Vadovėliai

Šiame skyrelyje pateikiamos naujienos vadovėlių ir mokymo priemonių autoriams, vertintojams, mokytojams ir leidėjams.


 

Susitikimo su leidėjais susitarimai  (2017 02 08)

 


Šiuo metu Ugdymo plėtotės centre yra vertinami vadovėliai

 

 1. Literatūros vadovėlis 7 klasei „Skaitiniai 7 klasei“, autoriai – J. Dzikaitė, D. Kuolys, A. Martišiūtė-Linartienė, J. Sadauskienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (II).

 2. Literatūros vadovėlis 9 klasei „Skaitiniai 9 klasei“, autoriai – D. Eigminienė, A. Karaliūtė, A. Martišiūtė-Linartienė ir kt., Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (II).

 3. Rusų kaip antrosios užsienio kalbos vadovėlis 6 klasei „Privet 2“, autoriai – M. Puzaitė, L. Šernienė, leidykla „Presvika“.

 

2017 m. Ugdymo plėtotės centre įvertinti vadovėliai

 

 1. Matematikos vadovėlis „Matematika 1 klasei“ (serija „Taip!“), autoriai – R. Rimšelienė, A. Kavaliauskienė, L. Vilčinskas, leidykla „Šviesa“ (II).

 2. Lietuvių kalbos vadovėlis  2 klasei  „Lietuvių kalba 2 klasei“ (serija "Taip!"), autoriai – V. Dailidėnienė, D. Jakavonytė-Staškuvienė, N. Kasperavičienė, leidykla „Šviesa“.

 3. Literatūros vadovėlis 5 klasei „Skaitiniai 5 klasei“, autoriai – S. Eitminavičius, D. Nefienė, J. Sadauskienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

 4. Literatūros vadovėlis 6 klasei „Literatūra 6“, (serija „Atrask") autoriai – A.Gustaitienė, Ž. Meškėlienė, E. Nachajienė, V. Truskauskienė, leidykla „Šviesa“.

 5. Lietuvių kalbos vadovėlis 6 klasei „Lietuvių kalba 6“, (serija „Atrask") autoriai – A. Kibildienė, A. Janickienė, I. Visockienė, leidykla „Šviesa“.

 6. Literatūros vadovėlis 7 klasei „Literatūra 7“, autoriai – L. Misiuvienė, J. Šalomskienė ir D. Švažienė, leidykla „Šviesa“.

 7. Literatūros vadovėlis 9 klasei „Literatūra 9“, (serija  „Era") autoriai – V. Dumčiuvienė ir V. Dulevičienė, leidykla „Šviesa“.

 8. Literatūros vadovėlis 9 klasei „Literatūra. Vadovėlis 9 klasei“, autoriai – I. Kanišauskaitė, N. Šervenikaitė, A. Avčininkas ir S. Žukas, UAB „Baltų lankų" vadovėliai“.

 9. Lietuvių kalbos vadovėlis 9 klasei „Lietuvių kalba. Vadovėlis 9 klasei“, autoriai – J. Džežulskienė,UAB „Baltų lankų" vadovėliai“.

 10. Geografijos vadovėlis 8 klasei  „Geografija 8", (serija „Atrask") autoriai – G. Varanavičienė, R. Krušinskienė, dr. S. Šabanovas ir I. Sakalauskienė,  leidykla „Šviesa“.

 11. Istorijos vadovėlis 8 klasei „Istorija 8", (serija „Atrask") autoriai – prof.R.Petrauskas, doc.dr. E. Saviščevas, lekt.dr. V. Volungevičius ir L. Kostiukovienė ir G. Kaškelis,  leidykla „Šviesa“.

 12. Matematikos vadovėlis „Matematika. Vadovėlis 6 klasei“ (serija „Atrask“), autoriai – A. Ališauskas, M. Arefjeva, O. Janušaitienė, L. Daukšytė-Koncevičienė, leidykla „Šviesa“.

 13. Matematikos vadovėlis 12 klasei „Matematika. Išplėstinis kursas. Vadovėlis 12 klasei" (serija „Tempus“), autoriai – V.Dabrišienė, M.M. Vosylienė, A. Apynis, I.Knyzelienė, E. Tumėnaitė,  V. Šileikienė, leidykla „Šviesa“.

 

2016 m. Ugdymo plėtotės centre įvertinti vadovėliai

 

 1. Matematikos vadovėlis  5 klasei „Matematika 5“ (serija „Atrask“), autoriai – Algirdas Ališauskas, Odeta Janušaitienė, Margarita Arefjeva, Laima Daukšytė-Koncevičienė, leidykla „Šviesa“.

 2. Matematikos vadovėlis 11 klasei „Matematika. Išplėstinis kursas“ (serija „Tempus“), autoriai –Vilija Dabrišienė, Antanas Apynis, Aldona Ūsienė, Jolanta Zalubienė, Roma Greičiūtė, Milda Marija Vosylienė, leidykla „Šviesa“.

