Vadovėliai

 


BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ IR KITŲ MOKYMO PRIEMONIŲ DUOMENŲ BAZĖ


Vadovėlių suskirstymas pagal Bendrųjų programų atnaujinimo metus (2018-01-17)

 Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo bendrojo ugdymo mokyklos ugdymo turinio atnaujinimo pradžia siejama su 1994 m. parengtu Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrųjų programų projektu. Pateikiame informaciją apie vadovėlius, kurie išleisti nuo 1994 metų. Vadovėlių sąrašai parengti pagal Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir kitų mokymo priemonių duomenų bazėje pateiktą informaciją.

 


Privalomos literatūros sąrašai pagal lietuvių kalbos ir literatūros pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas

 

 

(skyrelį tvarko Jelena Žilinska)