Vadovėliai

Šiame skyrelyje pateikiamos naujienos vadovėlių ir mokymo priemonių autoriams, leidėjams, vertintojams ir mokytojams. Čia rasite informaciją apie šiuo metu vertinamus ir įvertintus vadovėlius.


                                                                                              

2018 M. UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRE ĮVERTINTI IR TINKAMI NAUDOTI UGDYMO PROCESE VADOVĖLIAI

 

Vadovėliai 6 klasei:

 1. „Lietuvių kalba. Vadovėlis 6 klasei“, autorė I. Smetonienė (UAB „Baltų lankų" vadovėliai“). 
 2. „Literatūra. 6 klasė“, autoriai G. Notrimaitė-Muzikevičienė, I. Gresienė ir S. Žukas (UAB „Baltų lankų" vadovėliai“).

Vadovėliai 8 klasei:

 1. „Literatūra 8“, autoriai A.Avčininkas, L. Namajuškienė ir A. Smaleckienė (Leidykla „Šviesa“).
 2. „Literatūra. 8 klasė“, autoriai J. Dzikaitė, D. Eigminienė, D. Kuolys, A. Martišiūtė-Linartienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).
 3. „Literatūros vadovėlis 8 klasei“, autoriai I. Gresienė, G. Notrimaitė-Muzikevičienė, D. Stukienė, N. Toleikytė ir S. Žukas (UAB „Baltų lankų" vadovėliai“).

Vadovėliai 10 klasei:

 1. „Lietuvių kalba. Vadovėlis 10 klasei“, autorė J. Džežulskienė (UAB „Baltų lankų" vadovėliai“).
 2. „Literatūra 10“, serija  „Era“, autoriai V. Dumčiuvienė, V. Dulevičienė ir L. Skabickienė (Leidykla „Šviesa“).

 

ŠIUO METU UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRE VERTINAMI VADOVĖLIAI (2018 m.)

 

Vadovėliai 3 klasei:

 1. „Lietuvių kalba 3 klasei“, serija "Taip!“, autoriai D. Jakavonytė-Staškuvienė, N. Kasperavičienė (Leidykla „Šviesa“).

Vadovėliai 4 klasei:

 1. Anglų kalbos vadovėlis 4 klasei „Early school English 3: Yummy English!“, autoriai V. Rupainienė, V. Maskvytienė, N. Sabeckienė (Leidykla „Šviesa“).
 2. Tematiškai integruotas vadovėlis 4 klasei „Vaivorykštė“, autorių kolektyvas (UAB „Baltų lankų" vadovėliai“).

Vadovėliai 5 klasei:

 1. „Literatūra 5“, autoriai L. Misiuvienė, J. Šalomskienė ir D. Švažienė (Leidykla „Šviesa“).

Vadovėliai 6 klasei:

 1.  „Literatūra 6 klasei“, autoriai J. Dzikaitė, D. Eigminienė, S. Eitminavičius, D. Kuolys, A. Martišiūtė-Linartienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

Vadovėliai 7 klasei:

 1. „Literatūros vadovėlis 7 klasei“, autoriai I. Gresienė, G. Notrimaitė-Muzikevičienė,D. Sukienė ir S. Žukas (UAB „Baltų lankų" vadovėliai“).
 2. Literatūra 7“, serija „Atrask“, autoriai E. Nachajienė ir J. Mickienė (Leidykla „Šviesa“).
 3. Lietuvių kalba 7“, serija „Atrask“, autoriai A. Janickienė, A. Kibildienė, I. Visockienė(Leidykla „Šviesa“).

Vadovėliai 10 klasei:

 1.  „Literatūra 10 klasei“, autoriai D. Dilytė, J. Dzikaitė, D. Eigminienė, D. Kuolys, A. Martišiūtė-Linartienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).
 2.  „Literatūra 10 klasei“, autoriai I. Kanišauskaitė, N. Šervenikaitė, L. Mačianskaitė ir S. Žukas (UAB „Baltų lankų" vadovėliai“).

