Ugdymas kitose erdvėse

Mokymosi aplinkos – tai edukacinę vertę turinčios žmonių gyvenimo bei veiklos erdvės, įgalinančios individo asmeninį tobulėjimą, realizuojamą per mokymosi pastangas (Jucevičienė, 2001). Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai numato dalį ugdymo proceso organizuoti ne pamokų forma, už mokyklos ribų: muziejuose, meno galerijose, gamtoje, lankytinose istorinėse vietose, saugomų teritorijų lankytojų centruose, įvairiose įstaigose, organizacijose ir kitose mokymuisi tinkamose erdvėse. Pasibaigus mokymo procesui mokyklose, prasidės vasaros stovyklų metas, tad kviečiame kartu su vaikais keliauti muziejų ir gyvos gamtos keliais!

 

Mokytojo TV apie kitokias mokymosi aplinkas

Siūlome įsijungti Mokytojo TV mokytojotv.upc.smm.lt ir peržiūrėti įvairią filmuotą medžiagą apie tai, ką mano švietimo ekspertai apie mokymosi aplinkas, kaip organizuoti ekskursiją ar pamoką muziejuje, kaip ugdyti vaikų kūrybingumą  ir kt.

 

Ekskursijos organizavimas (1 filmukas)  

Netradicinės mokymosi aplinkos (3 filmukai) 

Pamoka muziejuje (6 filmukai) 

Tiriamoji veikla (1 filmukas) 

Muziejai ir bibliotekos kaip įtraukiančios mokymosi erdvės (4 filmukai) 

 

(skyrelį tvarko Rasa Jančiauskaitė)