Vadovėliai

Šiame skyrelyje pateikiamos naujienos vadovėlių ir mokymo priemonių autoriams, leidėjams, vertintojams ir mokytojams.


 

Kviečiame svarstyti Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo projektą. 

Siūlymus ir pastabas siųskite iki 2017 m. lapkričio 17 d. adresu edita.sedereviciute@upc.smm.lt

 


Susitikimo su leidėjais susitarimai  (2017 02 08)

 


Šiuo metu Ugdymo plėtotės centre vertinami vadovėliai

Eilės Nr.

Vadovėlio pavadinimas

Klasė

Autoriai

Leidykla

1.

„Literatūra. 6 klasė“

6

J. Dzikaitė, D. Eigminienė, S. Eitminavičius, D. Kuolys, A. Martišiūtė-Linartienė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

2.

„Literatūra. 8 klasė“

8

J. Dzikaitė, D. Eigminienė, D. Kuolys, A. Martišiūtė-Linartienė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

3.

„Literatūra. 10 klasė“

10

D. Dilytė, J. Dzikaitė, D. Eigminienė, D. Kuolys, A. Martišiūtė-Linartienė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

4.

„Skaitiniai 9 klasei“

9

D. Eigminienė, A. Karaliūtė, A. Martišiūtė-Linartienė ir kt.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

5.

„Literatūra 7 klasei“

7

J. Dzikaitė, D. Kuolys, A. Martišiūtė-Linartienė, J. Sadauskienė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

6.

„Lietuvių kalba. Vadovėlis 6 klasei“

6

I. Smetonienė

UAB „Baltų lankų" vadovėliai“

7.

„Lietuvių kalba. Vadovėlis 10 klasei“

10

J. Džežulskienė

UAB „Baltų lankų" vadovėliai“

8.

„Kūno kultūra. Vadovėlis 2 klasei “

2

L. Buliuolienė, L.Daukšaitė, Š.Klizas, I.Klizienė

UAB „Šviesa“

 

2017 m. Ugdymo plėtotės centre įvertinti ir tinkami naudoti ugdymo procese vadovėliai

Eilės Nr.

Vadovėlio pavadinimas

Klasė

Autoriai

Leidykla

1.

 „Lietuvių kalba 2 klasei“, serija "Taip!"

2

V. Dailidėnienė, D. Jakavonytė-Staškuvienė, N. Kasperavičienė

UAB „Šviesa“

2.

„Skaitiniai 5 klasei“

5

S. Eitminavičius, D. Nefienė, J. Sadauskienė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

3.

„Literatūra 6 klasei“, serija „Atrask"

6

A.Gustaitienė, Ž. Meškėlienė, E. Nachajienė, V. Truskauskienė

UAB „Šviesa“

4.

„Lietuvių kalba 6“, serija „Atrask"

6

A. Kibildienė, A. Janickienė, I. Visockienė

UAB „Šviesa“

5.

„Literatūra 7 klasei“

7

L. Misiuvienė, J. Šalomskienė ir D. Švažienė

UAB „Šviesa“

6.

„Literatūra 9 klasei“, serija  „Era"

9

V. Dumčiuvienė ir V. Dulevičienė

UAB „Šviesa“

7.

„Literatūra. Vadovėlis 9 klasei“

9

I. Kanišauskaitė, N. Šervenikaitė, A. Avčininkas ir S. Žukas

UAB „Baltų lankų" vadovėliai“

8.

„Lietuvių kalba. Vadovėlis 9 klasei“

9

J. Džežulskienė

UAB „Baltų lankų" vadovėliai“

9

„Geografija 8 klasei", serija „Atrask"

8

G. Varanavičienė, R. Krušinskienė, dr. S. Šabanovas ir I. Sakalauskienė

UAB „Šviesa“

10.

„Istorija 8 klasei", serija „Atrask"

8

prof.R.Petrauskas, doc.dr. E. Saviščevas, lekt.dr. V. Volungevičius ir L. Kostiukovienė ir G. Kaškelis

UAB „Šviesa“

11.

„Matematika 1 klasei“, serija „Taip!“

1

R. Rimšelienė, A. Kavaliauskienė, L. Vilčinskas

UAB „Šviesa“

12.

„Matematika. Vadovėlis 6 klasei“, serija „Atrask“

6

A. Ališauskas, M. Arefjeva, O. Janušaitienė, L. Daukšytė-Koncevičienė

UAB „Šviesa“

13.

„Matematika. Išplėstinis kursas. Vadovėlis 12 klasei", serija „Tempus“

12

V.Dabrišienė, M.M. Vosylienė, A. Apynis, I.Knyzelienė, E. Tumėnaitė,  V. Šileikienė

UAB „Šviesa“

14.

 „Privet 2“ rusų kalbos vadovėlis (II-oji užsienio kalba)

6

M. Puzaitė, L. Šernienė

UAB „Presvika“

 

2016 m. Ugdymo plėtotės centre įvertinti ir tinkami naudoti ugdymo procese vadovėliai

Eilės Nr.