Vadovėliai 11-12 klasei:

 1. "Renkuosi gyvenimą“ katalikų tikybos vadovėlis 11- 12 klasei, autoriai A. Lastakauskienė ir  G. Rugevičiūtė (UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“).

 

 

 

                                                                                                                           Informacija atnaujinta 2018-05-21

 

2017 M. UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRE ĮVERTINTI IR TINKAMI NAUDOTI UGDYMO PROCESE VADOVĖLIAI

 

Vadovėliai 1 klasei:

 1. „Matematika 1 klasei“, serija „Taip!“, autoriai R. Rimšelienė, A. Kavaliauskienė, L. Vilčinskas (Leidykla „Šviesa“). 

Vadovėliai 2 klasei:

 1. „Kūno kultūra. Vadovėlis 2 klasei“, autoriai L. Buliuolienė, L.Daukšaitė, Š.Klizas, I.Klizienė (Leidykla „Šviesa“).
 2. „Lietuvių kalba 2 klasei“, serija "Taip!“, autoriai V. Dailidėnienė, D. Jakavonytė-Staškuvienė, N. Kasperavičienė (Leidykla „Šviesa“).

Vadovėliai 5 klasei:

 1. „Skaitiniai 5 klasei“, autoriai S. Eitminavičius, D. Nefienė, J. Sadauskienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

Vadovėliai 6 klasei:

 1. Literatūra 6“, serija „Atrask“, autoriai A.Gustaitienė, Ž. Meškėlienė, E. Nachajienė ir V. Truskauskienė (Leidykla „Šviesa“).
 2. „Lietuvių kalba 6“, serija „Atrask“, autoriai A. Kibildienė, A. Janickienė, I. Visockienė (Leidykla „Šviesa“).
 3. „Matematika. Vadovėlis 6 klasei“, serija „Atrask“, autoriai A. Ališauskas, M. Arefjeva, O. Janušaitienė, L. Daukšytė-Koncevičienė (Leidykla „Šviesa“).
 4. „Privet 2“ rusų kalbos (antrosios užsienio kalbos) vadovėlis, autoriai M. Puzaitė, L. Šernienė (UAB „Presvika“).

Vadovėliai 7 klasei:

 1. „Literatūra 7 klasei“, autoriai L. Misiuvienė, J. Šalomskienė ir D. Švažienė (Leidykla „Šviesa“).
 2. „Literatūra 7 klasei“, autoriai J. Dzikaitė, D. Kuolys, A. Martišiūtė-Linartienė, J. Sadauskienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

Vadovėliai 8 klasei:

 1. „Geografija 8“, serija „Atrask", autoriai G. Varanavičienė, R. Krušinskienė, dr. S. Šabanovas ir I. Sakalauskienė (Leidykla „Šviesa“).
 2. „Istorija 8“, serija „Atrask", autoriai prof. R. Petrauskas, doc. dr. E. Saviščevas, lekt. dr. V. Volungevičius ir kt. (Leidykla „Šviesa“).

Vadovėliai 9 klasei:

 1. „Literatūra 9“, serija  „Era“, autoriai V. Dumčiuvienė ir V. Dulevičienė (Leidykla „Šviesa“).
 2. „Literatūra. Vadovėlis 9 klasei“, autoriai I. Kanišauskaitė, N. Šervenikaitė, A. Avčininkas ir S. Žukas (UAB „Baltų lankų" vadovėliai“).
 3. „Lietuvių kalba. Vadovėlis 9 klasei“, autorė J. Džežulskienė (UAB „Baltų lankų" vadovėliai“).
 4. „Literatūra 9 klasei“, autoriai D. Eigminienė, A. Karaliūtė, A. Martišiūtė-Linartienė ir kt. (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

Vadovėliai 12 klasei:

 1. „Matematika. Išplėstinis kursas. Vadovėlis 12 klasei", serija „Tempus“, autoriai V. Dabrišienė, M.M. Vosylienė, A. Apynis, I.Knyzelienė ir kt. (Leidykla „Šviesa“).

