QF ženklo tinklas

Kokybiško frankofoninio ugdymo (pranc. Qualite Francophone, toliau – QF)  programa – tai bendras pareiškimas ir įsipareigojimas:

 • diegti arba prisidėti prie kokybiško prancūzų kalbos, integruoto dalyko ir prancūzų kalbos mokymosi;
 • jungtis prie QF programos:
  • kaip dalyvis (bendrojo ugdymo programas įgyvendinančios mokyklos, kuriose mokoma prancūzų kalbos ir / arba siekiančios įdiegti integruotą dalyko ir prancūzų kalbos mokymą (pranc. EMILE),
  • kaip partneris (institucijos, pvz., ŠMM, PI, įmonės, universitetai ir kt.).

QF programa kelia du tikslus:

 • suburti mokyklas, kuriose veikia prancūzų kalbos klasės ir vyksta integruotas dalyko ir prancūzų kalbos mokymas (EMILE) arba siekiančias jį įdiegti, į tinklą QF ženklui gauti,
 • suteikti QF ženklą mokykloms, kurios atitinka šį ženklą apibrėžiančius rodiklius.

Bendradarbiavimas įgyvendinant QF programą grįstas bendro frankofoninio ugdymo kokybės siekio, partnerystės ir atviro bendradarbiavimo principais.

QF programą koordinuoja Ugdymo plėtotės centras.


QF programos organizavimo etapai:

1. Jungimasis prie chartijos (virtualiai) (dalyviai, partneriai).

2. Veiklų numatymas ir realizavimas gerinant frankofoninio ugdymo kokybę pagal mokyklų pateiktą poreikį ir bendrą kontekstą:

 • prancūzų kalbos mokymas;
 • mokymai mokyklų komandoms, siekiant tobulinti integruotą dalyko ir prancūzų kalbos mokymą;
 • gerosios patirties sklaida ir taikymas;
 • mokyklų ugdymo plano, neformalaus ugdymo plano rengimas;
 • EMILE modulių rengimas.

3. Kvietimas mokykloms teikti paraišką gauti QF ženklą; paraiškų vertinimas ir QF ženklo komisijos sprendimo paskelbimas:

 •  mokyklų  įsivertinamas;
 • paraiškų teikimas siekiant  QF ženklo (pagal kriterijus);
 • QF ženklo suteikimas  ir  QF ženklą turinčių mokyklų  palaikymas.

 

 

Atnaujinta 2018-03-19

(skyrelį tvarko Aušra Gutauskaitė)