Ugdymo sode saugomos ir naudojamos mokymo priemonės

http://smp2014me.ugdome.lt/

„SMP idėja:Skaitmeninės mokymosi priemonės (toliau – SMP) paskirtis – padėti mokiniams siekti programoje numatytų mokymo ir mokymosi tikslų, skatinti mokymosi motyvaciją, aktyvią ir įvairią bei savarankišką mokinio mokymosi veiklą pateikiant įvairias veiklas / užduotis, skirtas

integruotai taikomojo ir kūrybinio pobūdžio mokomajai veiklai: projektavimui, tyrimui, probleminiam mokymui, kūrybinių užduočių sprendimui.“

MO Ugdymo sode:

Dailė

Muzika

Teatras

Šokis

(skyrelį tvarko Aušra Gutauskaitė)