„Gamtinis ir kultūrinis paveldas – mokinių gebėjimų ugdymui“ (tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojams, STEM)

Programos anotacija

Kūrybinės stovyklos tikslas – sudaryti sąlygas mokytojams plėtoti profesines kompetencijas, padėsiančias ugdyti mokinių tyrinėjimo, problemų sprendimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, pažįstant gamtinį ir kultūrinį paveldą. Stovyklų programų turinys bus glaudžiai siejamas su ugdymo turinio tobulinimu: ugdymo integracija, visuminiu kompetencijų (bendrųjų ir dalykinių) ugdymu ir vertinimu. Mokytojai dalyvaus įvairiose pažintinėse ir kultūrinėse veiklose, bendraus ir bendradarbiaus ne tik su kolegomis, bet ir su vietos bendruomene, įžymiais to krašto žmonėmis, atliks tiriamąsias ir kūrybines užduotis ir turės galimybę išbandyti save netradicinėse veiklose, dalytis gerąja patirtimi.
Kita informacija:
Kūrybinės stovyklos dalyvio mokestis – 100 eurų (4 dienos). Į kainą įskaičiuojama edukacinė programa, maitinimas ir nakvynė. Kursų kaina be nakvynės – 75 eurai. Mokestis už stovyklą turi būti sumokėtas ne vėliau kaip 5 d. iki kursų pradžios pagal pateiktą išankstinę sąskaitą faktūrą, kurią dalyviams atsiųsime el. paštu likus 2 savaitėms iki renginio. Atvykus į kursus būtina pateikti pavedimo kopiją. Jei pinigus mokykla perves po renginio, privalote atvežti mokyklos garantinį raštą. Dalyviams išrašoma sąskaita faktūra.
Nakvynės ir gyvenimo sąlygos. Stovyklos dalyviai bus apgyvendinti Žagarės dvaro rūmuose, dviviečiuose, triviečiuose, penkiavietyje ir aštuonvietyje kambariuose. Bendrose patalpose įrengta virtuvėle, yra šaldytuvas. Rekomenduojame pasirinkti keliavimui tinkamą, patogią aprangą ir avalynę. Prašome pagal galimybes su savimi turėti išmaniuosius telefonus, planšetes, nešiojamus kompiuterius, fotoaparatus, ar kitą duomenų fiksavimui ir apdorojimui tinkamą įrangą.
Kontaktinis asmuo:
Albina Vilimienė, Albina.Vilimiene@upc.smm.lt , tel. (8 5) 210 9830
Registracijos Ugdymo sode klausimais - Vytautas Andrėkus, Vytautas.Andrekus@upc.smm.lt, tel. (8 5) 277 2171

Rekvizitai apmokėjimui:
Ugdymo plėtotės centras
Įmonės kodas: 302430498
Adresas: M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius
AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Sąskaita: LT37 7300 0101 1815 2083Ugdymo(si) aplinkų, turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetencija
Ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetencija
Registracija jau baigėsi.

Renginys

Žagarės regioninis parkas (Joniškio r. sav.)
2018-06-18 11:00 – 2018-06-21 17:00 (40 akad. val.)
Dalykų mokytojas, Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojai
Renginys yra mokamas

Gyvenamoji vieta: Žagarės dvaro rūmai, Malūno g. 1, Žagarė, Joniškio r.

Edukacinių užsiėmimų vieta: Žagarės regioninis parkas, Tervetės gamtos parkas „Mammadaba“ (Latvija), Žagarės gimnazija

Tikslinė grupė: Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojai (STEM)

Preliminari programa

 

Birželio 18 d. (pirmadienis)

Birželio 19 d. (antradienis)

Birželio 20 d. (trečiadienis)

Birželio 21 d. (ketvirtadienis)

Pasitikimo kava

Pusryčiai

Pusryčiai

Pusryčiai

11.00-12.00

Sveiki atvykę!

Kūrybinės stovyklos atidarymas Žagarės dvaro rūmuose. Tikslų ir veiklų aptarimas.