Vadovėlio pavadinimas

Klasė

Autoriai

Leidykla

1.

„Matematika 5“, serija „Atrask“

5

A. Ališauskas, O. Janušaitienė, M. Arefjeva, L. Daukšytė-Koncevičienė,

UAB „Šviesa“

2.

 „Matematika 11 klasei. Išplėstinis kursas“, serija „Tempus“

11

V. Dabrišienė, A. Apynis, A. Ūsienė, J. Zalubienė, R. Greičiūtė, M. Marija Vosylienė

UAB „Šviesa“

3.

 „Lietuvių kalba. Vadovėlis 1 klasei“, serija „TAIP!”

1

V. Dailidėnienė, D. Jakavonytė-Staškuvienė, N. Kasperavičienė

UAB „Šviesa“

4.

 „Lietuvių kalba 5 klasei“, serija „Atrask“ 

5

A. Kibildienė, A. Leskauskaitė, I. Visockienė

UAB „Šviesa“

5.

„Literatūra 5 klasei“

5

A. Gustaitienė, Ž. Meškėlienė, V. Naudužienė, V. Truskauskienė

UAB „Šviesa“

6.

„Literatūra. Vadovėlis 5 klasei“

5

G. Notrimaitė-Muzikevičienė, I. Gresienė, S. Žukas

UAB „Baltų lankų" vadovėliai“

7.

„Lietuvių kalba. Vadovėlis 5 klasei“

5

I. Smetonienė

UAB „Baltų lankų" vadovėliai“

8.

„Privet 1“ rusų kalbos vadovėlis (II-oji užsienio kalba)

5-6

M. Puzaitė, L. Šernienė

leidykla „Presvika“

9.

„Istorija 7 klasei“, serija „Atrask“

7

E. Jovaiša, A. Kučinskienė, N. Juchnevičienė, K. Petrauskis, K. Vilkelienė, A. Čiurlionis, B. Čiegienė

UAB „Šviesa“

10.

„Geografija 7 klasei“, serija „Atrask“

7

G. Kynė, T. Ubartas, S. Šabanovas, L. Barauskienė

UAB „Šviesa“

11.

„Kūno kultūra. Vadovėlis 1 klasei“

1

Š. Klizas, I. Klizienė, R. Gruodytė-Račienė, L. Buliuolienė, L. Daukšaitė

UAB „Šviesa“

12.

„Ekonomika ir verslumas 11–12 klasėms“

11-12

R. Kuodis, D. Strielkūnienė, D. Bareikienė, I. Niuniavaitė ir R. Juodviršienė

VŠĮ „Lietuvos Junior Achievement“

                                                                                                                                                                                                                      Informacija atnaujinta 2017-10-17

 


Pasitarimas „Vadovėlių turinio vertinimas“

 

Ugdymo plėtotės centre 2017 m. balandžio 11 d. įvyko pasitarimas dėl vadovėlių turinio vertinimo, skirtas bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojams. Pasitarime buvo išsakytos įžvalgos ir siūlymai dėl vadovėlių turinio vertinimo. Vertintojai susipažino su vadovėlių turinio vertinimo aplinka informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“.

 


Seminaras „Skaitymo gebėjimų ugdymo užduotys skirtingų dalykų vadovėliuose“

 

Ugdymo plėtotės centre 2016 metų gruodžio 14 d. įvyko seminaras „Skaitymo gebėjimų ugdymo užduotys skirtingų dalykų vadovėliuose“, skirtas bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių autoriams ir vertintojams. Seminarą organizavo ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyrius.

Renginio tikslas - aktualizuoti skaitymo gebėjimų ugdymo svarbą ir aptarti skaitymo gebėjimų ugdymo užduotis vadovėliuose.

Pranešimą skaitė ir praktiniam darbui vadovavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjo pavaduotoja Dr. Rita Dukynaitė. Pradinio ir pagrindinio ugdymo skirtingų dalykų vadovėliuose buvo analizuojamos užduotys pagal numatytus aspektus. Vadovėlio autoriai ir vertintojai, suskirstę pagal ugdymo sritis, išsiaiškino, kokių reikalavimų reikia paisyti rengiant ir vertinant tam tikro dalyko užduotys vadovėliuose.

  

 

Skaitymo gebėjimai: IEA PIRLS ir OECD PISA tyrimai (Dr. Rita Dukynaitė)

Pazyma dėl dalyvavimo seminare 2016-12-14

 

Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyrius

 


Vadovėlių turinio vertinimas 2016 metais

 

2016 m. rugsėjo 29 d. Ugdymo plėtotės centre vyko diskusija, skirta vadovėlių turinio vertinimui 2016 metais. Į susirinkimą atvyko Kauno „Žiburio“ mokyklos, Vilniaus Gabijos, Birštono, Elektrėnų „Versmės“, Vilniaus Žirmūnų, Trakų r. Rūdiškių gimnazijų, UAB „Šviesa“, „Baltų lankų“, UAB „Ugda“, LR švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Lietuvos edukologijos universiteto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atstovai.

