Konsultacija fotografijos mokytojams

Programos anotacija

Keičiantis ugdymo paradigmoms, kartu keičiasi ir mokinių pasiekimų vertinimo samprata – nuo vienkartinio, konstatuojamojo veiksmo link vertinimo kaip nuolatinio proceso. Šiuolaikinis vertinimas yra dialogiškas, grindžiamas grįžtamuoju ryšiu, mokinių įsivertinimu, mokymosi rezultatų savikontrole. Mokytojams iškyla sudėtingas uždavinys ne tik taikyti šiuolaikinius vertinimo būdus, bet ir suderinti savo vertinimo sistemą. Menų brandos egzaminas ir yra inovatyvus apibendrinamojo vertinimo būdas, integruojantis formuojamojo, kaupiamojo ir kriterinio vertinimo elementus.

Ugdymo plėtotės centras, atsižvelgdamas į fotografijos mokytojų pageidavimus, menų brandos egzaminų rezultatus, bendradarbiaudamas su Nacionaliniu egzaminų centru, aukštosiomis mokyklomis, menų mokytojų asociacijomis, organizuoja konsultaciją, skirtą meninio ugdymo kokybei tobulinti. Aptariant fotografijos bendrosios programos įgyvendinimo mokykloje situaciją, mokytojai praktikai pristatys gerosios patirties pavyzdžius, konsultuos kūrybinio darbo aprašo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo klausimais.

Konsultacijos trukmė – 4 akad. val. Renginio dalyviams bus išduodama Ugdymo plėtotės centro pažyma.


Mokinių / ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencija

Renginys

Ugdymo plėtotės centras, 106 aud., M. Katkaus g. 44 (Vilnius)
2018-02-20 13:00 – 2018-02-20 16:15 (4 akad. val.)
Dalykų mokytojas, Meninio ugdymo mokytojai, dirbantys pagal fotografijos bendrąją programą, įgyvendinantys menų (fotografijos) brandos egzamino programą, brandos egzamino kandidatų vadovai, vertinimo komisijų nariai.

 

Laikas

Tema

Lektorius

13.00–14.30

Fotografijos dalykas mokykloje: patirtys

Roma Zareckienė,

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos, Ukmergės meno mokyklos dailės mokytoja ekspertė, netradicinės tekstilės menininkė

Jelena Šepeleva,

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos Vidurinio ugdymo skyriaus vedėja, dailės mokytoja metodininkė

Gintaras Morkūnas,

Vilniaus „Minties“ gimnazijos fotografijos vyresnysis mokytojas

14.30–14.45

Pertrauka

14.45–16.15

Diskusija: iškylančios problemos ir galimi sprendimai

Moderuoja Žydrė Jankevičienė

RYŠIAMS:

Turinio klausimais – Žydrė Jankevičienė, Ugdymo plėtotės centro Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė, tel. (8 5)  210 9826, el. p. Zydre.Jankevičiene@upc.smm.lt,

Organizaciniais klausimais – Alė Vilutienė, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė, tel. (8 5)  277 2194, el. p. Ale.Vilutiene@upc.smm.lt.

 

Ugdymo plėtotės centras
Registracija jau baigėsi.

Jei esate prisijungę prie Ugdymo sodo, spragtelėję užrašą „Atversti Ugdymo sode" peržiūrėsite išsamų renginio aprašą.
Jei šiuo metu vyksta registracija ir yra laisvų vietų, galėsite užsiregistruoti į renginį.

Jei nesate prisijungę – kitoje naršyklės kortelėje atsivers Ugdymo sodo prisijungimo langas.
Prisijunkite ir grįžę į šį langą iš naujo aktyvuokite nuorodą „Atversti Ugdymo sode".
Žydrė Jankevičienė, zydre.jautakyte@gmail.com
Alė Vilutienė, ale.vilutiene@upc.smm.lt