9.00-12.00

Skaitmeninių įrankių naudojimas mokymuisi tyrinėjant.

Žagarės ozo kraštovaizdžio tyrimas.

Žygis Žagarės ozo pėsčiųjų pažintiniu taku.

Žvelgaičio kalno santykinio aukščio matavimas

9.00-17.00

Pažintis su Tervetės gamtos parku „Mammadaba“ ir jo edukacinėmis aplinkomis.

„Žaliosios“ pamokos netradicinėse erdvėse.

Latvijos mokinių vykdomi ekologiniai ir gamtosauginiai projektai.

Mokymosi veiklų aprašų rengimas.

9.00-12.00

Matematinio mąstymo ugdymo galimybės žaidžiant.

Prof. dr. Andrejs Cibulis, Latvijos universitetas

Pietūs

Pietūs

Pietūs

13.00-17.00

Ugdymo turinio atnaujinimas: kas? kaip? kada?

STEM ugdymas mokykloje. TAIP!

Pažink Žagarę – vyšnių festivalio miestą.

Pažintis su Žagarės regioniniu parku ir jo edukacinėmis aplinkomis.

 

 

13.00-17.00

Mūšos tyrelio pelkės turtų tyrinėjimas.

Orientacinės varžybos „Nemesk tako dėl Laumės išdaigų“.

Mokymosi veiklų aprašų rengimas.

13.00-16.00

Pažintis su Žagarės gimnazijos edukacine aplinka.

Robotika gamtos mokslų pamokose.

Kūrybinės stovyklos apibendrinimas ir uždarymas.

Vakarienė

Vakarienė

Vakarienė

 

19.00-22.00

Dienos refleksija.

Bendrystės vakaras:

protmūšis „Gamtos kodų labirintai“

19.00-22.00

Dienos refleksija.

Tautodailės tradicijų puoselėjimas.

Šiaudinio sodo paslaptys.

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi.

19.00-22.00

Dienos refleksija.

Bendrystės vakaras su (ne)kolegomis:

Žagarės gimnazijos pedagogais,

Žagarės kultūros centro grupe,

Šaulių sąjungos savanoriais.

 

Kita informacija:

Dalyviai bus apgyvendinti Žagarės dvaro rūmuose, dviviečiuose, triviečiuose, penkiavietyje ir aštuonvietyje kambariuose. Yra galimybė naudotis virtuvėle. Rekomenduojame pasirinkti sportinio stiliaus, patogią aprangą ir pėsčiųjų žygiams pritaikytą avalynę. Prašome pagal galimybes su savimi turėti išmaniuosius telefonus, planšetes, nešiojamus kompiuterius, fotoaparatus, filmavimo kameras ar kitą duomenų fiksavimui ir apdorojimui tinkamą įrangą.

Kontaktai:

  • Albina Vilimienė, (8 5) 210 9830, e-paštas Albina.Vilimiene@upc.smm.lt;

  • Albina Zdanevičienė, (8 5) 277 2191, e-paštas Albina.Zdaneviciene@upc.smm.lt

  • registracijos Ugdymo sode klausimais – Vytautas Andrėkus, (8 5) 277 2171, e-paštas

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo plėtotės centras
Registracija jau baigėsi.

Jei esate prisijungę prie Ugdymo sodo, spragtelėję užrašą „Atversti Ugdymo sode" peržiūrėsite išsamų renginio aprašą.
Jei šiuo metu vyksta registracija ir yra laisvų vietų, galėsite užsiregistruoti į renginį.

Jei nesate prisijungę – kitoje naršyklės kortelėje atsivers Ugdymo sodo prisijungimo langas.
Prisijunkite ir grįžę į šį langą iš naujo aktyvuokite nuorodą „Atversti Ugdymo sode".
Albina Zdanevičienė, albina.zdaneviciene@upc.smm.lt
Albina Vilimienė, albina.vilimiene@upc.smm.lt
Roma Sausaitienė, roma.sausaitiene@upc.smm.lt
Žaneta Guokienė, zaneta.guokiene@upc.smm.lt