Lietuvos aktualijos: ką manai?

Idėja trumpai

Ugdymo plėtotės centras (UPC) kartus su partneriais rengia mokykloms transliacijų internetu ciklą.Transliacijų tikslas padėti  mokytojams drauge su mokiniais ugdymo procese:
  • aptarti svarbias Lietuvos ir pasaulio aktualijas;
  • gaunamą informaciją susieti su kasdienio gyvenimo realijomis;
  • spręsti piliečiui ir valstybei svarbius klausimus.
Tikimės, kad ši iniciatyva paskatins mokytojus ir mokinius:
  • domėtis aktualiomis Lietuvos ir pasaulio visuomenės socialinėmis, kultūrinėmis, ekonominėmis ir politinėmis aktualijomis, probleminių klausimų sprendimų paieškomis;
  • ugdytis gebėjimus kritiškai vertinti įvairius informacijos šaltinius, drąsiai diskutuoti ir išsakyti savo poziciją įvairiais aktualiais klausimais.

(skyrelį tvarko Ginta Orintienė)