Tyrimai

Švietimo tyrimai   Švietimo problemos analizės   Mokslo straipsniai švietimo tyrimų klausimais   

ŠVIETIMO TYRIMAI

      Pateikiami Ugdymo plėtotės centro, kitų institucijų atlikti švietimo tyrimai (ataskaitos, mokslo studijos, apžvalgos ir kt.), kuriuose nagrinėjami bendrojo ugdymo mokyklos ugdymo turinio kokybės, jo įgyvendinimo, vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir kiti aktualūs švietimo klausimai. Informacija pateikiama apie 2004–2016 m. atliktus švietimo tyrimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skyrelį tvarko Jelena Žilinska)