STEAM tinklo ugdymo įstaigos:

Akmenės r. Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Gintarėlis“, veiklų koordinatorė – Leta Numsėdienė, el. paštas: lenumse@gmail.com

Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla, veiklų koordinatorė – Vaida Lydienė, el. paštas: vaida.lydiene@gmail.com

Akmenės r. Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kregždutė“, veiklų koordinatorė – Aušra Jankaitienė, el. paštas: jankaitieneausra@gmail.com

Alytaus Jotvingių gimnazija

Alytaus Panemunės progimnazija, veiklų koordinatorė – Giedrė Romaškienė, el. paštas: direktore@panemune.alytus.lm.lt  

Alytaus Putinų gimnazija, veiklų koordinatorė – Daiva Sabaliauskienė, el. paštas: direktore@putinai.alytus.lm.lt

Alytaus Šaltinių progimnazija

Anykščių Jono Biliūno gimnazija

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“, veiklų koordinatorė – Ramunė Čigienė, el. paštas: rcigiene@gmail.com

Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, veiklų koordinatorė – Rasa Jusčienė, el. paštas: direktore@gargzduazuoliukas.lt

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Bitutė“, veiklų koordinatorė – Erika Orlauskienė, el. paštas: erika.orlauskiene@gmail.com

Juodšilių „Šilo“ gimnazija

Kauno jėzuitų gimnazija

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla

Kauno lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, veiklų koordinatorė – Loreta Spranaitienė, el. paštas: loreta.azuoliukas@gmail.com

Kauno lopšelis-darželis „Tukas“,  veiklų koordinatorė – Sonata Lažauninkienė, el. paštas: direktore@darzelistukas.lt

Kauno lopšelis-darželis „Vaivorykštė“, veiklų koordinatorė – Rasa Ratkevičienė, el. paštas: ugdymas@vaivorykste.kaunas.lm.lt

Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“, veiklų koordinatorius – Rolandas Bulotas, el. paštas: rbulotas@gmail.com

Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis „Vyturėlis“, veiklų koordinatorė – Ligita Kasiukevičienė, el. paštas: ligitakasiukeviciene@gmail.com

Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla, veiklų koordinatorė – Zita Dzedulionienė, el. paštas: zitadzedulioniene@gmail.com

Kauno „Santaros“ gimnazija, veiklų koordinatorė – Deimantė Karaliūtė, el. paštas: santarosgimnazijadeima@gmail.com

Kauno Simono Daukanto progimnazija, veiklų koordinatorė – Laimutė Leonavičienė, el. paštas: laima54@gmail.com

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija

Kauno šv. Kazimiero progimnazija, veiklų koordinatorius – Olivijus Spitrys, el. paštas: olivijus@gmail.com

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, veiklų koordinatorė – Aritonė Plungienė, el. paštas: aritonep@yahoo.com

Kauno tvirtovės VII fortas (VšĮ „Karo paveldo centras“), veiklų koordinatorė – Viltė Antanavičiūtė, el. paštas: antanaviciute.vilte@gmail.com

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija

Kėdainių šviesioji gimnazija, veiklų koordinatorė – Asta Krasauskienė, el. paštas: a.krasauskiene@sviesioji.lt

Kėdainių lopšelis-darželis „Vaikystė“, veiklų koordinatorė – Alma Sungailienė, el. paštas: alma.sungailiene@gmail.com

Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“, veiklų koordinatorė – Danutė Navajauskienė, el. paštas: pavaduotoja.obelele@gmail.com

VšĮ „Pažinimo taku“, veiklų koordinatorė – Sandra Kavaliauskienė, el. paštas: pazinimo.taku@gmail.com

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija, veiklų koordinatorė – Daiva Plungienė, el. paštas: pdaivap@gmail.com

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija, veiklų koordinatorė – Lina Stancelienė, el. paštas: lina.stanceliene@gmail.com

Klaipėdos Litorinos mokykla, veiklų koordinatorė – Sigita Koroliovė, el. paštas: kudariene@gmail.com

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pumpurėlis“, veiklų koordinatorė – Dalia Jonaitienė, el. paštas: pavaduotojapumpurelis@gmail.com

Klaipėdos Sendvario progimnazija

Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, veiklų koordinatorė – Diana Bakstienė, el. paštas: pavazuoliukas@gmail.com

Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“, veiklų koordinatorė – Vida Petrauskienė, el. paštas: pavaduotoja@zibute.kretinga.lm.lt

Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla, veiklų koordinatorė – Rasa Šlekienė, el. paštas: kolegeras@gmail.com