Susitikimo tikslas buvo aptarti vadovėlių turinio vertinimą ir diskutuoti, kaip galima būtų jį patobulinti. 2016 m. buvo atnaujintos vadovėlių turinio vertinimo procedūros – nuo šiol vadovėlį vertina trys vertintojai (iki šiol vadovėlį vertindavo tik vienas vertintojas). Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus vedėja Edita Sederevičiūtė apžvelgė vadovėlių turinio vertinimo statistiką ir pristatė klausimus konstruktyviai diskusijai.

Per diskusiją buvo apžvelgtos dažniausiai vadovėlių vertintojų aptinkamos klaidos, vertinimo kriterijai ir pats vadovėlių vertinimo procesas iš skirtingų pozicijų: leidyklos, vertintojų ir Ugdymo plėtotės centro kaip kuruojančio vadovėlių vertinimą.

Diskusijos dalyviai sutiko, kad svarbiausias juos vienijantis tikslas – vadovėliai be klaidų. Buvo nuspręsta, vertinant lietuvių kalbos vadovėlius, bendradarbiauti su Valstybine lietuvių kalbos komisija, taip pat, atsižvelgiant į išsakytus siūlymus, koreguoti vadovėlių vertinimo kriterijus ir parengti jų aprašus.

Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyrius


 

Seminaras „Lyčių stereotipai vadovėliuose ir jų galimas poveikis“

Ugdymo plėtotės centro Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyrius 2016 metų vasario 24 dieną suorganizavo seminarą „Lyčių stereotipai vadovėliuose ir jų galimas poveikis“, skirtą bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių autoriams ir leidėjams.

Renginio tikslas buvo kartu su dalyviais aptarti lyčių stereotipus vadovėlių medžiagoje: išmokti juos atpažinti, išlaikyti proporcijas, atvaizduojant lytis ir vengiant stereotipų.

Pranešimą skaitė ir praktiniam darbui „Lyčių stereotipai vadovėliuose: kaip atpažinti ir suprasti“ vadovavo Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro lektorė dr. Lijana Stundžė.

Apie stereotipus medijose kalbėjo ir projekto „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ metodinę medžiagą pristatė Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus specialistė Rasa Jančiauskaitė.

    

 

  


Seminaras „Lyčių vaidmenys ir stereotipai“

2015 m. lapkričio 10 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko seminaras „Lyčių vaidmenys ir stereotipai“, organizuotas Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyriaus kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Renginys buvo skirtas bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojams. Jo tikslas buvo dalyvius supažindinti su lygias galimybes užtikrinančiais teisės aktais, kad gebėtų atpažinti stereotipus vadovėliuose. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbuotojai pasidalijo įžvalgomis apie lygių galimybių užtikrinimą teisės aktuose, pažeidimų atvejus praktikoje bei lygių galimybių principo įgyvendinimo svarbą. Renginio dalyvius pasveikino ir asmenine patirtimi pasidalijo Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėjas viešiesiems ryšiams Valdas Dambrava gvildeno viešumo svarbą įgyvendinant lygias galimybes bei kovojant su stereotipais, diskriminacinio pobūdžio reklamas, lygių galimybių užtikrinimą teisės aktuose, pažeidimų atvejus praktikoje ir lygių galimybių principo įgyvendinimo sklaidos svarbą. Patarėjas viešiesiems ryšiams pateikė pavyzdžių iš skelbimų, reklamų, straipsnių, socialinių tinklų Lietuvoje ir kitose šalyse.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėjas Vytis Muliuolis nagrinėjo lygių galimybių užtikrinimą teisės aktuose, pažeidimų atvejus praktikoje ir galimus žmogaus teisių pažeidimo atvejus dėl įvairių tapatybės požymių: galimas priežastis ir nevienodo traktavimo pasekmes. Patarėjas taip pat atsakė į bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojams kilusius klausimus.

 

 

 

 

 

Kitų renginių medžiaga:

Seminaras „Švietimo tyrimų rezultatai ir vadovėlių tobulinimo gairės“, 2013 m. vasario 26 d.
Seminaras „Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių kokybės aspektai“, 2012 m. gruodžio 7 d.
Seminaras „Švietimo tyrimų rezultatai ir vadovėlių tobulinimo gairės“, 2011 m. gegužės 26 d.
Seminaras „Vadovėlių turinio vertinimo apžvalga: privalumai ir rekomendacijos“, 2010 m. gruodžio 1 d.
Vadovėlių turinio vertintojams skirtų mokymų medžiaga
 

 

(skyrelį tvarko Jelena Žilinska)