„Gamtinis ir kultūrinis paveldas – mokinių gebėjimų ugdymui“ (kūrybinė stovykla pradinių klasių, istorijos ir geografijos mokytojams)

Programos anotacija

Kūrybinių stovyklų tikslas – sudaryti sąlygas mokytojams plėtoti profesines kompetencijas, padėsiančias ugdyti mokinių tyrinėjimo, problemų sprendimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, pažįstant gamtinį ir kultūrinį paveldą.
Stovyklų programų turinys bus glaudžiai siejamas su ugdymo turinio tobulinimu: ugdymo integracija, visuminiu kompetencijų (bendrųjų ir dalykinių) ugdymu ir vertinimu. Mokytojai dalyvaus įvairiose pažintinėse ir kultūrinėse veiklose, bendraus ir bendradarbiaus ne tik su kolegomis, bet ir su įžymiais krašto žmonėmis, vietos bendruomene, atliks tiriamąsias ir kūrybines užduotis ir turės galimybę išbandyti save netradicinėse veiklose, dalytis gerąja patirtimi. Stovyklos dalyviai dalinsis kūrybinėmis idėjomis, modeliuos patrauklias, įdomias, prasmingas mokiniams veiklas, kurias vėliau galės pritaikyti savo klasėje, mokykloje, bendruomenėje; įgis patirties įvairiais būdais rinkti, kaupti, tvarkyti medžiagą ir tinkamai ją pristatyti. Mokytojų parengta metodinė medžiaga bus skelbiama „Ugdymo sode“, ja galės naudotis visi Lietuvos mokytojai.
Programos dalyviams bus išduodami Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, kuriuose bus įrašas apie dalyvio patobulintas kompetencijas.
Dalyvio mokestis - 75 eurai (3 dienos). Į kainą įskaičiuojama edukacinė programa, dalyvių maitinimas ir apgyvendinimas. Dalyvio mokestis be nakvynės – 60 eurų. Mokestis turi būti sumokėtas 5 dienos iki renginio pradžios pagal pateiktą išankstinę sąskaitą faktūrą, kurią dalyviams atsiųsime el. paštu likus 2 savaitėms iki renginio. Atvykus į renginį būtina atvežti pavedimo kopiją. Jei pinigus už kursus mokykla perves po renginio, privalote atvežti mokyklos garantinį raštą. Dalyviams išrašoma sąskaita faktūra.
Kita informacija:
Kūrybinė stovykla bus organizuojama Aukštaitijos nacionaliniame parke. Dalyviai bus apgyvendinti po kelis, daugiaviečiuose kambariuose, moderniose dviaukštėse lovose. Yra virtuvė. Šalia ežeras. Rekomenduojame pasirinkti sportinio stiliaus, patogią aprangą ir pėsčiųjų žygiams pritaikytą avalynę. Prašome pagal galimybes su savimi turėti išmaniuosius telefonus, planšetes, nešiojamus kompiuterius, fotoaparatus, filmavimo kameras ar kitą duomenų fiksavimui ir apdorojimui tinkamą įrangą.
Kontaktai:
• turinio klausimais - Ginta Orintienė, Tel. (8 5) 271 1548, Ginta.Orintiene@upc.smm.lt
Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Tel. (8 5) 210 9826, Nijole.Gryboviene@upc.smm.lt
Šarūnas Gerulaitis,Tel. (8 5) 271 1548, Sarunas.Gerulaitis@upc.smm.lt
• registracijos Ugdymo sode klausimais – Vytautas Andrėkus, Vytautas.andrekus@upc.smm.lt Tel. (8 5) 277 2171Ugdymo(si) aplinkų, turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetencija
Ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetencija
Registracija jau baigėsi.

Renginys

Aukštaitijos nacionalinio parko gamtos mokykla, Meironių k. Meiros g. 10, Ignalinos r. (Ignalinos r. sav.)
2018-06-19 11:00 – 2018-06-21 16:00 (40 akad. val.)
Pradinio ugdymo mokytojas, istorijos, geografijos mokytojai, dirbantys progimnazijoje
Renginys yra mokamas

Gyvenamoji vieta: Campus viridis - poilsio ir konferencijų centras Palūšėje, Lūšių g. 20

Edukacinių užsiėmimų vieta: Aukštaitijos nacionalinio parko gamtos mokykla, Meironių km., Meiros g. 10, Ignalinos r.

Tikslinė grupė: pradinių klasių, istorijos ir geografijos mokytojai.

Preliminari programa

Birželio 19 d. (antradienis)

Birželio 20 d. (trečiadienis)

Birželio 21 d. (ketvirtadienis )

Pasitikimo kava

Pusryčiai

Pusryčiai

11.00-12.00

 • Kūrybinės stovyklos atidarymas.
 • Programos tikslų aptarimas.
 • Pažintis su Aukštaitijos nacionalinio parko edukacijomis.

8.30-12.00

 • Tyrinėjimo įrankiai ir dokumentavimas socialinio ugdymo dalykų srityje. Probleminis ugdymas.
 • Ginučių piliakalnio, istorinio pasakojimo (CV) kūrimas.
 • Aš kraštovaizdžio architektas: Stripeikiai ir Salos II.

8.30-12.00

 • Kūrybiškumo ugdymas per socialinio ugdymo dalykų pamokas (žygis po Palūšės botaninį taką).
 • Geografinio pasakojimo kūrimas pasitelkiant GIS.

Pietūs

Pietūs

Pietūs

13.00-17.30

 • Probleminis ugdymas per integruotą turinį.
 • Ledyno veiklos detektyvai. Tyrimas („Kokius pėdsakus paliko ledynai?“).
 • Verslo plano rengimas (kaip tyrinėtą gamtinį ir kultūrinį paveldą paversti dideliu turistų traukos objektu?).

13.00-17.30

 • Kraštovaizdžio tyrimas ant Ladakalnio naudojant dronus.

13.00-16.00

 • Geografinio pasakojimo kūrimas pasitelkiant GIS.
 • Kūrybinės stovyklos apibendrinimas ir uždarymas.

Vakarienė

Vakarienė

18.30-19.00

Pirmos dienos refleksija

18.30-19.00

Antros dienos refleksija

19.00-22.00

 • Vietos bendruomenės svarba saugant kultūros paveldą (pokalbis su Palūšės ir Meironių kaimo bendruomene).

19.00-22.00

 • Politinio raštingumo aktualijos (pokalbiai prie laužo).

 

Ugdymo plėtotės centras
Registracija jau baigėsi.

Jei esate prisijungę prie Ugdymo sodo, spragtelėję užrašą „Atversti Ugdymo sode" peržiūrėsite išsamų renginio aprašą.
Jei šiuo metu vyksta registracija ir yra laisvų vietų, galėsite užsiregistruoti į renginį.

Jei nesate prisijungę – kitoje naršyklės kortelėje atsivers Ugdymo sodo prisijungimo langas.
Prisijunkite ir grįžę į šį langą iš naujo aktyvuokite nuorodą „Atversti Ugdymo sode".
Ginta Orintienė, ginta.orintiene@upc.smm.lt
Nijolė Grybovienė, nijole.gryboviene@upc.smm.lt
Roma Sausaitienė, roma.sausaitiene@upc.smm.lt
Žaneta Guokienė, zaneta.guokiene@upc.smm.lt