Programos anotacijaRenginys

Panevėžio švietimo centras, Topolių al. 12 (Panevėžys)
2019-10-08 10:00 – 2019-10-08 17:00 (8 akad. val.)
Savivaldybių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinių ugdymo ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinių būrelių ir mokyklų metodinių grupių pirmininkai ar jų deleguoti asmenys
Nacionalinė švietimo agentūra

Jei esate prisijungę prie Ugdymo sodo, spragtelėję užrašą „Atversti Ugdymo sode" peržiūrėsite išsamų renginio aprašą.
Jei šiuo metu vyksta registracija ir yra laisvų vietų, galėsite užsiregistruoti į renginį.

Jei nesate prisijungę – kitoje naršyklės kortelėje atsivers Ugdymo sodo prisijungimo langas.
Prisijunkite ir grįžę į šį langą iš naujo aktyvuokite nuorodą „Atversti Ugdymo sode".

Apie renginį

Žydrė Arlauskaitė. Migracija ir integracija

Greta Botyriūtė-Skiotienė. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo praktika atvykusių ar sugrįžusių į Lietuvą vaikų ugdymo(si) organizavimo modeliai, metodinė ir mokymo medžiaga

Daiva Jakavonytė-Staškuvienė. Metodiniai pavyzdžiai mokome kalbos ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ir pradinio ugdymo vaikus

Liucija Jasiukevičienė. Kaip efektyviai įveikti iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių integraciją

Vidas Kavaliauskas. Nestandartiniai efektyvūs lietuvių kalbos mokymo būdai

Rekomendacijos mokykloms dėl sugrįžtančiųjų

Laima Sirutienė. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo gerosios patirties pavyzdžiai grįžusių vaikų ugdymui organizuoti

Jolanta Zabarskaitė. Lietuvių kalbos gebėjimų atskirties įveikimo motyvacija

Jolanta Zabarskaitė. Pagrindiniai žodyno fondo formavimo principai

Daina Grigėnienė, daina.grigeniene@nsa.smm.lt
Meilė Čeponienė, meile.ceponiene@nsa.smm.lt