 3. Lietuvių kalbos vadovėlis  1 klasei  „Lietuvių kalba 1 klasei“, autoriai – Vilma Dailidėnienė, Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Nomeda Kasperavičienė, leidykla „Šviesa“.

 4. Lietuvių kalbos vadovėlis  5 klasei „Lietuvių kalba 5“ (serija „Atrask“), autoriai –  Asta Kibildienė, Asta Leskauskaitė, Ingrida Visockienė, leidykla „Šviesa“.

 5. Literatūros vadovėlis 5 klasei „Literatūra 5“, autoriai – Asta Gustaitienė, Živilė Meškėlienė, Vida Naudužienė, Vaiva Truskauskienė, leidykla „Šviesa“.

 6. Literatūros vadovėlis 5 klasei „Literatūra. Vadovėlis 5 klasei“, autoriai – Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė, Inga Gresienė, Saulius Žukas, UAB „Baltų lankų" vadovėliai“.

 7. Lietuvių kalbos vadovėlis 5 klasei „Lietuvių kalba.Vadovėlis 5 klasei“, autorė – Irena Smetonienė, UAB „Baltų lankų" vadovėliai“.

 8. Rusų kaip antrosios užsienio kalbos vadovėlis 5 arba 6 klasei „Privet 1“, autoriai – Marytė Puzaitė, Loreta Šernienė, leidykla „Presvika“.

 9. Istorijos vadovėlis 7 klasei „Istorija“ (serija „Atrask“), autoriai – Eugenijus Jovaiša, Audronė Kučinskienė, Nijolė Juchnevičienė, Kęstutis Petrauskis, Kristina Vilkelienė, Artūras Čiurlionis, Birutė Čiegienė, leidykla „Šviesa“.

 10. Geografijos vadovėlis 7 klasei „Geografija“ (serija „Atrask“), autoriai – Genovaitė Kynė, Tomas Ubartas, Simonas Šabanovas, Lina Barauskienė, leidykla „Šviesa“.

 11. Kūno kultūros vadovėlis 1 klasei „Kūno kultūra“, autoriai – Šarūnas Klizas, Irina Klizienė, Rita Gruodytė-Račienė, Laima Buliuolienė, Laisvūnė Daukšaitė, leidykla „Šviesa“.

 12. Ekonomikos vadovėlis 11–12 klasėms „Ekonomika ir verslumas“, autoriai – Raimondas Kuodis, Daiva Strielkūnienė, Danutė Bareikienė, Inga Niuniavaitė ir Rasa Juodviršienė, Všį „Lietuvos Junior Achievement“.

 

                                                                                                                                                                                                                      Informacija atnaujinta 2017-08-18


Pasitarimas „Vadovėlių turinio vertinimas“

 

Ugdymo plėtotės centre 2017 m. balandžio 11 d. įvyko pasitarimas dėl vadovėlių turinio vertinimo, skirtas bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojams. Pasitarime buvo išsakytos įžvalgos ir siūlymai dėl vadovėlių turinio vertinimo. Vertintojai susipažino su vadovėlių turinio vertinimo aplinka informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“.

 


Seminaras „Skaitymo gebėjimų ugdymo užduotys skirtingų dalykų vadovėliuose“

 

Ugdymo plėtotės centre 2016 metų gruodžio 14 d. įvyko seminaras „Skaitymo gebėjimų ugdymo užduotys skirtingų dalykų vadovėliuose“, skirtas bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių autoriams ir vertintojams. Seminarą organizavo ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyrius.

Renginio tikslas - aktualizuoti skaitymo gebėjimų ugdymo svarbą ir aptarti skaitymo gebėjimų ugdymo užduotis vadovėliuose.

Pranešimą skaitė ir praktiniam darbui vadovavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjo pavaduotoja Dr. Rita Dukynaitė. Pradinio ir pagrindinio ugdymo skirtingų dalykų vadovėliuose buvo analizuojamos užduotys pagal numatytus aspektus. Vadovėlio autoriai ir vertintojai, suskirstę pagal ugdymo sritis, išsiaiškino, kokių reikalavimų reikia paisyti rengiant ir vertinant tam tikro dalyko užduotys vadovėliuose.

  

 

Skaitymo gebėjimai: IEA PIRLS ir OECD PISA tyrimai (Dr. Rita Dukynaitė)

Pazyma dėl dalyvavimo seminare 2016-12-14

 

Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyrius

 


Vadovėlių turinio vertinimas 2016 metais

 

2016 m. rugsėjo 29 d. Ugdymo plėtotės centre vyko diskusija, skirta vadovėlių turinio vertinimui 2016 metais. Į susirinkimą atvyko Kauno „Žiburio“ mokyklos, Vilniaus Gabijos, Birštono, Elektrėnų „Versmės“, Vilniaus Žirmūnų, Trakų r. Rūdiškių gimnazijų, UAB „Šviesa“, „Baltų lankų“, UAB „Ugda“, LR švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Lietuvos edukologijos universiteto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atstovai.

