http://smp2014ma.ugdome.lt/

„Mes išsikėlėme uždavinį parengti SMP, kuri ne tik apimtų didžiąją dalį vidurinės mokyklos (11–12 klasių) kurso dalį, bet ir struktūriškai vienodai pateiktų visas temas. Mokytojui nėra nieko blogiau, kaip kiekvieną kartą galvoti, kokie mygtukai ir ką reiškia viename ar kitame MO, ką gausime ir kur nueisime paspaudę vieną ar kitą rodyklę. Žinoma, estetikos mėgėjai gali nusivilti vienodumu ar veiksmų rutina, tačiau išmokyti matematikos žaidžiant ir spėliojant dar niekam nėra pavykę – reikia nepamiršti, kad šita SMP skirta mokyklą baigiantiems mokiniams, kurie už metų kitų išeis į realų, šiuolaikinį, informacinių komunikacinių technologijų persmelktą mokslo, verslo ar darbo pasaulį.

Autorių kolektyvas, vadovaujamas Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos metodikos katedros vedėjo, profesoriaus habil. daktaro Eugenijaus Stankaus ir leidyklos TEV vyriausiasis redaktorius Valdas Vanagas, parengė SMP, skirtą mokytojams ir mokiniams, dirbantiems ir besimokantiems pagal vidurinio ugdymo matematikos programų bendrąjį ir išplėstinį kursus.“

MO Ugdymo sode:


Skyrelį tvarko NŠA komanda