 

2016 M. UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRE ĮVERTINTI IR TINKAMI NAUDOTI UGDYMO PROCESE VADOVĖLIAI

Vadovėliai 1 klasei:

 1.  „Lietuvių kalba 1 klasei“, autoriai  V. Dailidėnienė, D. Jakavonytė-Staškuvienė, N. Kasperavičienė (Leidykla „Šviesa“).
 2.  „Kūno kultūra 1 klasei“, autoriai  Š. Klizas, I. Klizienė, R. Gruodytė-Račienė ir kt. (Leidykla „Šviesa“).

Vadovėliai 5 klasei:

 1. „Matematika 5“, serija „Atrask“, autoriai A. Ališauskas, O. Janušaitienė, M. Arefjeva, L. Daukšytė-Koncevičienė (Leidykla „Šviesa“).
 2. „Lietuvių kalba 5“, serija „Atrask“, autoriai A. Kibildienė, A. Leskauskaitė, I. Visockienė (Leidykla „Šviesa“).
 3. „Literatūra 5“, autoriai A. Gustaitienė, Ž. Meškėlienė, V. Naudužienė, V. Truskauskienė (Leidykla „Šviesa“).
 4. „Literatūra. Vadovėlis 5 klasei“, autoriai G. Notrimaitė-Muzikevičienė, I. Gresienė, S. Žukas (UAB „Baltų lankų" vadovėliai“).
 5. „Lietuvių kalba. Vadovėlis 5 klasei“, autorė  I. Smetonienė (UAB „Baltų lankų" vadovėliai“).
 6. „Privet 1“ rusų kaip antrosios užsienio kalbos vadovėlis 5 arba 6 klasei, autoriai  M. Puzaitė, L. Šernienė (leidykla „Presvika“).

Vadovėliai 7 klasei:

 1. „Istorija 7“,serija „Atrask“, autoriai  E. Jovaiša, A. Kučinskienė, N. Juchnevičienė, K. Petrauskisir kt. (Leidykla „Šviesa“).
 2. „Geografija 7“, serija „Atrask“, autoriai  G. Kynė, T. Ubartas, S. Šabanovas, L. Barauskienė (Leidykla „Šviesa“).

Vadovėliai 11-12 klasei:

 1. „Matematika 11 klasei. Išplėstinis kursas“, serija „Tempus“, autoriai V. Dabrišienė, A. Apynis, A. Ūsienė ir kt. (Leidykla „Šviesa“).
 2. „Ekonomika ir verslumas 11–12 klasėms“, autoriaiR. Kuodis, D. Strielkūnienė, D. Bareikienė ir kt. (Všį „Lietuvos Junior Achievement“).

      

                                                                                                                                                                                                        

 

Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyrius 2018 m. planuoja vadovėlių turinio vertitnojams nuotolinius mokymus virtualioje mokymosi aplinkoje.

Tęstinių mokymų pirmoji tema „Ugdymas be stereotipų“, lektorė - psichologė Alina Martinkutė. Tikslesnę informaciją bus pateikta el. paštu.

 


Mokymai vadovėlių ir mokymo priemonių autoriams

 

Atnaujinant ugdymo turinį, labai svarbu ugdymo kokybė ir mokinių pasiekimų gerėjimas. Ugdymo kokybė ir pasiekimai priklauso ir nuo to, kaip pavyksta mokymo medžiagą pritaikyti mokinių amžiaus psichologiniams ypatumams. Kadangi vadovėliai ir mokymo priemonės yra viena iš svarbių ugdymo turinio dalių, 2017 m. rugsėjo 25 dieną ir lapkričio 2–3 dienomis Ugdymo plėtotės centre vyko mokymai „Vadovėlių ir mokymo priemonių medžiagos atitiktis mokinių amžiaus psichologiniams ypatumams“. Juose dalyvavo leidyklų „Baltų lankų“ vadovėliai“, „E.mokykla“ ir „Šviesa“ autoriai.