Susitikimo tikslas buvo aptarti vadovėlių turinio vertinimą ir diskutuoti, kaip galima būtų jį patobulinti. 2016 m. buvo atnaujintos vadovėlių turinio vertinimo procedūros – nuo šiol vadovėlį vertina trys vertintojai (iki šiol vadovėlį vertindavo tik vienas vertintojas). Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus vedėja Edita Sederevičiūtė apžvelgė vadovėlių turinio vertinimo statistiką ir pristatė klausimus konstruktyviai diskusijai.

Per diskusiją buvo apžvelgtos dažniausiai vadovėlių vertintojų aptinkamos klaidos, vertinimo kriterijai ir pats vadovėlių vertinimo procesas iš skirtingų pozicijų: leidyklos, vertintojų ir Ugdymo plėtotės centro kaip kuruojančio vadovėlių vertinimą.

Diskusijos dalyviai sutiko, kad svarbiausias juos vienijantis tikslas – vadovėliai be klaidų. Buvo nuspręsta, vertinant lietuvių kalbos vadovėlius, bendradarbiauti su Valstybine lietuvių kalbos komisija, taip pat, atsižvelgiant į išsakytus siūlymus, koreguoti vadovėlių vertinimo kriterijus ir parengti jų aprašus.

Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyrius


 

Seminaras „Lyčių stereotipai vadovėliuose ir jų galimas poveikis“

Ugdymo plėtotės centro Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyrius 2016 metų vasario 24 dieną suorganizavo seminarą „Lyčių stereotipai vadovėliuose ir jų galimas poveikis“, skirtą bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių autoriams ir leidėjams.

Renginio tikslas buvo kartu su dalyviais aptarti lyčių stereotipus vadovėlių medžiagoje: išmokti juos atpažinti, išlaikyti proporcijas, atvaizduojant lytis ir vengiant stereotipų.

Pranešimą skaitė ir praktiniam darbui „Lyčių stereotipai vadovėliuose: kaip atpažinti ir suprasti“ vadovavo Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro lektorė dr. Lijana Stundžė.

Apie stereotipus medijose kalbėjo ir projekto „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ metodinę medžiagą pristatė Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus specialistė Rasa Jančiauskaitė.

    

 

  


Seminaras „Lyčių vaidmenys ir stereotipai“

2015 m. lapkričio 10 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko seminaras „Lyčių vaidmenys ir stereotipai“, organizuotas Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyriaus kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Renginys buvo skirtas bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojams. Jo tikslas buvo dalyvius supažindinti su lygias galimybes užtikrinančiais teisės aktais, kad gebėtų atpažinti stereotipus vadovėliuose. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbuotojai pasidalijo įžvalgomis apie lygių galimybių užtikrinimą teisės aktuose, pažeidimų atvejus praktikoje bei lygių galimybių principo įgyvendinimo svarbą. Renginio dalyvius pasveikino ir asmenine patirtimi pasidalijo Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėjas viešiesiems ryšiams Valdas Dambrava gvildeno viešumo svarbą įgyvendinant lygias galimybes bei kovojant su stereotipais, diskriminacinio pobūdžio reklamas, lygių galimybių užtikrinimą teisės aktuose, pažeidimų atvejus praktikoje ir lygių galimybių principo įgyvendinimo sklaidos svarbą. Patarėjas viešiesiems ryšiams pateikė pavyzdžių iš skelbimų, reklamų, straipsnių, socialinių tinklų Lietuvoje ir kitose šalyse.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėjas Vytis Muliuolis nagrinėjo lygių galimybių užtikrinimą teisės aktuose, pažeidimų atvejus praktikoje ir galimus žmogaus teisių pažeidimo atvejus dėl įvairių tapatybės požymių: galimas priežastis ir nevienodo traktavimo pasekmes. Patarėjas taip pat atsakė į bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojams kilusius klausimus.

 

 

 

 

 

Kitų renginių medžiaga:

Seminaras „Švietimo tyrimų rezultatai ir vadovėlių tobulinimo gairės“, 2013 m. vasario 26 d.
Seminaras „Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių kokybės aspektai“, 2012 m. gruodžio 7 d.
Seminaras „Švietimo tyrimų rezultatai ir vadovėlių tobulinimo gairės“, 2011 m. gegužės 26 d.
Seminaras „Vadovėlių turinio vertinimo apžvalga: privalumai ir rekomendacijos“, 2010 m. gruodžio 1 d.
Vadovėlių turinio vertintojams skirtų mokymų medžiaga
 

 

(skyrelį tvarko Jelena Žilinska)