QF ženklo tinklas

Qualité Francophone ženklo CHARTIJA

(Visų, suinteresuotų Lietuvoje skatinti bendradarbiavimą dėl bendro vienijančio tikslo – diegti kokybišką prancūzų kalbos ir/ar nekalbinio dalyko ir prancūzų kalbos mokymą ir mokymąsi, bendras pareiškimas)

Pripažindami stiprėjantį tarptautinį šalių ekonominį ir kultūrinį atvirumą ir vis didėjančią užsienio kalbų mokėjimo svarbą;

Matydami augantį poreikį vis aktyvesnio bendravimo ir bendradarbiavimo tiek Europos Sąjungos aplinkoje, tiek globalioje erdvėje, kuris stiprina poreikį bendrauti viena populiariausių pasaulio kalbų - prancūzų kalba;

Pabrėždami prancūzų kalbos mokymosi svarbą daugiakalbystės plėtojimui, jos teikiamą naudą profesinei ir akademinei karjerai;

Suprasdami, kad siekiant aukštų užsienio kalbų mokėjimo kompetencijų auga integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymosi poreikis;

Siekdami prancūzų kalbos ar integruoto nekalbinio dalyko ir prancūzų kalbos mokymo kokybės

Jungiamės prie QF ženklo PROGRAMOS, prisiimdami Programos PARTNERIO įsipareigojimus – vienytis į tinklą ir bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis ir pavieniais asmenimis dėl bendro vienijančio tikslo – prisidėti prie kokybiško prancūzų kalbos ir/ar prancūzų kalbos ir nekalbinio dalyko plėtojimo Lietuvos mokyklose (ir ugdymo įstaigose?) - Programos DALYVĖSE

Įsipareigojame bendrą veiklą grįsti bendro kokybės siekio, partnerystės ir atviro bendradarbiavimo principais.

(skyrelį tvarko Aušra Gutauskaitė)