Ugdymo sode saugomos ir naudojamos mokymo priemonės

https://ismaniejirobotai.lt/

„Skaitmeninė mokymo priemonė „Išmanieji robotai“ yra mokomasis žaidimas ir viena iš metodinių priemonių, skirtų pradinių klasių mokinių pasaulio pažinimo gebėjimams ugdyti. Kai kurie matematikos ir lietuvių kalbos gebėjimai šios SMP mokomajame turinyje integruojami kartu su pasaulio pažinimo gebėjimais. Mokiniai šią priemonę gali naudoti savarankiškai arba padedami mokytojo.“

Mobiliosios versijos:

Ugdymo sode yra įkeltos nuorodos į 240 SMP:

(skyrelį tvarko Aušra Gutauskaitė)