objekto pateikiami mokymosi uždaviniai ir patarimai mokiniui. Išnagrinėjęs kiekvienos temos mokymosi objektus ir atlikęs užduotis, mokinys gali įsivertinti, kaip suprato pateiktą medžiagą. Įsivertinti galima naudojantis mokymosi objektui parengtais įsivertinimo teiginiais arba skaitmeniniu „Voratinklio“ įrankiu, pateiktu „Mano“ srities skiltyje „Įsivertinimas“. Atliktas užduotis galima išsaugoti savo kompiuteryje ir nusiųsti mokytojui elektroniniu paštu iš interneto svetainės.

Visose svetainėse rasite metodines rekomendacijais ir vartotojo vadovą.

(skyrelį tvarko Ona Vaščenkienė)