Marijampolės lopšelis-darželis „Rasa“, veiklų koordinatorė – Jurgita Dockevičienė, el. paštas: jurgita.docke@gmail.com

Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė“, veiklų koordinatorė  – Rima Skrinskienė el.paštas: skrinskiener@gmail.com

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija, veiklų koordinatorė – Lena Krigelienė, el. paštas: krilena@gmail.com

Mažeikių Pavasario pagrindinė mokykla

Molėtų progimnazija

Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija

Panevėžio lopšelis-darželis „Dobilas“, veiklų koordinatorė – Lina Bareikienė el. paštas: linossska@gmail.com

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Panevėžio r. Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“

Panevėžio r. Ramygalos lopšelis-darželis „Gandriukas“, veiklų koordinatorė – Laimutė Rasalskienė, el. paštas: laimute.rasalskiene@gmail.com

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija

Plungės „Saulės“ gimnazija, veiklų koordinatorius – Algimantas Budrys, el. paštas: plusaugim@gmail.com

Prienų r. Jiezno gimnazija

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija

Raseinių Šaltinio progimnazija

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija, veiklų koordinatorė – Jolanta Jonaitienė, el. paštas: jolanta.jonaitiene@vssg.lt

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, veiklų koordinatorė – Rita Mauricienė, el. paštas: rita@rvg.lt

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija

Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“

Rokiškio mokykla-darželis „Ąžuoliukas“, veiklų koordinatorės – Loreta Sagaitienė, el. paštas: snailove88@gmail.com, Toma Pikūnienė, el. paštas tomavitkauskaite@gmail.com

Skuodo r. Mosėdžio gimnazija, veiklų koordinatorė – Audronė Šverienė, el. paštas: audraaudrine@gmail.com

Šakių lopšelis-darželis „Berželis“

Šiaulių Dainų progimnazija, veiklų koordinatorė – Daiva Ūsaitė, el. paštas: daiva.usaite@dainai.lt 

Šiaulių Didždvario gimnazija, veiklų koordinatorė – Romualda Pupinytė, el. paštas: roma@dg.su.lt

Šiaulių Gegužių progimnazija, veiklų koordinatorė – Rasa Balčiūnienė, el. paštas: rasa.balciuniene@geguziai.lt

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Šiaulių Gytarių progimnazija, veiklų koordinatorė – Irma Bartkevičienė, el. paštas: irmarasciute@gmail.com

Šiaulių lopšelis-darželis „Auksinis raktelis", veiklų koordinatorė – Jūratė Petrauskienė, el. paštas: pavaduotoja.auksinisraktelis@smail.lt

Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, veiklų koordinatorė – Laima Poškuvienė, el. paštas: poskuviene@gmail.com

Šiaulių lopšelis-darželis „Bangelė“

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“

Šiaulių lopšelis-darželis „Bitė“

Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“

Šiaulių lopšelis-darželis „Dainelė“, veiklų koordinatorė – Aldona Švambarienė, el. paštas: aldonasv525@gmail.com

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“, veiklų koordinatorė – Lina Ratkevičienė, el. paštas: lina.ratkeviciene@sdrugelis.lt

Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“, veiklų koordinatorė – Roberta Jankūnienė, el.paštas: roberta.jankuniene@gmail.com

Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“, veiklų koordinatorė – Rūta Gedvilienė, el. paštas: ruta.parnarauskaite@gmail.com

Šiaulių lopšelis-darželis „Gintarėlis“, veiklų koordinatorė – Regina Kavaliauskienė, el. paštas: misiunieneregina@gmail.com

Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“, veiklų koordinatorė – Dalia Zemlerienė, el. paštas: dalia.zemleriene@gmail.com

Šiaulių lopšelis-darželis „Klevelis“, veiklų koordinatorė – Danguolė Žebelienė, el. paštas: danguole.zebeliene@gmail.com

Šiaulių lopšelis-darželis „Kregždutė“, veiklų koordinatorė – Jolanta Kazlauskienė, el. paštas: jolantaka40@gmail.com

Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“, veiklų koordinatorė – Laura Bajoriūnė, el. paštas: laura850630@gmail.com

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“, veiklų koordinatorė – Indra Jankevičienė, el. paštas: indrejan124@gmail.com

Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“, veiklų koordinatorė – Alvyda Vaškevičienė, el. paštas: ugdymas.rugiagele@gmail.com

Šiaulių lopšelis-darželis „Trys nykštukai“, veiklų koordinatorė – Eglė Galkauskienė, el. paštas: darzelistrysnykstukai@gmail.com

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“, veiklų koordinatorė – Reda Ponelienė, el. paštas: rponeliene@gmail.com

