Kultūros paveldas virtualioje erdvėje

Programos anotacija

Archyvai, bibliotekos, muziejai saugo vertingą ir įvairų kultūros paveldą, kuris skaitmeninimo pagalba atveriamas visuomenei ir juo galima naudotis nuotoliniu būdu.
Lietuvos dailės muziejus kviečia į paskaitą, kurioje bus pristatomi portalai, viešinantys Europos ir Lietuvos kultūros institucijose kaupiamas vertybes. Tai jose saugomų objektų vaizdai, tekstinė informacija, vaizdo ir garso medžiaga, virtualios parodos, mobilios aplikacijos, interaktyvūs žaidimai. Virtualioje erdvėje pateikiamą turinį galima plačiai pritaikyti edukaciniuose procesuose: naudoti istorijos, meno, literatūros, gamtos ir kitų dalykų pamokose; naudoti kuriant mokymo priemones ir pan. Skaitmenintas turinys gali būti naudojamas ne tik edukaciniuose procesuose, jis skatina kultūrinį turizmą ir turtina mūsų laisvalaikį.
Susitikime taip pat bus pristatoma galimybė suskaitmeninti mokyklos muziejuje saugomus eksponatus, juos aprašyti ir paviešinti.

Renginio organizatorius: Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LIMIS centras). LIMIS centras yra atsakingas už Lietuvos muziejuose sukaupto kultūros paveldo objektų skaitmeninimo organizavimą ir koordinavimą, skaitmeninimo paslaugų teikimą.

Menų dūzgės 2018


Asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetencija
Kultūrinė kompetencija

Renginys

Didžioji g. 4, Vilnius (Vilnius)
2018-04-05 13:00 – 2018-04-05 14:30 ( akad. val.)
Neformaliojo švietimo mokytojas, Dalykų mokytojas

Interneto svetainės, kuriose pristatomas Europos ir Lietuvos kultūros institucijose saugomas kultūros paveldas:

  • Europos skaitmeninio kultūros paveldo platforma Europeana (www.europeana.eu). Tai portalas, kuriame pristatomi garsiausių Europos muziejų, archyvų, bibliotekų objektai.
  • Lietuvos kultūros paveldas virtualioje erdvėje ePaveldas (www.epaveldas.lt). Tai portalas, kuriame pristatomi Lietuvos muziejų, archyvų, bibliotekų objektai.
  • Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS) (www.limis.lt). Tai portalas, kuriame pristatomi Lietuvos muziejuose saugomi kultūros paveldo objektai.

Mokyklos muziejaus eksponatų skaitmeninimas: atranka, fotografavimas, skenavimas, aprašų kūrimas ir viešinimas. 

Diskusijos, klausimai, atsakymai.

Lietuvos dailės muziejus
Registracija jau baigėsi.

Jei esate prisijungę prie Ugdymo sodo, spragtelėję užrašą „Atversti Ugdymo sode" peržiūrėsite išsamų renginio aprašą.
Jei šiuo metu vyksta registracija ir yra laisvų vietų, galėsite užsiregistruoti į renginį.

Jei nesate prisijungę – kitoje naršyklės kortelėje atsivers Ugdymo sodo prisijungimo langas.
Prisijunkite ir grįžę į šį langą iš naujo aktyvuokite nuorodą „Atversti Ugdymo sode".
Dalia Sirgedaitė, dalia@limis.lt 852621883