Edukacinė programa vaikams ir jaunimui MENOPOLIS

Programos anotacija

Kūrybinių dirbtuvių ir susitikimo su mokytojais metu bus pristatyta Šiaulių dailės galerijos vykdoma edukacinė programa vaikams ir jaunimui MENOPOLIS. Ši programa siūlo platų spektrą kūrybinių veiklų, kurios gali papildyti formalųjį ir neformalųjį ugdymą įvairaus amžiaus moksleiviams. Praktinių kūrybinių dirbtuvių metu mokytojai patys galės susipažinti ir išbandyti menines veiklas, siūlomas vaikams. Edukacinės MENOPOLIO veiklos buvo įvertintos Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Šiaulių miesto savivaldybės premijomis už geriausiai parengtus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus.
Pagrindinis projekto prioritetas – vaikus ir jaunimą ugdyti menu ir kultūra, suteikti galimybę vaikams ir jaunimui šiuolaikiškai pažvelgti į meninę kūrybą, padėti suvokti skaitmeninių technologijų ir kūrybiškumo ryšį, didelį dėmesį skiriant vaikų kūrybinio ir kritinio mąstymo ugdymui bei meninio vaikų akiračio plėtimui bei pažinčiai su dabarties meno ir kultūros tendencijomis.

Menų dūzgės 2018


Asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetencija
Kultūrinė kompetencija
Pedagogo dalyko / ugdymo srities dalykinės kompetencijos
Profesinės komunikacijos kompetencija
Registracija jau baigėsi.

Renginys

Vilniaus g. 245 (Šiauliai)
2018-04-03 12:00 – 2018-04-03 13:30 (2 akad. val.)
Pagalbos mokiniui specialistas, Neformaliojo švietimo mokytojas, Pradinio ugdymo mokytojas, Dalykų mokytojas

12.00-13.00 val. Edukacinių veiklų pristatymas-kūrybinės dirbtuvės

13.00-13.30 val. Diskusija

Šiaulių dailės galerija
Registracija jau baigėsi.

Jei esate prisijungę prie Ugdymo sodo, spragtelėję užrašą „Atversti Ugdymo sode" peržiūrėsite išsamų renginio aprašą.
Jei šiuo metu vyksta registracija ir yra laisvų vietų, galėsite užsiregistruoti į renginį.

Jei nesate prisijungę – kitoje naršyklės kortelėje atsivers Ugdymo sodo prisijungimo langas.
Prisijunkite ir grįžę į šį langą iš naujo aktyvuokite nuorodą „Atversti Ugdymo sode".
Ernesta Šimkienė, ernesta.simkiene@gmail.com