Šiaulių lopšelis-darželis „Voveraitė“, veiklų koordinatorė – Silva Seliukienė, el. paštas: s.seliukiene@splius.lt

Šiaulių lopšelis-darželis „Žiburėlis“, veiklų koordinatorė – Lina Drazdovienė, el. paštas: pavaduotojaziburelis@gmail.com

Šiaulių lopšelis-darželis „Žibutė“, veiklų koordinatorė – Rima Vernienė, el. paštas: darzeliszibute@yahoo.com

Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“, veiklų koordinatorė – Ernesta Petrauskienė, el. paštas: zilvitis.pavaduotoja@gmail.com

Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“, veiklų koordinatorė – Sigita Saviščevienė, el. paštas: direktore@darzelis.lt

Šiaulių lopšelis-darželis „Žirniukas“, veiklų koordinatorė – Laima Tiepelienė, el. paštas: d.zirniukas@gmail.com

Šiaulių Petro Avižonio regos centras, veiklų koordinatorė – Jurgita Kvietkauskienė, el. paštas: regoscentras@parc.lt

Šiaulių Ragainės progimnazija, veiklų koordinatorė – Ingrida Donielienė, el. paštas: ingrida.donieliene@ragainesprogimnazija.lt

Šiaulių „Rasos“ progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius, veiklų koordinatorė – Eglė Matienė, el. paštas: ikimokyklinis@rasosp.lt 

Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, veiklų koordinatorė – Lina Kneižienė, el. paštas: linakneiziene@gmail.com

Šiaulių „Romuvos“ progimnazija, veiklų koordinatorė – Sonata Puidokienė, el. paštas: puidokiene.sonata@romuvospm.lt

Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla, veiklų koordinatorė – Nijolė Kadytė, el. paštas: 6nijole2@gmail.com

Šiaulių „Santarvės“ gimnazija, veiklų koordinatorė – Irina Kušleikienė, el. paštas: irina.kusleikiene@santarves.lt

Šiaulių Simono Daukanto gimnazija

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija, veiklų koordinatorė – Alma Balčienė, el. paštas: alma.balciene@gmail.com

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, veiklų koordinatorė – Stasė Vaškūnienė, el. paštas: stase.vaskuniene@lsg.lt

Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija, veiklų koordinatorė – Rasa Kolesnikovienė, el. paštas: ugdymas@basanavicius.ukmerge.lm.lt

Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius“

Trakų lopšelis-darželis „Ežerėlis“, veiklų koordinatorė – Audronė Ustilienė, el. paštas: ezerelisd@gmail.com

Utenos Adolfo Šapokos gimnazija, veiklų koordinatorė – Alvyda Ambraškienė, el. paštas: alvyda.a@gmail.com

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, veiklų koordinatorė – Skaistė Kudžmaitė, el. paštas: skaiste01@gmail.com

Vilniaus Antakalnio gimnazija

Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus

Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos licėjus

Vilniaus licėjus, veiklų koordinatorė – Jolita Milaknienė, el. paštas: jolita.milakniene@licejus.lt

Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“, veiklų koordinatorė – Božena Luneckienė, el. paštas: b.luneckiene@gmail.com

Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“, veiklų koordinatorius – Sergejus Neifachas, el. paštas: sergejus_neifachas@yahoo.com

Vilniaus lopšelis-darželis „Sadutė“, veiklų koordinatorė – Jelena Vildžiūnienė, el. paštas: elenut.v@gmail.com

Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“, veiklų koordinatorė – Audronė Markevičienė, el. paštas: markeviciene.audra@gmail.com

Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija

VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus, veiklų koordinatorė – Jovita Ponomariovienė, el. paštas: info@vitlicejus.lt

Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija, veiklų koordinatorė – Snieguolė Bagočienė, el. paštas: snieguoleb@gmail.com

Vilniaus Vasilijaus Kačalovo gimnazija, veiklų koordinatorė – Galina Chijen, el. paštas: galinachijen@yahoo.com

Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla

Pažinimo medis, veiklų koordinatorius – Dalia Trapinskienė, el. paštas: dalia@pazinimo-medis.lt 

UAB Karalienės Mortos mokykla

Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija, veiklų koordinatorė – Miglė Bulovienė, el. paštas: migle.buloviene@vgvp.lt

Pastaba: įstaigų STEAM veiklų koordinatoriai paskelbti gavus jų sutikimą skelbti asmens duomenis – vardą, pavardę ir el. pašto adresą.


Skyrelį tvarko Ona Vaščenkienė Informacija atnaujinta 2023-09-05.