Trijų dienų mokymuose lektorė dr. Julita Navaitienė aptarė, koks turėtų būti psichinės raidos teorijų indėlis į vadovėlių ir mokymo priemonių turinio kokybę, kartu su autoriais analizavo įvairaus amžiaus mokinių kognityvinius, emocinius, psichosocialinius ypatumus ir jų įtaką vadovėlių bei mokymo priemonių medžiagai.

Ši aktuali tema bus ir toliau nagrinėjama mokymuose, skirtuose vadovėlių ir mokymo priemonių autoriams.

 


Pasitarimas „Vadovėlių turinio vertinimas“

 

Ugdymo plėtotės centre 2017 m. balandžio 11 d. įvyko pasitarimas dėl vadovėlių turinio vertinimo, skirtas bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojams. Pasitarime buvo išsakytos įžvalgos ir siūlymai dėl vadovėlių turinio vertinimo. Vertintojai susipažino su vadovėlių turinio vertinimo aplinka informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“.

 


Seminaras „Skaitymo gebėjimų ugdymo užduotys skirtingų dalykų vadovėliuose“

 

Ugdymo plėtotės centre 2016 metų gruodžio 14 d. įvyko seminaras „Skaitymo gebėjimų ugdymo užduotys skirtingų dalykų vadovėliuose“, skirtas bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių autoriams ir vertintojams. Seminarą organizavo ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyrius.

Renginio tikslas - aktualizuoti skaitymo gebėjimų ugdymo svarbą ir aptarti skaitymo gebėjimų ugdymo užduotis vadovėliuose.

Pranešimą skaitė ir praktiniam darbui vadovavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjo pavaduotoja Dr. Rita Dukynaitė. Pradinio ir pagrindinio ugdymo skirtingų dalykų vadovėliuose buvo analizuojamos užduotys pagal numatytus aspektus. Vadovėlio autoriai ir vertintojai, suskirstę pagal ugdymo sritis, išsiaiškino, kokių reikalavimų reikia paisyti rengiant ir vertinant tam tikro dalyko užduotys vadovėliuose.

  

 

Skaitymo gebėjimai: IEA PIRLS ir OECD PISA tyrimai (Dr. Rita Dukynaitė)

Pazyma dėl dalyvavimo seminare 2016-12-14

 

Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyrius

 


Vadovėlių turinio vertinimas 2016 metais

 

2016 m. rugsėjo 29 d. Ugdymo plėtotės centre vyko diskusija, skirta vadovėlių turinio vertinimui 2016 metais. Į susirinkimą atvyko Kauno „Žiburio“ mokyklos, Vilniaus Gabijos, Birštono, Elektrėnų „Versmės“, Vilniaus Žirmūnų, Trakų r. Rūdiškių gimnazijų, UAB „Šviesa“, „Baltų lankų“, UAB „Ugda“, LR švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Lietuvos edukologijos universiteto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atstovai.

Susitikimo tikslas buvo aptarti vadovėlių turinio vertinimą ir diskutuoti, kaip galima būtų jį patobulinti. 2016 m. buvo atnaujintos vadovėlių turinio vertinimo procedūros – nuo šiol vadovėlį vertina trys vertintojai (iki šiol vadovėlį vertindavo tik vienas vertintojas). Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus vedėja Edita Sederevičiūtė apžvelgė vadovėlių turinio vertinimo statistiką ir pristatė klausimus konstruktyviai diskusijai.

Per diskusiją buvo apžvelgtos dažniausiai vadovėlių vertintojų aptinkamos klaidos, vertinimo kriterijai ir pats vadovėlių vertinimo procesas iš skirtingų pozicijų: leidyklos, vertintojų ir Ugdymo plėtotės centro kaip kuruojančio vadovėlių vertinimą.

Diskusijos dalyviai sutiko, kad svarbiausias juos vienijantis tikslas – vadovėliai be klaidų. Buvo nuspręsta, vertinant lietuvių kalbos vadovėlius, bendradarbiauti su Valstybine lietuvių kalbos komisija, taip pat, atsižvelgiant į išsakytus siūlymus, koreguoti vadovėlių vertinimo kriterijus ir parengti jų aprašus.

Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyrius


 

Seminaras „Lyčių stereotipai vadovėliuose ir jų galimas poveikis“

Ugdymo plėtotės centro Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyrius 2016 metų vasario 24 dieną suorganizavo seminarą „Lyčių stereotipai vadovėliuose ir jų galimas poveikis“, skirtą bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių autoriams ir leidėjams.

Renginio tikslas buvo kartu su dalyviais aptarti lyčių stereotipus vadovėlių medžiagoje: išmokti juos atpažinti, išlaikyti proporcijas, atvaizduojant lytis ir vengiant stereotipų.

Pranešimą skaitė ir praktiniam darbui „Lyčių stereotipai vadovėliuose: kaip atpažinti ir suprasti“ vadovavo Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro lektorė dr. Lijana Stundžė.

Apie stereotipus medijose kalbėjo ir projekto „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ metodinę medžiagą pristatė Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus specialistė Rasa Jančiauskaitė.

    

 

  


Seminaras „Lyčių vaidmenys ir stereotipai“

2015 m. lapkričio 10 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko seminaras „Lyčių vaidmenys ir stereotipai“, organizuotas Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyriaus kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Renginys buvo skirtas bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojams. Jo tikslas buvo dalyvius supažindinti su lygias galimybes užtikrinančiais teisės aktais, kad gebėtų atpažinti stereotipus vadovėliuose. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbuotojai pasidalijo įžvalgomis apie lygių galimybių užtikrinimą teisės aktuose, pažeidimų atvejus praktikoje bei lygių galimybių principo įgyvendinimo svarbą. Renginio dalyvius pasveikino ir asmenine patirtimi pasidalijo Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėjas viešiesiems ryšiams Valdas Dambrava gvildeno viešumo svarbą įgyvendinant lygias galimybes bei kovojant su stereotipais, diskriminacinio pobūdžio reklamas, lygių galimybių užtikrinimą teisės aktuose, pažeidimų atvejus praktikoje ir lygių galimybių principo įgyvendinimo sklaidos svarbą. Patarėjas viešiesiems ryšiams pateikė pavyzdžių iš skelbimų, reklamų, straipsnių, socialinių tinklų Lietuvoje ir kitose šalyse.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėjas Vytis Muliuolis nagrinėjo lygių galimybių užtikrinimą teisės aktuose, pažeidimų atvejus praktikoje ir galimus žmogaus teisių pažeidimo atvejus dėl įvairių tapatybės požymių: galimas priežastis ir nevienodo traktavimo pasekmes. Patarėjas taip pat atsakė į bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojams kilusius klausimus.

 

 

 

 

 

Kitų renginių medžiaga:

Seminaras „Švietimo tyrimų rezultatai ir vadovėlių tobulinimo gairės“, 2013 m. vasario 26 d.
Seminaras „Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių kokybės aspektai“, 2012 m. gruodžio 7 d.
Seminaras „Švietimo tyrimų rezultatai ir vadovėlių tobulinimo gairės“, 2011 m. gegužės 26 d.
Seminaras „Vadovėlių turinio vertinimo apžvalga: privalumai ir rekomendacijos“, 2010 m. gruodžio 1 d.
Vadovėlių turinio vertintojams skirtų mokymų medžiaga
 

 

(skyrelį tvarko Jelena Žilinska)